Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5513. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin, stran 15392.

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), drugega odstavka 9. člena in petega odstavka 78. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05), svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
S K L E P
o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določajo:
- tarifne postavke za omrežnino, na podlagi katerih in skladno z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu omrežnino za uporabo elektroenergetskega omrežja in
- korekcijski faktor za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki ga sistemski operater prenosnega omrežja skladno z aktom iz prejšnje alineje tega člena upošteva pri obračunu omrežnine za prenosno omrežje sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OMREŽNINO
2. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene ločeno za:
- omrežnino za prenosno omrežje,
- omrežnino za distribucijsko omrežje,
- omrežnino za sistemske storitve,
- omrežnino za posebno sistemsko storitev,
- omrežnino za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in
- povprečni strošek priključevanja.
Omrežnina, določena s tem sklepom, ne vsebuje davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
3. člen
Omrežnina za prenosno omrežje:
4. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje:
5. člen
Omrežnina za sistemske storitve:
6. člen
Omrežnina za posebno sistemsko storitev:
7. člen
Omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov:
Del omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov je cena za neizkoriščeno dodeljeno čezmejno prenosno zmogljivost, ki ni bila dodeljena na avkciji in jo plača imetnik pravice. Cena znaša 0,50 EUR/MWh.
8. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za novega končnega odjemalca in za povečanje priključne moči obstoječega končnega odjemalca, izražen v EUR/kW priključne moči, znaša:
S =28,34 EUR/kW
III. KOREKCIJSKI FAKTOR ZA IZRAVNAVO PRIHODKA IZ OMREŽNIN
9. člen
Korekcijski faktor za izravnavo prihodka iz omrežnin za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2008 znaša 0,984.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin (Uradni list RS, št. 122/06, 55/07 in 63/07).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 116-4/2006/EE-06
Maribor, dne 29. novembra 2007
EVA 2007-2111-0155
dr. Franc Žlahtič l. r.
Predsednik sveta
Javne agencije RS za energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti