Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2723. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 6847.

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
O D R E D B O
o omejitvi prometa na cestah
v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji v določenem časovnem obdobju oziroma vremenskih razmerah omeji promet naslednjih vozil:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil.
2. člen
(1) Za vozila iz prejšnjega člena je na cestah iz prvega odstavka 4. člena te odredbe prepovedan promet:
– v petek pred Veliko nočjo od 14.00 do 21.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00 do 21.00 ure.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za vozila iz prejšnjega člena prepovedan promet od vključno zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru (turistična sezona):
– ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00 do 21.00 ure.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na cestah iz prvega odstavka 4. člena te odredbe z zaporedno številko 14., 15., 16., 17. in 25. v obdobju iz prejšnjega odstavka prepovedan promet za vozila iz prejšnjega člena te odredbe:
– ob sobotah od 6.00 do 16.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00 do 24.00 ure.
(4) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka je na avtocesti iz prvega odstavka 4. člena te odredbe z zaporedno številko 14 dovoljen promet vozil iz 1. točke prejšnjega člena ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 22.00 in 24.00 uro na relaciji in v smeri Ljubljana (Kozarje)–Razdrto–Divača (Gabrk).
3. člen
Za vozila iz 2. točke 1. člena te odredbe je vse leto na vseh cestah prepovedan promet ponoči. Ta prepoved ne velja za traktorje, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. točke prvega odstavka 33. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo).
4. člen
(1) Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih cestah:
   ŠT. CESTE POTEK
 
1. PREDOR KARAVANKE–VRBA:
  A2    PREDOR KARAVANKE–VRBA
 
2. RATEČE–PODKOREN:
  R1-202  MP (MEJNI PREHOD) RATEČE–PODKOREN
 
3. KRANJSKA GORA–NOVA GORICA:
  R1-206  KRANJSKA GORA–VRŠIČ–TRENTA–BOVEC
  R1-203  PREDEL–BOVEC–KOBARID
  G2-102  MP ROBIČ–KOBARID–PERŠETI
 
4. KORENSKO SEDLO–PODKOREN–LESCE–PODTABOR:
  R1-201  MP KORENSKO SEDLO–PODKOREN–MOJSTRANA–HRUŠICA
  R3-637  HRUŠICA–JAVORNIK–ŽIROVNICA–VRBA
  G1-8   VRBA–LESCE–ČRNIVEC
  H1    ČRNIVEC–LEŠNICA
 
5. LJUBELJ–PODTABOR:
  G2-101  MP LJUBELJ–BISTRICA PRI TRŽIČU–PODTABOR
 
6. PODTABOR–LJUBLJANA:
  R2-411  PODTABOR–NAKLO
  R2-412  NAKLO (KRANJ Z.)–KRANJ–KRANJ (LABORE)
  R1-211  KRANJ (LABORE)–JEPRCA–LJUBLJANA (ŠENTVID)
  G1-8   LJUBLJANA (ŠENTVID)–LJUBLJANA (OBVOZNICA)
 
7. LEŠNICA–PODTABOR–LJUBLJANA/(AC):
  A2    LEŠNICA–PODTABOR–KRANJ (ZAHOD)–LJUBLJANA (ŠENTVID)
 
8. LJUBLJANA–VIŠNJA GORA–BIČ–PLUSKA:
  A2    LJUBLJANA (MALENCE)–VIŠNJA GORA–BIČ–PLUSKA
 
9. LJUBLJANA–OBREŽJE:
  G2-106  LJUBLJANA (RUDNIK)–ŠKOFLJICA–ŠMARJE SAP
  H1    PLUSKA–TREBNJE–OTOČEC–KRONOVO
  A2    KRONOVO–SMEDNIK–KRŠKA VAS–OBREŽJE (MP)
 
10. ŠENTILJ–TROJANE–LJUBLJANA/(AC in CRMV):
  A1    MP ŠENTILJ–PESNICA
  H2    PESNICA–MARIBOR (TEZNO)
  A1    MARIBOR (PTUJSKA CESTA)–SLIVNICA–CELJE–ARJA VAS–VRANSKO–TROJANE
       BLAGOVICA–LJUBLJANA (ZADOBROVA)
 
11. ŠENTILJ–PESNICA:
  R2-437  MP ŠENTILJ–PESNICA
 
12. MARIBOR–LJUBLJANA:
  R2-430  MARIBOR–SLIVNICA–SL. BISTRICA–SL. KONJICE–CELJE
  R2-447  MEDLOG–ŽALEC–ŠEMPETER–LOČICA–TROJANE–BLAGOVICA–TRZIN
  G2-104  TRZIN–LJUBLJANA (ČRNUČE)–LJUBLJANA (TOMAČEVO)
 
13. LJUBLJANSKA OBVOZNICA/(CRMV in AC):
  H3    LJUBLJANA (ZADOBROVA)–LJUBLJANA (TOMAČEVO)–LJUBLJANA (KOSEZE)
  A1    LJUBLJANA (ZADOBROVA)–LJUBLJANA (MALENCE)–LJUBLJANA (KOZARJE)
  A2    LJUBLJANA (KOSEZE)–LJUBLJANA (KOZARJE)
 
14. LJUBLJANA–KLANEC/(AC):
  A1    LJUBLJANA (KOZARJE)–RAZDRTO–DIVAČA–KOZINA–KLANEC–SRMIN
 
15. LJUBLJANA–KOZINA–KLANEC–SRMIN:
  R2-409  LJUBLJANA (VIČ)–VRHNIKA–LOGATEC
  G2-102  LOGATEC–KALCE
  R2-409  KALCE–POSTOJNA–RAZDRTO–KOZINA–KLANEC
  R1-208  ČRNI KAL–AVER
  R2-409  AVER–RIŽANA–SRMIN
 
16. ŠKOFIJE–SEČOVLJE:
  H5    ŠKOFIJE–KOPER
  R2-406  ŠKOFIJE–DEKANI
  R3-741  DEKANI–PRIKLJUČEK LUKA KOPER
  G2-111  KOPER–MP SEČOVLJE
 
17. KOPER–DRAGONJA:
  G1-11  KOPER–ŠMARJE–MP DRAGONJA
 
18. DIVAČA (GABRK)–FERNETIČI/(AC):
  A3    DIVAČA (GABRK)–SEŽANA–MP FERNETIČI
 
19. SENOŽEČE–FERNETIČI:
  R2-445  SENOŽEČE–SEŽANA–MP FERNETIČI
 
20. SEŽANA–ŠTANJEL:
  R1-204  SEŽANA–DUTOVLJE–ŠTANJEL
 
21. ŠTANJEL–ŠEMPETER:
  R3-614  ŠTANJEL–KOMEN–KOSTANJEVICA NA KRASU–OPATJE SELO–MIREN–ŠEMPETER
 
22. SEŽANA-DIVAČA:
  R2-446  SEŽANA–DIVAČA
 
23. VIPAVA–VRTOJBA/(CRMV):
  H4    PODNANOS–VIPAVA–AJDOVŠČINA–SELO–NOVA GORICA–MP VRTOJBA
 
24. RAZDRTO–ROŽNA DOLINA:
  G1-12  RAZDRTO–PODNANOS
  R2-444  PODNANOS–VIPAVA–AJDOVŠČINA (OBVOZNICA)–SELO–NOVA GORICA–ROŽNA DOLINA
 
25. POSTOJNA–JELŠANE:
  G1-6   POSTOJNA–ILIRSKA BISTRICA–MP JELŠANE
 
26. STAROD–KRVAVI POTOK:
  G1-7   MP STAROD–KOZINA–MP KRVAVI POTOK
 
27. ŠKOFLJICA–PETRINA (BROD NA KOLPI):
  G2-106  ŠKOFLJICA–RIBNICA–KOČEVJE–MP PETRINA
 
28. KARTELJEVO/MAČKOVEC–NOVO MESTO–METLIKA:
  G2-105  KARTELJEVO–NOVO MESTO–MP METLIKA
  G2-105  MAČKOVEC-NOVO MESTO
 
29. CELJE–DOBOVEC:
  G2-107  CELJE (VZHOD)–ŠENTJUR PRI CELJU–ŠMARJE PRI JELŠAH–MP DOBOVEC
 
 30.     SLOVENSKA BISTRICA–ORMOŽ–SREDIŠČE OB DRAVI:
  G1-2   SL. BISTRICA–HAJDINA–PTUJ–ORMOŽ (OBVOZNICA)–MP SREDIŠČE OB DRAVI
 
31. SPUHLJA–ZAVRČ:
  R1-228  SPUHLJA–MP ZAVRČ
 
32. HAJDINA (PTUJ)–GRUŠKOVJE:
  G1-9   HAJDINA–MP GRUŠKOVJE
 
33. VUČJA VAS–LIPOVCI/(AC):
  A5 VUČJA VAS–MURSKA SOBOTA–LIPOVCI
 
34. PESNICA–DOLGA VAS:
  G1-3   PESNICA–LENART–RADENCI–VUČJA VAS inLIPOVCI–DOLNJI LAKOŠ (OBVOZNICA)
       LENDAVA–MP DOLGA VAS
  R1-235  RADENCI–PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA
 
35. PETIŠOVCI–DOLNJI LAKOŠ:
  G2-109  PETIŠOVCI–DOLNJI LAKOŠ
 
36. G. RADGONA–MOST ČEZ MURO
  G2-110  G. RADGONA–MOST ČEZ MURO
 
37. VIČ–MARIBOR–HAJDINA (PTUJ)
  G1-1   MP VIČ–DRAVOGRAD–MARIBOR (KOROŠKI MOST)–TEZNO–HAJDINA
38. DRAVOGRAD–CELJE–KRŠKO
  G1-4   DRAVOGRAD–SLOVENJ GRADEC–VELENJE–ARJA VAS
  G1-5   CELJE ZAHOD–CELJE–ZIDANI MOST–DRNOVO
(2) Ne glede na prepoved iz 2. člena te odredbe je dovoljeno ceste iz prejšnjega odstavka prečkati z vozili iz 1. točke 1. člena te odredbe. Na cestah oziroma delih cest iz prvega odstavka tega člena, kjer je ob vozišču posebna prometna površina, ki jo uporabljajo za vožnjo počasna vozila, pa je podnevi v času prepovedi iz 2. člena te odredbe po tej površini dovoljena vožnja traktorjev.
5. člen
(1) Na vseh cestah v Republiki Sloveniji je v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze.
(2) Vozilom iz prejšnjega odstavka se v zimskih razmerah ne dovoli vstop v Republiko Slovenijo, razen tistim, ki so registrirana v eni od držav EU, če je na območju mejnega prehoda urejeno parkirišče, na katero se izločijo iz prometa.
6. člen
(1) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe ne veljajo za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja potrebna zaradi:
1. reševanja človeških življenj;
2. preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje;
3. preprečitve ali odprave posledic onesnaženja okolja;
4. odprave posledic naravnih nesreč;
5. nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
6. vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
7. prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
8. dostave naftnih derivatov na bencinske servise;
9. prevoza humanitarne pomoči;
10. prevoza mednarodnih mirovnih sil;
11. prevoza poštnih pošiljk;
12. opravljanja cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
13. prevoza ob spravilu hitro pokvarljivih kmetijskih ali gozdnih sadežev oziroma pridelkov;
14. prevoza žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v času žetve oziroma spravila;
15. prevoza surovin ali blaga, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu med več proizvodnimi enotami istega podjetja in te med seboj niso oddaljene več kot 5 km;
16. prevoza enodnevnih piščancev;
17. prevoza mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v mlekarno;
18. prevoza hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki;
19. prevoza svežega rezanega cvetja;
20. zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov;
21. odvoza trupel živali v okviru izvajanja javne službe veterinarsko higienske službe ali živalskih stranskih proizvodov, v okviru izvajanja gospodarske javne službe;
22. prevoza mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;
23. prevoza gradbene mehanizacije ali materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DARS);
24. prevoza opreme za izvedbo gledališke predstave ali glasbenega koncerta, ki ga je zaradi programov prireditev treba opraviti v času prepovedi prometa.
(2) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe v primerih 4., 13., 14. in 17. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za prevoz s traktorji.
(3) V zvezi s prevozi iz prvega odstavka tega člena so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi iz 5. točke prvega odstavka tega člena je v času prepovedi prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za vojaška in policijska vozila.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev prometa iz te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali drugih primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z vožnjo smejo nadaljevati šele po preteku prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe se na mejnih prehodih, do katerih vodijo ceste iz 4. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo, če je na območju mejnega prehoda urejeno parkirišče, na katero se v času omejitve izločijo iz prometa. Vožnja do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega terminala se jim lahko dovoli le, če prometne razmere to omogočajo in če je na carinarnici ali carinskem terminalu prostor za parkiranje teh vozil.
10. člen
(1) V času prepovedi prometa sme biti vozilo iz 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste, navedenem v 4. členu te odredbe, le, če ima prevoznik pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi pisne vloge prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka materialne škode, ki je prevoznik ni mogel predvideti.
(3) Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila oziroma skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora, dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka nepredvidene materialne škode. Vloga mora prispeti na direkcijo najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza. O vlogi mora biti odločeno najkasneje en dan pred začetkom prevoza.
(4) Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pri sebi in ga na zahtevo policista tudi pokazati.
(5) Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega člena ni potrebno.
(6) Evidenco izdanih dovoljenj iz prvega odstavka tega člena vodi direkcija in jo posreduje tudi DARS.
(7) DARS o vsakem izdanem pisnem potrdilu iz 23. točke prvega odstavka 6. člena te odredbe obvesti direkcijo.
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/04).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2005/76-0081190
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2005-2411-0091
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost