Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2557. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, stran 6588.

Na podlagi 9. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 25/06) se v 4. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za otroke, ki so bili v postopku usmerjanja v skladu s šesto alineo 10. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04 in 97/05) usmerjeni kot otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se pri preverjanju ustreznosti usmeritve dodatna strokovna pomoč za predšolskega otroka določi največ tri ure tedensko, za šoloobveznega otroka največ pet ur tedensko in dijaka največ tri ure tedensko.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2006
Ljubljana, dne 11. aprila 2006
EVA 2006-3311-0040
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost