Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2376. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 6177.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) v povezavi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1, 106/05 in 32/06) se druga alinea 7. točke 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim stalno ali občasno nastajajo izrabljena motorna vozila ali kot odpadki sestavni deli motornih vozil.«.
2. člen
V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so povzročitelji izrabljenih motornih vozil.«.
3. člen
V 15. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
Črta se 19. člen.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-28/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0120
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti