Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2215. Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, stran 5713.

Na podlagi desetega odstavka 132. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
v organizmu
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi v organizmu (v nadaljnjem besedilu: postopek), ki zmanjšujejo sposobnost udeleženca cestnega prometa za vožnjo.
2. člen
Policist sme izvesti postopek, če pri načinu vožnje, izgledu, razpoloženju, obnašanju, načinu govora in drugih vidnih znakih udeleženca cestnega prometa prepozna znake, ki bi lahko bili posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. V primeru, da udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje v postopku ali postopka ni mogoče opraviti, mu policist odredi strokovni pregled.
3. člen
Policist sme udeležencu cestnega prometa pred postopkom odrediti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Preizkus in postopek ugotavljanja alkohola v organizmu policist izvede v skladu z določbami Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Ne glede na rezultat opravljenega preizkusa iz prejšnjega odstavka, policist ob razlogih za sum, da je udeleženec cestnega prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odredi udeležencu cestnega prometa postopek iz tega pravilnika.
Policist vpiše rezultat postopka v zapisnik o postopku (v nadaljnjem besedilu: zapisnik), ki je v Prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Postopek zajema naslednje faze:
1. preizkus oči,
2. oceno velikosti zenic,
3. odreditev strokovnega pregleda.
Policist izpelje postopek z udeležencem cestnega prometa tako, da zaporedoma izvede vse faze, navedene v prejšnjem odstavku.
Policist izvede postopek tako, da udeleženec cestnega prometa med postopkom stoji ali sedi.
Policist v okviru postopka lahko izvede tudi preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu v skladu z navodili proizvajalca in predpisi, ki urejajo to področje.
5. člen
Preizkus oči obsega preizkus horizontalnega in vertikalnega drgeta oči ter preizkus usmerjenosti oči k izbranim točkam.
Pred in med preizkusom oči in preizkusom velikosti zenic naj policist:
1. udeležencu cestnega prometa pojasni potek preizkusa;
2. poskrbi, da so oči udeleženca cestnega prometa dobro vidne, kar pomeni, da preizkus opravi na osvetljenem kraju ali pa osvetli obraz udeleženca cestnega prometa, pri tem pa udeleženec cestnega prometa ne sme biti obrnjen proti prihajajočim vozilom, prižganim utripajočim lučem, ipd.;
3. udeležencu cestnega prometa, ki nosi očala, predlaga, da jih zaradi lažje izvedbe postopka lahko odstrani;
4. udeleženca cestnega prometa vpraša ali nosi kontaktne leče. Policist lahko opusti preizkus horizontalnega in vertikalnega drgeta oči pri udeležencu cestnega prometa, ki uporablja trde kontaktne leče;
5. udeleženca cestnega prometa vpraša ali je zaužil oziroma uporabil zdravilo, ki bi lahko imelo vpliv na rezultat preizkusa. Če udeleženec cestnega prometa odgovori, da ga je zaužil oziroma uporabil, ga policist vpraša kdaj ga je in to zabeleži v zapisnik ter nadaljuje s postopkom. Če se udeleženec cestnega prometa izgovarja na katerokoli zdravstveno stanje, ki lahko vpliva na rezultat preizkusa, policist pripombo udeleženca cestnega prometa zabeleži v zapisnik, vendar s postopkom kljub temu nadaljuje.
Policist preizkus horizontalnega drgeta oči opravi tako, da udeleženca cestnega prometa pouči, da spremlja pripomoček (npr. svinčnik, manjša ročna svetilka, prst na roki, ipd.), s katerim bo preizkus opravljal le z očmi in da pri tem ne sme premikati glave. Policist nato udeleženca cestnega prometa postavi pripomoček, na katerega bo udeleženec cestnega prometa usmeril pogled približno 25-30 cm pred oči, v višini nosu. Preizkus prične izvajati tako, da s pripomočkom kroži pred očmi udeleženca cestnega prometa in spremlja sposobnost sledenja pripomočku. Preizkus nadaljuje tako, da predmet počasi, toda mirno in enakomerno iz centra (nosu) obraza udeleženca cestnega prometa premika vodoravno v višini oči udeleženca cestnega prometa levo in desno do točke, do katere je udeleženec cestnega prometa zmožen slediti brez obračanja glave. Preizkus praviloma ponovi dvakrat.
Preizkus nadaljuje tako, da pripomoček v končnem položaju (na točki, do katere udeleženec cestnega prometa predmetu lahko sledi brez obračanja glave) na levi in desni strani obraza udeleženca cestnega prometa zadrži približno 4 sekunde. Preizkus praviloma ponovi dvakrat.
Preizkus vertikalnega drgeta oči je po vsebini enak preizkusu horizontalnega drgeta oči, pri tem pa policist pripomoček premika vertikalno glede na položaj glave udeleženca cestnega prometa.
Preizkus usmerjenosti oči k izbranim točkam sledi preizkusu horizontalnega in vertikalnega drgeta oči in poteka tako, da policist konici nosu udeleženca cestnega prometa počasi in umirjeno približuje in oddaljuje pripomoček, s katerim opravlja preizkus. Preizkus praviloma ponovi dvakrat.
Policist pri preizkusih iz tega člena spremlja reakcijo oči udeleženca cestnega prometa. Ugotovitve zabeleži v zapisnik in ravna v skladu s 132. členim zakona.
6. člen
Policist najprej opravi oceno velikosti zenic udeleženca cestnega prometa tako, da ob obraz udeleženca cestnega prometa, v višini oči nastavi pripomoček za oceno velikosti zenic ter primerja velikost zenic z vzorčno velikostjo zenice na pripomočku za oceno velikosti zenic. Oceno opravi izmenično ob levem in desnem očesu.
Postopek nadaljuje s preizkusom reakcije očesnih zenic. Preizkus opravi tako, da udeležencu cestnega prometa s svetilko posveti v predel oči in pri tem opazuje reakcijo zenic na svetlobo. Reakcijo oziroma spremembe policist opazuje in pri tem uporablja pripomoček za oceno velikosti zenic, na način iz prejšnjega odstavka.
Policist ugotovitve zabeleži v zapisnik in ravna v skladu s 132. členim zakona.
7. člen
Policist udeležencu cestnega prometa odredi strokovni pregled, če vsaj z eno od predhodnih faz potrdi razlog za sum, da je udeleženec cestnega prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Razlogi za sum obstajajo, če udeležencu cestnega prometa oči drgetajo, če so pordele, vodene, motne ali kako drugače odstopajo od normalnega izgleda ali če pogled ni usmerjen k izbrani točki ali če velikost zenic odstopa od normalne ali reakcija zenic na svetlobo ni takojšnja.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 007-71/2006 (212-3)
Ljubljana, dne 28. aprila 2006
EVA 2004-1711-0117
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Bručan, dr. med., l.r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti