Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

156. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 428.

Na podlagi 95. člena in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 41/04 – ZVO-1) je Vlada Republike Slovenije na 55. seji dne 5. 1. 2006 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I.
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02, 67/03, 116/03, 34/04 in 107/04) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Danilo Senič in mag. Aleš Brecelj;
– za člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo dr. Aleš Horvat, Breda Hrovatin in ppk. Robert Puš.
II.
II. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se članica Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Marjeta Strban;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujejo Bojan Javornik, Igor Vojtic, Ružica Petrovič in Zdravko Stolnik.
III.
III. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenuje maj. Ludvik Onuk.
IV.
IV. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko Viktor Rakovec;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje maj. Sašo Jug.
V.
V. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje st. Miloš Žvokelj.
VI.
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Ljubljansko regijo mag. Franc Kraljič;
– za poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje Matjaž Godec;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje st. Luka Levičnik.
VII.
VII. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo Lucijan Korva, Tihomir Pešić, Mitja Podgornik in Rajko Žigante;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se imenujejo Edvard Gerželj, Salko Pivać, Vanda Zidarič, Katja Diraka Rehar in maj. Darko Andrejašič.
VIII.
VIII. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko se imenujeta Stanislav Zagorc in por. Zdravko Špelič.
IX.
IX. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenuje npor. Janko Škrabelj.
Ime Darinka Ketiš-Kovše se spremeni tako, da se pravilno glasi Darinka Kovše Ketiš, ime Milan Marošek se spremeni tako, da se pravilno glasi Maksimilijan Marošek in ime dr. Miha Zajec se spremeni tako, da se pravilno glasi dr. Mihael Zajec.
X.
X. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko Josip Kavalir in Silvester Čehovin;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenujejo Darko Škerjanc, Celestin Frank Kleva in maj. Miro Pogačnik.
XI.
XI. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje Robert Lenarčič.
XII.
XII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnica poveljnika Sergeja Bizjak;
– za namestnico poveljnika se imenuje Zdenka Močnik;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Posavje se imenujeta Sergeja Bizjak in por. Matjaž Mavsar.
Ime Jože Kos se spremeni tako, da se pravilno glasi Jožef Kos, ime dr. Jelka Pleško-Gorenc se spremeni tako, da se pravilno glasi dr. Gabrijela Pleško-Gorenc.
XIII.
XIII. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se poveljnik Civilne zaščite za Zasavje Josip Lapi in namestnica poveljnika Urška Koren Grošelj;
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Zasavje Jože Forte;
– za poveljnika Civilne zaščite za Zasavje se imenuje Jože Forte;
– za namestnico poveljnika se imenuje Mojca Kropivšek;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenujejo Romana Beravs, Urška Koren Grošelj, Tomaž Tavš in st. Jože Polutnik.
XIV.
XIV. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Podravje dr. Emil Senčar in Branka Gagič;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Podravje se imenujejo dr. Vinko Vajd, Darko Skok in Lidija Kodrič.
XV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 84600-1/2005/3
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-1911-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik