Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1495. Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci, stran 3749.

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
1. člen
Ta pravilnik določa enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu.
2. člen
Kot enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se štejejo:
– upravne overitve podpisa in kopije
– izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov
– izdaja delovne knjižice
– vpis sprememb v delovno knjižico
– izdaja potrdila o vložitvi vloge po 63. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB1, Uradni list RS, št. 22/05)
– izdaja potrdil iz kazenske evidence
– sprejem vlog za izdajo digitalnih spletnih potrdil SIGENCA
– obvestila o poteku veljave osebnih dokumentov
– obveščanje državljanov, da ne posedujejo nobenega veljavnega identifikacijskega dokumenta
– potrjevanje podpore volivcev.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2006/14
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-3111-0022
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo