Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1265. Uredba o dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 3214.

Na podlagi 19. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o upravnem
poslovanju
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 in 106/05; v nadaljnjem besedilu: uredba) se za 6. točko dodata nova 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih po 1. točki prvega odstavka 54. člena Zakona o denacionalizaciji;
8. vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(Enotne vstopne točke)
Krajevni uradi, ki so organizirani kot notranje organizacijske enote ali kot način dela upravnih enot, opravljajo naloge enotnih vstopnih točk: sprejemanja napovedi za odmero dohodnine.«.
3. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organi državne uprave redno ugotavljajo zadovoljstvo strank tudi z vprašalnikom, ki ga določi minister, pristojen za javno upravo. Vprašalnik mora biti na primernem mestu dostopen vsem strankam organa. V postopkih, ki so uvedeni na zahtevo stranke, se vprašalnik, skupaj s prošnjo za izpolnitev in ustrezno pisemsko ovojnico za vrnitev vprašalnika, posreduje z odločbo oziroma sklepom, s katerim se postopek zaključi. Pri izpolnjevanju vprašalnika se strankam zagotovi popolna anonimnost. Organi so dolžni obdelati vprašalnike za vsak koledarski mesec posebej, najpozneje do desetega dne v naslednjem mesecu, in rezultate objaviti na spletni aplikaciji, ki jo zagotovi ministrstvo, pristojno za javno upravo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Določba novega tretjega odstavka 17. člena uredbe se uporablja od 1. maja 2006.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2006/12
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2006-3111-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti