Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006

Kazalo

73. Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu, stran 252.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 61. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– način opravljanja lovskega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit),
– način oblikovanja izpitnih komisij in
– obliko dokazila o opravljenem lovskem izpitu (v nadaljnjem besedilu: spričevalo).
2. člen
(vsebina izpita)
Izpit obsega praktični in teoretični del. Pripravnik opravlja praktični del izpita v lovišču oziroma v lovišču s posebnim namenom, teoretični del izpita pa pri Lovski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza).
3. člen
(program praktičnega dela izpita)
(1) Upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom pripravniku določi mentorja.
(2) Upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom je dolžan, skupaj z mentorjem, pripraviti program praktičnega dela izpita v lovišču, ki mora vsebovati vse vsebine v zvezi z gospodarjenjem z divjadjo, tako da pripravnik ob zaključku pripravniške dobe obvlada vsa praktična dela, ki jih zahteva trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
4. člen
(teoretični del izpita)
(1) Tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del izpita organizira Zveza, ki skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in pedagoškimi ustanovami določi predavatelje za posamezne vsebine in vodjo tečaja.
(2) Predavatelj tečaja za teoretični del izpita je lahko samo oseba, ki ima višješolsko izobrazbo ustrezne smeri glede na vsebino tečaja oziroma najmanj deset let praktičnih izkušenj iz ustreznega področja.
5. člen
(opravljanje izpita)
Kandidati za opravljanje lovskega izpita opravljajo teoretični in praktični del izpita pred tričlanskimi izpitnimi komisijami, ki jih imenuje minister, pristojen za lovstvo.
6. člen
(spričevalo)
(1) Po uspešno opravljenem lovskem izpitu izda izpitna komisija kandidatu spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.
(2) Spričevalo vsebuje podatke na način in v obliki, določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(podrobnejša navodila)
Podrobnejša navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje evidenc predpiše Zveza v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, v okviru javnega pooblastila za organiziranje lovskih izpitov.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-112/2005
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-2311-0254
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost