Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-B), stran 2910.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 2006.
Št. 001-22-30/06
Ljubljana, dne 13. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ-B)
1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v naslovu 37. člena črta beseda »organov«, v prvem odstavku pa se besedilo »Organ je dolžan« nadomesti z besedilom »Državni organi in organi lokalnih skupnosti so dolžni«.
2. člen
V tretjem odstavku 39. člena se na koncu besedila doda besedilo »ali v predpisanem roku ne predloži letnega poročila iz prvega odstavka 37. člena tega zakona«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/02-11/10
Ljubljana, dne 3. marca 2006
EPA 617-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti