Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5699. Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki, stran 15375.

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o pogojih za medobratovalnost
digitalne televizijske opreme,
ki jo uporabljajo potrošniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa pogoje za medsebojno delovanje digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Digitalna televizijska storitev je elektronska komunikacijska storitev namenjena izmenjavi in prenosu informacij, ki ponuja potrošnikom dodatne storitve pri uporabi digitalne televizijske opreme (prenos slike, zvoka ter podatkov z možnostjo uporabe interaktivne komunikacije), ki jo uporabljajo potrošniki.
2. Domača multimedijska platforma je okvir, ki določa vmesnik aplikacijskega programa (API) med interaktivnimi uporabniškimi funkcijami in opremo, na kateri se te uporabniške funkcije izvajajo.
3. Enotni evropski premešalni algoritem (scrambling algorithm) je postopek, ki omogoča mešanje digitalnih radijskih, televizijskih, in podatkovnih signalov, kot ga specificira priznana evropska organizacija za standardizacijo, zdaj je to Evropski institut za telekomunikacijske standarde (ETSI).
4. Odprti aplikacijski programski vmesnik je programski vmesnik, ki omogoča prenos digitalnih video in avdio vsebin, hkrati pa omogoča preprosto priključitev perifernih naprav in lahko prenaša vse informacije in podatke digitalnega radijskega in televizijskega signala, še posebej informacije o interaktivnih in pogojno dostopnih digitalnih televizijskih storitvah, ki jih omogočajo domače multimedijske platforme. Ta odprti aplikacijski programski vmesnik mora biti v skladu s sprejetimi standardi priznane evropske organizacije za standardizacijo, zdaj je to Evropski institut za telekomunikacijske standarde (ETSI), ali je standardiziran s strani iste organizacije, ali pa je v skladu z branžno specifikacijo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določeno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.
3. člen
(uporaba standardov pri medobratovalnosti analognih in digitalnih televizijskih sprejemnikov)
(1) Celotna zmogljivejša digitalna televizijska oprema, ki jo uporabljajo potrošniki mora zagotavljati delovanje v skladu z enotnim evropskim premešalnim algoritmom (scrambling algorithm) kot ga administrira Evropski institut za telekomunikacijske standarde in nekodirani sprejem.
(2) Vsak analogni televizijski sprejemnik z vgrajenim zaslonom, katerega vidnostna diagonala slike meri več kot 42 cm in je na trgu Skupnosti namenjen za prodajo ali najem, mora imeti v skladu z ETSI standardom CENELEC EN 50049 – 1:1997 vsaj en priključek za odprte vmesnike, kar pomeni, da omogoča preprosto priključitev perifernih naprav, zlasti dodatnih dekodirnikov in digitalnih sprejemnikov.
(3) Vsak televizijski sprejemnik z vgrajenim zaslonom, katerega vidnostna diagonala slike meri več kot 30 cm, ki je na trgu Skupnosti namenjen za prodajo ali najem, mora imeti vsaj en priključek za odprte vmesnike (bodisi ga je standardiziral Evropski institut za telekomunikacijske standarde ali izpolnjuje standard, ki ga je ta organizacija sprejela, ali pa je v skladu z branžno specifikacijo), na primer enotni konektor vmesnika DVB, ki omogoča preprosto priključitev perifernih naprav in lahko prenaša vse elemente digitalnega televizijskega signala, vključno z informacijami o interaktivnih in pogojno dostopnih digitalnih televizijskih storitvah, ki jih omogočajo domače multimedijske platforme.
4. člen
(obveznost ponudnikov celotne zmogljivejše digitalne televizijske opreme)
Celotna zmogljivejša digitalna televizijska oprema, ki jo uporabljajo potrošniki in, ki jo nudijo ponudniki in je namenjena sprejemanju digitalnih televizijskih signalov, za prodajo ali najem ali je kako drugače na voljo v Skupnosti in se z njo lahko razmešajo (descrambling) digitalni televizijski signali, mora imeti naslednje značilnosti:
– omogočiti mora razmešanje (descrambling) digitalnih televizijskih signalov, ki ustrezajo enotnemu evropskemu premešalnemu algoritmu (scrambling algorithm), kot ga administrira Evropski institut za telekomunikacijske standarde;
– prikazati mora digitalne televizijske signale, ki so se prenašali kot čisti signali, pod pogojem, da najemnik pri najemu take opreme ravna v skladu z ustrezno najemno pogodbo.
5. člen
(obveznost operaterjev)
Operaterji aplikacijskih programskih vmesnikov (API), so dolžni pod pravičnimi, primernimi in nediskriminacijskimi pogoji ter za ustrezno plačilo, dati na voljo vse informacije o delovanju aplikacijskih programskih vmesnikov, ki jih potrebujejo ponudniki digitalnih televizijskih storitev.
II. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 216-1/2006/9
Ljubljana, dne 5. julija 2006
EVA 2006-2111-0094
Direktor
Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Tomaž Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti