Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006

Kazalo

5466. Vsebina in oblika diplom GEA College – Visoke šole za podjetništvo, stran 14401.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3) je Senat GEA College – Visoke šole za podjetništvo na 9. seji dne 22. 11. 2006 določil
V S E B I N O I N O B L I K O D I P L O M
GEA College – Visoke šole za podjetništvo
Na podlagi sklepa Senata GEA College – Visoke šole za podjetništvo in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu GEA College – Visoka šola za podjetništvo objavlja vsebino in obliko diplom, ki jih izdaja GEA College – Visoka šola za podjetništvo in so javna listina. Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
GEA College – Visoka šola za podjetništvo izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
1. diplomo o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
2. diplomo o magisteriju II. stopnje,
3. diplomo o specializaciji.
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom (znakom) zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 235 mm x 336 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak visoke strokovne šole, na kateri je potekal študij, na spodnji polovici pa je odtisnjen znak GEA College – Visoke šole za podjetništvo: napis GEA College kot slepi tisk. Na diplomo je odtisnjen pečat GEA College – Visoke šole za podjetništvo.
Diploma o pridobljeni dodiplomski visokošolski strokovni izobrazbi ter diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi, magisteriju II. stopnje in specializaciji, vsebujeta navedbo samostojnega visokošolskega zavoda, ki je izvajal študijski program, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, ime študijskega programa, morebitna smer študija ter strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana (dekanice) zavoda, na katerem je študij potekal.
V prilogi objavljamo vzorec diplome o pridobljeni dodiplomski visokošolski strokovni izobrazbi (zap. št. 1) in vzorec diplome o pridobljeni podiplomski izobrazbi, magisteriju II. stopnje in specializaciji (zap. št. 2, 3).
doc. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja
GEA College – Visoka šola
za podjetništvo

AAA Zlata odličnost