Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

5334. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 13185.

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 98. seji, dne 23. 11. 2006 pod 6.21 točko dnevnega reda sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I.
V Sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02, 67/03, 116/03, 34/04, 107/04 in 5/06) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Edita Stok, dr. med. in Bojan Skočir;
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje Tanja Mate, dr. med. in Rafael Viltužnik.
II.
II. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Dimitrij Bertoncelj in član Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Aleš Mišič;
– za poveljnika Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje Marjan Pinter, za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujeta Stanislav Kocutar in Jože Pisnik.
III.
IV. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje Milan Dubravac.
IV.
V. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Boris Lutman in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko Milan Leban;
– za poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje Milan Leban, za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje mag. Samuel Kosmač.
V.
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Andrej Janežič;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje Ivan Celestina.
VI.
VII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo Ivan Klepac;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje Tomaž Čehovin.
VII.
XI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Pomurje Slavko Škerlak;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje Jožef Makoter.
VIII.
XIV. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Podravje Janez Irgl;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Podravje se imenuje Janez Liponik.
Priimek članice Štaba Civilne zaščite za Podravje Lidije Kodrič se spremeni tako, da se pravilno glasi Lidija Lotrič.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 84600-1/2006/6
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-1911-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik