Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4694. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta, stran 11484.

Na podlagi 15. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta
o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta
1. člen
(1) Prvi odstavek 3. člena Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04), se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prenosna hitrost, primerna za funkcionalen dostop do interneta, je 28,8 kbit/s. To hitrost mora izvajalec univerzalne storitve zagotoviti ne glede na tehnično izvedbo naročniškega priključka.«
(2) Drugi, tretji, četrti in šesti odstavek se črtajo.
(3) Sedanji peti odstavek postane drugi odstavek, besedilo pa spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je izvedba oziroma prilagoditev naročniškega priključka v posameznem primeru zaradi geografske lege tehnološko in ekonomsko neprimerna, izvajalcu univerzalne storitve ni potrebno zagotoviti prenosne hitrosti iz prejšnjega odstavka tega člena, pri čemer mora s svojo odločitvijo najkasneje v 10 dneh od podane zahteve pisno seznaniti naročnika. Naročnik ima pravico do ugovora in do pritožbe skladno z 92. členom zakona.«
2. člen
Beseda »agenciji« v prvem odstavku 4. člena se nadomesti z besedilom »Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija)«.
3. člen
(1) Izvajalec univerzalne storitve je dolžan v roku 12 mesecev od uveljavitve tega splošnega akta vse naročniške priključke v svojem omrežju, preko katerih izvaja univerzalno storitev, zgrajene do uveljavitve tega splošnega akta, usposobiti za prenosno hitrost, ki je navedena v prvem odstavku tretjega člena.
(2) Izvajalec univerzalne storitve je dolžan v 30 dneh po uveljavitvi tega splošnega akta agenciji dostaviti podatke o številu in vrsti naročniških priključkov, ki ob uveljavitvi tega splošnega akta ne omogočajo prenosne hitrosti 28,8 kbit/s.
(3) Izvajalec univerzalne storitve je dolžan v 30 dneh po uveljavitvi tega splošnega akta agenciji za obdobje do uveljavitve tega splošnega akta dostaviti podatke o številu in vrsti naročniških priključkov, ki ne omogočajo prenosne hitrosti 14,4 kbit/s, ter o številu pritožb v zvezi s prenosno hitrostjo, njihovih vzrokih in o sprejetih ukrepih.
(4) Za vse do uveljavitve tega splošnega akta že vložene zahteve, ki se nanašajo na zagotovitev prenosne hitrosti na podlagi Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04), ne velja prehodno obdobje iz prvega odstavka tega člena, ampak jih je izvajalec univerzalne storitve dolžan obravnavati prednostno in jih prilagoditi zahtevam tega splošnega akta najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega splošnega akta.
4. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38103-9/2006/14
Ljubljana, dne 8. septembra 2006
EVA 2006-2111-0115
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost