Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4610. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 11054.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode
za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah
na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga
in Lava, Topliški potok in Ložiški potok,
za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/05 in 71/05 – popravek), se v prilogi v tabeli:
– pri vodotoku Topliški potok številka »5 532 654« nadomesti s številko »5 540 622«, številka »5 098 900« nadomesti s številko »5 101 824«, številka »5 532 660« nadomesti s številko »5 540 643«, številka »5 098 911« pa se nadomesti s številko »5 101 774«;
– pri vodotoku Ložiški potok beseda »Litija« nadomesti z besedo »Sevnica«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-84/2006/5
Ljubljana, dne 12. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0159
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost