Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4605. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO-UPB1), stran 10985.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. 9. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki obsega:
– Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94 z dne 3. 10. 1994),
– Popravek Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 69/94 z dne 5. 11. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ZUODNO-A (Uradni list RS, št. 69/94 z dne 5. 11. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ZUODNO-B (Uradni list RS, št. 56/98 z dne 7. 8. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 130. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-285/98 (Uradni list RS, št. 67/98 z dne 2. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela 95. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-294/98 (Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela 170. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje Loke, št. U-I-354/98 (Uradni list RS, št. 72/98 dne 23. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela določbe 45. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-341/98 (Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
– Popravek Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 130. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij št. U-I-285/98 (Uradni list RS, št. 73/98 dne 30. 10. 1998),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-B (Uradni list RS, št. 75/98 z dne 4. 11. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-C (Uradni list RS, št. 75/98 z dne 4. 11. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-D (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-E (Uradni list RS, št. 27/06 z dne 1. 3. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-F (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006).
Št. 020-01/90-1/171
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EPA 777-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med.,l.r.
Z A K O N
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ
uradno prečiščeno besedilo
(ZUODNO-UPB1)
1. člen
S tem zakonom se po poprej opravljenem referendumu ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena in sedeži ter število članov občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi občine, ki imajo status mestne občine.
2. člen
V Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje občine, ki obsegajo območja naslednjih naselij:
 
1. Ajdovščina:
 
Ajdovščina,
Batuje,
Bela,
Brje,
Budanje,
Cesta,
Col,
Črniče,
Dobravlje,
Dolenje,
Dolga Poljana,
Gaberje,
Gojače,
Gozd,
Grivče,
Kamnje,
Kovk,
Kožmani,
Križna Gora,
Lokavec,
Male Žablje,
Malo Polje,
Malovše,
Otlica,
Plače,
Planina,
Podkraj,
Potoče,
Predmeja,
Ravne,
Selo,
Skrilje,
Stomaž,
Šmarje,
Tevče,
Ustje,
Velike Žablje,
Vipavski Križ,
Višnje,
Vodice,
Vrtovče,
Vrtovin,
Zavino,
Žagolič,
Žapuže.
 
Sedež Občine Ajdovščina je v Ajdovščini.
 
1.a Apače:
 
Apače,
Črnci,
Drobtinci,
Grabe,
Janhova,
Lešane,
Lutverci,
Mahovci,
Nasova,
Novi Vrh,
Plitvica,
Podgorje,
Pogled,
Segovci,
Spodnje Konjišče,
Stogovci,
Vratja Vas,
Vratji Vrh,
Zgornje Konjišče,
Žepovci,
Žiberci.
 
Sedež občine Apače je v Apačah.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
2. Beltinci:
 
Beltinci,
Bratonci,
Dokležovje,
Gančani,
Ižakovci,
Lipa,
Lipovci,
Melinci.
 
Sedež Občine Beltinci je v Beltincih.
 
3. Benedikt:
 
Benedikt v Slovenskih goricah,
Drvanja,
Ihova,
Ločki Vrh,
Negovski Vrh,
Obrat,
Stara Gora,
Spodnja Bačkova,
Spodnja Ročica,
Sveti Trije Kralji v Slovenskih Goricah,
Štajngrova,
Trotkova,
Trstenik,
Ženjak.
 
Sedež Občine Benedikt je v Benediktu v Slovenskih goricah.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
 
4. Bistrica ob Sotli:
 
Bistrica ob Sotli,
Črešnjevec ob Bistrici,
Dekmanca,
Hrastje ob Bistrici,
Križan Vrh,
Kunšperk,
Ples,
Polje pri Bistrici,
Srebrnik,
Trebče,
Zagaj.
 
Sedež Občine Bistrica ob Sotli je v Bistrici ob Sotli.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
 
5. Bled:
 
Bled,
Bodešče,
Bohinjska Bela,
Koritno,
Kupljenik,
Obrne,
Ribno,
Selo pri Bledu,
Slamniki,
Zasip.
 
Sedež Občine Bled je na Bledu.
 
6. Bloke:
 
Andrejčje,
Benete,
Bočkovo,
Fara,
Glina,
Godičevo,
Gradiško,
Hiteno,
Hribarjevo,
Hudi Vrh,
Jeršanovo,
Kramplje,
Lahovo,
Lepi Vrh,
Lovranovo,
Malni,
Metulje,
Mramorovo pri Lužarjih,
Mramorovo pri Pajkovem,
Nemška vas na Blokah,
Nova vas,
Ograda,
Polšeče,
Radlek,
Ravne na Blokah,
Ravnik,
Rožanče,
Runarsko,
Sleme,
Strmca,
Studenec na Blokah,
Studeno na Blokah,
Sveta Trojica,
Sveti Duh,
Škrabče,
Škufče,
Štorovo,
Topol,
Ulaka,
Velike Bloke,
Veliki Vrh,
Volčje,
Zakraj,
Zales,
Zavrh.
 
Sedež Občine Bloke je v Novi vasi.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
 
7. Bohinj:
 
Bitnje,
Bohinjska Bistrica,
Bohinjska Češnjica,
Brod,
Goreljek,
Gorjuše,
Jereka,
Kamnje,
Koprivnik v Bohinju,
Laški Rovt,
Lepence,
Log v Bohinju,
Nemški Rovt,
Nomenj,
Podjelje,
Polje,
Ravne v Bohinju,
Ribčev Laz,
Savica,
Srednja vas v Bohinju,
Stara Fužina,
Studor v Bohinju,
Ukanc,
Žlan.
 
Sedež Občine Bohinj je v Bohinjski Bistrici.
 
8. Borovnica:
 
Borovnica,
Breg pri Borovnici,
Brezovica pri Borovnici,
Dol pri Borovnici,
Dražica,
Lašče,
Laze pri Borovnici,
Niževec,
Ohonica,
Pako,
Pristava,
Zabočevo.
 
Sedež Občine Borovnica je v Borovnici.
 
9. Bovec:
 
Bavšica,
Bovec,
Čezsoča,
Kal-Koritnica,
Lepena,
Log Čezsoški,
Log pod Mangartom,
Plužna,
Soča,
Srpenica,
Strmec na Predelu,
Trenta,
Žaga.
 
Sedež Občine Bovec je v Bovcu.
 
10. Braslovče:
 
Braslovče,
Dobrovlje,
Glinje,
Gomilsko,
Grajska vas,
Kamenče,
Letuš,
Male Braslovče,
Orla vas,
Parižlje,
Podgorje pri Letušu,
Podvrh,
Poljče,
Preserje,
Rakovlje,
Spodnje Gorče,
Šentrupert,
Šmatevž,
Topovlje,
Trnava,
Zakl,
Zgornje Gorče.
 
Sedež Občine Braslovče je v Braslovčah.
Prvi občinski svet šteje petnajst članov.
 
11. Brda:
 
Barbana,
Belo,
Biljana,
Brdice pri Kožbani,
Brdice pri Neblem,
Breg pri Golem Brdu,
Brestje,
Brezovk,
Ceglo,
Dobrovo,
Dolnje Cerovo,
Drnovk,
Fojana,
Golo Brdo,
Gonjače,
Gornje Cerovo,
Gradno,
Hlevnik,
Hruševlje,
Hum,
Imenje,
Kojsko,
Kozana,
Kozarno,
Kožbana,
Krasno,
Medana,
Neblo,
Nozno,
Plešivo,
Podsabotin,
Pristavo,
Senik,
Slapnik,
Slavče,
Snežatno,
Snežeče,
Šlovrenc,
Šmartno,
Vedrijan,
Vipolže,
Višnjevik,
Vrhovlje pri Kojskem,
Vrhovlje pri Kožbani,
Zali Breg.
 
Sedež Občine Brda je na Dobrovem.
 
12. Brezovica:
 
Brezovica pri Ljubljani,
Dolenja Brezovica,
Gorenja Brezovica,
Goričica pod Krimom,
Jezero,
Kamnik pod Krimom,
Notranje Gorice,
Planinca,
Plešivica,
Podpeč,
Podplešivica,
Preserje,
Prevalje pod Krimom,
Rakitna,
Vnanje Gorice,
Žabnica.
 
Sedež Občine Brezovica je v Brezovici.
 
13. Brežice:
 
Arnovo selo,
Artiče,
Bizeljska vas,
Bizeljsko,
Blatno,
Bojsno,
Boršt,
Bračna vas,
Brezje pri Bojsnem,
Brezje pri Veliki Dolini,
Brezovica na Bizeljskem,
Brežice,
Brvi,
Bukošek,
Bukovje,
Bušeča vas,
Cerina,
Cerklje ob Krki,
Cirnik,
Cundrovec,
Curnovec,
Čatež ob Savi,
Čedem,
Črešnjice pri Cerkljah,
Dečno selo,
Dednja vas,
Dobeno,
Dobova,
Dolenja Pirošica,
Dolenja vas pri Artičah,
Dolenje Skopice,
Dramlja,
Drenovec pri Bukovju,
Dvorce,
Gabrje pri Dobovi,
Gaj,
Gazice,
Globočice,
Globoko,
Glogov Brod,
Gorenja Pirošica,
Gorenje Skopice,
Gornji Lenart,
Gregovce,
Hrastje pri Cerkljah,
Izvir,
Jereslavec,
Jesenice,
Kamence,
Kapele,
Koritno,
Kraška vas,
Križe,
Krška vas,
Laze,
Loče,
Mala Dolina,
Mali Cirnik,
Mali Obrež,
Mali Vrh,
Mihalovec,
Mostec,
Mrzlava vas,
Nova vas ob Sotli,
Nova vas pri Mokricah,
Obrežje,
Oklukova Gora,
Orešje na Bizeljskem,
Pavlova vas,
Pečice,
Perišče,
Piršenbreg,
Pišece,
Podgorje pri Pišecah,
Podgračeno,
Podvinje,
Ponikve,
Poštena vas,
Prilipe,
Račja vas,
Rajec,
Rakovec,
Ribnica,
Rigonce,
Sela pri Dobovi,
Silovec,
Slogonsko,
Slovenska vas,
Sobenja vas,
Spodnja Pohanca,
Sromlje,
Stankovo,
Stara vas-Bizeljsko,
Stojanski Vrh,
Trebež,
Velika Dolina,
Velike Malence,
Veliki Obrež,
Vinji Vrh,
Vitna vas,
Volčje,
Vrhje,
Vrhovska vas,
Zasap,
Zgornja Pohanca,
Zgornji Obrež,
Žejno,
Župeča vas,
Župelevec.
 
Sedež Občine Brežice je v Brežicah.
 
14. Cankova:
 
Cankova,
Domajinci,
Gerlinci,
Gornji Črnci,
Korovci,
Krašči,
Skakovci,
Topolovci.
 
Sedež Občine Cankova je v Cankovi.
Prvi občinski svet šteje devet članov.
 
15. Cerklje na Gorenjskem:
 
Adergas,
Ambrož pod Krvavcem,
Apno,
Cerkljanska Dobrava,
Cerklje na Gorenjskem,
Češnjevek,
Dvorje,
Glinje,
Grad,
Lahovče,
Poženik,
Praprotna Polica,
Pšata,
Pšenična Polica,
Ravne,
Sidraž,
Spodnji Brnik,
Stiška vas,
Sveti Lenart,
Šenturška Gora,
Šmartno,
Štefanja Gora,
Trata pri Velesovem,
Vašca,
Velesovo,
Viševca,
Vopovlje,
Vrhovje,
Zalog pri Cerkljah,
Zgornji Brnik.
 
Sedež Občine Cerklje na Gorenjskem je v Cerkljah na Gorenjskem.
 
16. Cerknica:
 
Beč,
Bečaje,
Begunje pri Cerknici,
Bezuljak,
Bločice,
Bloška Polica,
Brezje,
Cajnarje,
Cerknica,
Čohovo,
Dobec,
Dolenja vas,
Dolenje Jezero,
Dolenje Otave,
Gora,
Gorenje Jezero,
Gorenje Otave,
Goričice,
Grahovo,
Hribljane,
Hruškarje,
Ivanje selo,
Jeršiče,
Korošče,
Koščake,
Kožljek,
Kranjče,
Kremenca,
Krušče,
Kržišče,
Laze pri Gorenjem Jezeru,
Lešnjake,
Lipsenj,
Mahneti,
Martinjak,
Milava,
Osredek,
Otok,
Otonica,
Pikovnik,
Pirmane,
Podskrajnik,
Podslivnica,
Ponikve,
Rakek,
Rakov Škocjan,
Ravne,
Reparje,
Rudolfovo,
Selšček,
Slivice,
Slugovo,
Stražišče,
Sveti Vid,
Ščurkovo,
Štrukljeva vas,
Tavžlje,
Topol pri Begunjah,
Unec,
Zahrib,
Zala,
Zelše,
Zibovnik,
Žerovnica,
Župeno.
 
Sedež Občine Cerknica je v Cerknici.
 
17. Cerkno:
 
Bukovo,
Cerkljanski Vrh,
Cerkno,
Čeplez,
Dolenji Novaki,
Gorenji Novaki,
Gorje,
Jagršče,
Jazne,
Jesenica,
Labinje,
Lazec,
Laznica,
Orehek,
Otalež,
Planina pri Cerknem,
Plužnje,
Poče,
Podlanišče,
Podpleče,
Police,
Poljane,
Ravne pri Cerknem,
Reka,
Straža,
Šebrelje,
Travnik,
Trebenče,
Zakojca,
Zakriž.
 
Sedež Občine Cerkno je v Cerknem.
 
18. Cerkvenjak:
 
Andrenci,
Brengova,
Cenkova,
Cerkvenjak,
Cogetinci,
Čagona,
Grabonoški Vrh,
Ivanjski Vrh,
Kadrenci,
Komarnica,
Peščeni Vrh,
Smolinci,
Stanetinci,
Vanetina,
Župetinci.
 
Sedež Občine Cerkvenjak je v Cerkvenjaku.
Prvi občinski svet šteje osem članov.
 
18.a Cirkulane:
 
Brezovec,
Cirkulane,
Dolane,
Gradišča,
Gruškovec,
Mali Okič,
Medribnik,
Meje,
Paradiž,
Pohorje,
Pristava,
Slatina,
Veliki Vrh.
 
Sedež občine Cirkulane je v Cirkulanah.
Prvi občinski svet šteje devet članov.
 
19. Črna na Koroškem:
 
Bistra,
Črna na Koroškem,
Javorje,
Jazbina,
Koprivna,
Ludranski Vrh,
Podpeca,
Topla,
Žerjav.
 
Sedež Občine Črna na Koroškem je v Črni na Koroškem.
 
20. Črenšovci:
 
Črenšovci,
Dolnja Bistrica,
Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica,
Trnje,
Žižki.
 
Sedež Občine Črenšovci je v Črenšovcih.
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov.
 
21. Črnomelj:
 
Adlešiči,
Balkovci,
Bedenj,
Belčji Vrh,
Bistrica,
Blatnik pri Črnomlju,
Bojanci,
Brdarci,
Breg pri Sinjem Vrhu,
Breznik,
Butoraj,
Cerkvišče,
Črešnjevec pri Dragatušu,
Črnomelj,
Čudno selo,
Dalnje Njive,
Damelj,
Dečina,
Desinec,
Deskova vas,
Dobliče,
Doblička Gora,
Dolenja Podgora,
Dolenja vas pri Črnomlju,
Dolenjci,
Dolenji Radenci,
Dolenji Suhor pri Vinici,
Dolnja Paka,
Draga pri Sinjem Vrhu,
Dragatuš,
Dragoši,
Dragovanja vas,
Drenovec,
Drežnik,
Fučkovci,
Golek pri Vinici,
Golek,
Gorenja Podgora,
Gorenjci pri Adlešičih,
Gorenji Radenci,
Gorica,
Gornja Paka,
Gornji Suhor pri Vinici,
Griblje,
Grič pri Dobličah,
Hrast pri Vinici,
Jankoviči,
Jelševnik,
Jerneja vas,
Kanižarica,
Knežina,
Kot ob Kolpi,
Kovača vas,
Kovačji Grad,
Kvasica,
Lokve,
Mala Lahinja,
Mala sela,
Mali Nerajec,
Marindol,
Mavrlen,
Mihelja vas,
Miklarji,
Miliči,
Močile,
Naklo,
Nova Lipa,
Obrh pri Dragatušu,
Ogulin,
Otovec,
Paunoviči,
Perudina,
Petrova vas,
Pobrežje,
Podklanec,
Podlog,
Prelesje,
Preloka,
Pribinci,
Purga,
Pusti Gradec,
Rodine,
Rožanec,
Rožič Vrh,
Ručetna vas,
Sečje selo,
Sela pri Dragatušu,
Sela pri Otovcu,
Sinji Vrh,
Sodevci,
Srednji Radenci,
Stara Lipa,
Stari trg ob Kolpi,
Stražnji Vrh,
Svibnik,
Šipek,
Špeharji,
Talčji Vrh,
Tanča Gora,
Tribuče,
Tušev Dol,
Učakovci,
Velika Lahinja,
Velika sela,
Veliki Nerajec,
Vinica,
Vojna vas,
Vranoviči,
Vrhovci,
Vukovci,
Zagozdac,
Zajčji Vrh,
Zapudje,
Zastava,
Zilje,
Zorenci,
Žuniči.
 
Sedež Občine Črnomelj je v Črnomlju.
 
22. Destrnik:
 
Desenci,
Destrnik,
Dolič,
Drstelja,
Gomila,
Gomilci,
Janežovci,
Janežovski Vrh,
Jiršovci,
Levanjci,
Ločki Vrh,
Placar,
Strmec pri Destrniku,
Svetinci,
Vintarovci,
Zasadi,
Zgornji Velovlek.
 
Sedež Občine Destrnik je v Vintarovcih.
Prvi občinski svet šteje devet članov.
 
23. Divača:
 
Barka,
Betanja,
Brežec pri Divači,
Dane pri Divači,
Divača,
Dolenja vas,
Dolnje Ležeče,
Dolnje Vreme,
Famlje,
Gabrče,
Goriče pri Famljah,
Gornje Ležeče,
Gornje Vreme,
Gradišče pri Divači,
Kačiče-Pared,
Kozjane,
Laže,
Matavun,
Misliče,
Naklo,
Otošče,
Podgrad pri Vremah,
Potoče,
Senadole,
Senožeče,
Škocjan,
Škoflje,
Vareje,
Vatovlje,
Vremski Britof,
Zavrhek.
 
Sedež Občine Divača je v Divači.
 
24. Dobje:
 
Brezje pri Dobjem,
Dobje pri Planini,
Gorica pri Dobjem,
Jezerce pri Dobjem,
Lažiše,
Presečno,
Ravno,
Repuš,
Slatina pri Dobjem,
Suho,
Škarnice,
Večje Brdo,
Završe pri Dobjem.
 
Sedež Občine Dobje je v Dobju pri Planini.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
 
25. Dobrepolje:
 
Bruhanja vas,
Cesta,
Četež pri Strugah,
Hočevje,
Kolenča vas,
Kompolje,
Lipa,
Mala vas,
Paka,
Podgora,
Podgorica,
Podpeč,
Podtabor,
Ponikve,
Potiskavec,
Predstruge,
Pri Cerkvi-Struge,
Rapljevo,
Tisovec,
Tržič,
Videm,
Vodice,
Zagorica,
Zdenska vas.
 
Sedež Občine Dobrepolje je v Vidmu.
 
26. Dobrna:
 
Brdce nad Dobrno,
Dobrna,
Klanc,
Loka pri Dobrni,
Lokovina,
Parož,
Pristova,
Strmec nad Dobrno,
Vinska Gorica,
Vrba,
Zavrh nad Dobrno.
 
Sedež Občine Dobrna je v Dobrni.
Prvi občinski svet šteje osem članov.
 
27. Dobrova-Polhov Gradec:
 
Babna Gora,
Belica,
Brezje pri Dobrovi,
Briše pri Polhovem Gradcu,
Butajnova,
Črni Vrh,
Dobrova,
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu,
Draževnik,
Dvor pri Polhovem Gradcu,
Gabrje,
Hrastenice,
Hruševo,
Komanija,
Log pri Polhovem Gradcu,
Osredek pri Dobrovi,
Planina nad Horjulom,
Podreber,
Podsmreka,
Polhov Gradec,
Praproče,
Pristava pri Polhovem Gradcu,
Razori,
Rovt,
Selo nad Polhovim Gradcem,
Setnica-del,
Setnik,
Smolnik,
Srednja vas pri Polhovem Gradcu,
Srednji Vrh,
Stranska vas,
Šentjošt nad Horjulom,
Šujica.
 
Sedež Občine Dobrova-Polhov Gradec je v Dobrovi.
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov.
 
28. Dobrovnik:
 
Dobrovnik,
Strehovci,
Žitkovci.
 
Sedež Občine Dobrovnik je v Dobrovniku.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
Tri člane prvega občinskega sveta izvolijo državljani Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice kot svoje predstavnike, od teh enega predstavnika izvolijo pripadniki madžarske narodnosti.
 
29. Dolenjske Toplice:
 
Bušinec,
Cerovec,
Dobindol,
Dolenje Gradišče,
Dolenje Polje,
Dolenje Sušice,
Dolenjske Toplice,
Drenje,
Gabrje pri Soteski,
Gorenje Gradišče,
Gorenje Polje,
Gorenje Sušice,
Kočevske Poljane,
Loška vas,
Mali Rigelj,
Meniška vas,
Nova Gora,
Občice,
Obrh,
Podhosta,
Podstenice,
Podturm pri Dolenjskih Toplicah,
Sela pri Dolenjskih Toplicah,
Selišče,
Soteska,
Stare Žage,
Suhor pri Dolenjskih Toplicah,
Veliki Rigelj,
Verdun pri Uršnih selih.
 
Sedež Občine Dolenjske Toplice je v Dolenjskih Toplicah.
Prvi občinski svet šteje dvanajst članov.
 
30. Dol pri Ljubljani:
 
Beričevo,
Brinje,
Dol pri Ljubljani,
Dolsko,
Kamnica,
Kleče pri Dolu,
Klopce,
Križevska vas,
Laze pri Dolskem,
Osredke,
Petelinje,
Podgora pri Dolskem,
Senožeti,
Videm,
Vinje,
Vrh pri Dolskem,
Zaboršt pri Dolu,
Zagorica pri Dolskem,
Zajelše.
 
Sedež Občine Dol pri Ljubljani je v Dolu pri Ljubljani.
 
31. Domžale:
 
Bišče,
Brdo,
Brezje pri Dobu,
Brezovica pri Dobu,
Češenik,
Depala vas,
Dob,
Dobovlje,
Dolenje,
Domžale,
Dragomelj,
Goričica pri Ihanu,
Gorjuša,
Homec,
Hudo,
Ihan,
Jasen,
Kokošnje,
Količevo,
Kolovec,
Krtina,
Laze pri Domžalah,
Mala Loka,
Nožice,
Podrečje,
Prelog,
Preserje pri Radomljah,
Pšata,
Rača,
Račni Vrh,
Radomlje,
Rodica,
Rova,
Selo pri Ihanu,
Spodnje Jarše,
Srednje Jarše,
Studenec pri Krtini,
Šentpavel pri Domžalah,
Škocjan,
Škrjančevo,
Sv. Trojica,
Turnše,
Vir,
Zaboršt,
Zagorica pri Rovah,
Zalog pod Sv. Trojico,
Zgornje Jarše,
Žeje,
Želodnik,
Žiče.
 
Sedež Občine Domžale je v Domžalah.
Prvi občinski svet šteje enaintrideset članov.
 
32. Dornava:
 
Bratislavci,
Brezovci,
Dornava,
Lasigovci,
Mezgovci ob Pesnici,
Polenci,
Polenšak,
Prerad,
Slomi,
Strejaci,
Strmec pri Polenšaku,
Žamenci.
 
Sedež Občine Dornava je v Dornavi.
 
33. Dravograd:
 
Bukovska vas,
Črneče,
Črneška Gora,
Dobrova pri Dravogradu,
Dravograd,
Gorče,
Goriški Vrh,
Kozji Vrh nad Dravogradom,
Libeliče,
Libeliška Gora,
Ojstrica,
Otiški Vrh,
Podklanc,
Selovec,
Sv. Boštjan,
Sv. Danijel,
Sv. Duh,
Šentjanž pri Dravogradu,
Tolsti Vrh p.R.na K.-del,
Trbonje,
Tribej,
Velka,
Vič,
Vrata.
 
Sedež Občine Dravograd je v Dravogradu.
 
34. Duplek:
 
Ciglence,
Dvorjane,
Jablance,
Spodnja Korena,
Spodnji Duplek,
Vurberk,
Zgornja Korena,
Zgornji Duplek,
Zimica,
Žikarce.
 
Sedež Občine Duplek je v Spodnjem Dupleku.
 
35. Gorenja vas-Poljane:
 
Bačne,
Brebovnica,
Bukov Vrh,
Čabrače,
Četena Ravan,
Debeni,
Delnice,
Dobje,
Dobravšce,
Dolenčice,
Dolenja Dobrava,
Dolenja Ravan,
Dolenja Žetina,
Dolenje Brdo,
Dolge Njive,
Fužine,
Goli Vrh,
Gorenja Dobrava,
Gorenja Ravan,
Gorenja vas,
Gorenja Žetina,
Gorenje Brdo,
Hlavče Njive,
Hobovše pri Stari Oselici,
Hotavlje,
Hotovlja,
Jarčje Brdo,
Javorje,
Javorjev Dol,
Jazbine,
Jelovica,
Kladje,
Kopačnica,
Kremenik,
Krivo Brdo,
Krnice pri Novakih,
Lajše,
Laniše,
Laze,
Leskovica,
Lom nad Volčo,
Lovsko Brdo,
Lučine,
Malenski Vrh,
Mlaka nad Lušo,
Murave,
Nova Oselica,
Podgora,
Podjelovo Brdo,
Podobeno,
Podvrh,
Poljane nad Škofjo Loko,
Predmost,
Prelesje,
Robidnica,
Smoldno,
Sovodenj,
Srednja vas-Poljane,
Srednje Brdo,
Stara Oselica,
Studor,
Suša,
Todraž,
Trebija,
Vinharje,
Volaka,
Volča,
Zadobje,
Zakobiljek,
Zapreval,
Žabja vas,
Žirovski Vrh Sv. Antona,
Žirovski Vrh Sv. Urbana.
 
Sedež Občine Gorenja vas-Poljane je v Gorenji vasi.
 
36. Gorišnica:
 
Cunkovci,
Formin,
Gajevci,
Gorišnica,
Mala vas,
Moškanjci,
Muretinci,
Placerovci,
Tibolci,
Zagojiči,
Zamušani.
 
Sedež Občine Gorišnica je v Gorišnici.
 
36.a Gorje:
 
Grabče,
Krnica,
Mevkuž,
Perniki,
Podhom,
Poljšica pri Gorjah,
Radovna,
Spodnje Gorje,
Spodnje Laze,
Višelnica,
Zgornje Gorje,
Zgornje Laze.
 
Sedež občine Gorje je v Zgornjih Gorjah.
Prvi občinski svet šteje enajst članov.
 
37. Gornja Radgona:
 
Aženski Vrh,
Črešnjevci,
Gornja Radgona,
Gornji Ivanjci,
Hercegovščak,
Ivanjski Vrh,
Ivanjševci ob Ščavnici,
Ivanjševski Vrh,
Kunova,
Lastomerci,
Lokavci,
Lomanoše,
Mele,
Negova,
Norički Vrh,
Očeslavci,
Orehovci,
Orehovski Vrh,
Plitvički Vrh,
Podgrad,
Police,
Ptujska Cesta,
Radvenci,
Rodmošci,
Spodnja Ščavnica,
Spodnji Ivanjci,
Stavešinci,
Stavešinski Vrh,
Zagajski Vrh,
Zbigovci.
 
Sedež Občine Gornja Radgona je v Gornji Radgoni.
 
38. Gornji Grad:
 
Bočna,
Dol,
Florjan pri Gornjem Gradu,
Gornji Grad,
Lenart pri Gornjem Gradu,
Šmiklavž,
Tirosek.
 
Sedež Občine Gornji Grad je v Gornjem Gradu.
 
39. Gornji Petrovci:
 
Adrijanci,
Boreča,
Gornji Petrovci,
Košarovci,
Križevci,
Kukeč,
Lucova,
Martinje,
Neradnovci,
Panovci,
Peskovci,
Stanjevci,
Šulinci,
Ženavlje.
 
Sedež Občine Gornji Petrovci je v Gornjih Petrovcih.
 
40. Grad:
 
Dolnji Slaveči,
Grad,
Kovačevci,
Kruplivnik,
Motovilci,
Radovci,
Vidonci.
 
Sedež Občine Grad je v Gradu.
Prvi občinski svet šteje enajst članov.
 
41. Grosuplje:
 
Bičje,
Blečji Vrh,
Brezje pri Grosupljem,
Brvace,
Cerovo,
Cikava,
Čušperk,
Dobje,
Dole pri Polici,
Dolenja vas pri Polici,
Gabrje pri Ilovi Gori,
Gajniče,
Gatina,
Gorenja vas pri Polici,
Gornji Rogatec,
Gradišče,
Grosuplje,
Hrastje pri Grosupljem,
Huda Polica,
Kožljevec,
Lobček,
Luče,
Mala Ilova Gora,
Mala Loka pri Višnji Gori,
Mala Račna,
Mala Stara vas,
Mala vas pri Grosupljem,
Male Lipljene,
Mali Konec,
Mali Vrh pri Šmarju,
Malo Mlačevo,
Medvedica,
Paradišče,
Pece,
Peč,
Plešivica pri Žalni,
Podgorica pri Podtaboru,
Podgorica pri Šmarju,
Polica,
Ponova vas,
Predole,
Rožnik,
Sela pri Šmarju,
Spodnja Slivnica,
Spodnje Blato,
Spodnje Duplice,
Škocjan,
Šmarje-Sap,
Št. Jurij,
Tlake,
Troščine,
Udje,
Velika Ilova Gora,
Velika Loka,
Velika Račna,
Velika Stara vas,
Velike Lipljene,
Veliki Vrh pri Šmarju,
Veliko Mlačevo,
Vino,
Vrbičje,
Zagradec pri Grosupljem,
Zgornja Slivnica,
Zgornje Duplice,
Žalna,
Železnica.
 
Sedež Občine Grosuplje je v Grosupljem.
 
42. Hajdina:
 
Draženci,
Gerečja vas,
Hajdoše,
Lancova vas pri Ptuju
Skorba,
Slovenja vas,
Spodnja Hajdina,
Zgornja Hajdina.
 
Sedež Občine Hajdina je v Zgornji Hajdini.
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov.
 
43. Hoče-Slivnica:
 
Bohova,
Čreta,
Hočko Pohorje,
Hotinja vas,
Orehova vas,
Pivola,
Polana,
Radizel,
Rogoza,
Slivnica pri Mariboru,
Slivniško Pohorje,
Spodnje Hoče,
Zgornje Hoče.
 
Sedež Občine Hoče-Slivnica je v Spodnjih Hočah.
Prvi občinski svet šteje devetnajst članov.
 
44. Hodoš:
 
Hodoš,
Krplivnik.
 
Sedež Občine Hodoš je v Hodošu.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
Tri člane prvega občinskega sveta izvolijo državljani Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice kot svoje predstavnike, od teh enega predstavnika izvolijo pripadniki madžarske narodnosti.
 
45. Horjul:
 
Horjul,
Koreno nad Horjulom,
Lesno Brdo-del,
Ljubgojna,
Podolnica,
Samotorica,
Vrzdenec,
Zaklanec,
Žažar.
 
Sedež Občine Horjul je v Horjulu.
Prvi občinski svet šteje enajst članov.
 
46. Hrastnik:
 
Boben,
Brdce,
Brnica,
Čeče-del,
Dol pri Hrastniku,
Gore,
Hrastnik,
Kal,
Kovk,
Krištandol,
Krnice,
Marno,
Plesko,
Podkraj,
Prapretno pri Hrastniku-del,
Studence,
Šavna Peč,
Turje,
Unično.
 
Sedež Občine Hrastnik je v Hrastniku.
 
47. Hrpelje-Kozina:
 
Artviže,
Bač pri Materiji,
Beka,
Brezovica,
Brezovo Brdo,
Golac,
Gradišče pri Materiji,
Gradišica,
Hotična,
Hrpelje,
Javorje,
Klanec pri Kozini,
Kovčice,
Kozina,
Krvavi Potok,
Markovščina,
Materija,
Mihele,
Mrše,
Nasirec,
Obrov,
Ocizla,
Odolina,
Orehek pri Materiji,
Ostrovica,
Petrinje,
Poljane pri Podgradu,
Povžane,
Prešnica,
Ritomeče,
Rodik,
Rožice,
Skadanščina,
Slivje,
Slope,
Tatre,
Tublje pri Hrpeljah,
Velike Loče,
Vrhpolje.
 
Sedež Občine Hrpelje-Kozina je v Hrpeljah.
 
48. Idrija:
 
Čekovnik,
Črni Vrh,
Dole,
Godovič,
Gore,
Gorenja Kanomlja,
Gorenji Vrsnik,
Govejk,
Idrija,
Idrijska Bela,
Idrijske Krnice,
Idrijski Log,
Idršek,
Javornik,
Jelični Vrh,
Kanji Dol,
Korita,
Ledine,
Ledinske Krnice,
Lome,
Masore,
Mrzli Log,
Mrzli Vrh,
Pečnik,
Potok,
Predgriže,
Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja,
Spodnji Vrsnik,
Srednja Kanomlja,
Strmec,
Vojsko,
Zadlog,
Zavratec,
Žirovnica.
 
Sedež Občine Idrija je v Idriji.
 
49. Ig:
 
Brest,
Dobravica,
Golo,
Gornji Ig,
Ig,
Iška Loka,
Iška vas,
Iška,
Kot,
Kremenica,
Matena,
Rogatec nad Želimljami,
Sarsko,
Selnik,
Staje,
Strahomer,
Škrilje,
Tomišelj,
Visoko,
Vrbljene,
Zapotok.
 
Sedež Občine Ig je na Igu.
 
50. Ilirska Bistrica:
 
Bač,
Brce,
Čelje,
Dobro Polje,
Dolenje pri Jelšanah,
Dolnja Bitnja,
Dolnji Zemon,
Fabci,
Gabrk,
Gornja Bitnja,
Gornji Zemon,
Harije,
Hrušica,
Huje,
Ilirska Bistrica,
Jablanica,
Janeževo Brdo,
Jasen,
Jelšane,
Kilovče,
Knežak,
Koritnice,
Koseze,
Kuteževo,
Mala Bukovica,
Male Loče,
Mereče,
Nova vas pri Jelšanah,
Novokračine,
Ostrožno Brdo,
Pavlica,
Podbeže,
Podgrad,
Podgraje,
Podstenje,
Podstenjšek,
Podtabor,
Pregarje,
Prelože,
Prem,
Račice,
Ratečevo Brdo,
Rečica,
Rjavče,
Sabonje,
Smrje,
Snežnik,
Soze,
Starod,
Studena Gora,
Sušak,
Šembije,
Tominje,
Topolc,
Trpčane,
Velika Bukovica,
Veliko Brdo,
Vrbica,
Vrbovo,
Zabiče,
Zajelšje,
Zarečica,
Zarečje.
 
Sedež Občine Ilirska Bistrica je v Ilirski Bistrici.
 
51. Ivančna Gorica:
 
Ambrus,
Artiža vas,
Bakrc,
Boga vas,
Bojanji Vrh,
Bratnice,
Breg pri Dobu,
Breg pri Velikem Gabru,
Breg pri Zagradcu,
Brezovi Dol,
Bukovica,
Čagošče,
Češnjice pri Zagradcu,
Debeče,
Dečja vas pri Zagradcu,
Dedni Dol,
Dob pri Šentvidu,
Dobrava pri Stični,
Dolenja vas pri Temenici,
Fužina,
Gabrje pri Stični,
Gabrovčec,
Gabrovka pri Zagradcu,
Glogovica,
Gorenja vas,
Gorenje Brezovo,
Gradiček,
Grintovec,
Griže,
Grm,
Hrastov Dol,
Ivančna Gorica,
Kal,
Kamni Vrh pri Ambrusu,
Kamno Brdo,
Kitni Vrh,
Kriška vas,
Krka,
Krška vas,
Kuželjevec,
Laze nad Krko,
Leskovec,
Leščevje,
Lučarjev Kal,
Mala Dobrava,
Mala Goričica,
Male Češnjice,
Male Dole pri Šentjurju,
Male Kompolje,
Male Lese,
Male Pece,
Male Rebrce,
Male Vrhe,
Mali Kal,
Mali Korinj,
Malo Črnelo,
Malo Globoko,
Malo Hudo,
Marinča vas,
Mekinje nad Stično,
Metnaj,
Mevce,
Mleščevo,
Mrzlo Polje,
Muljava,
Nova vas,
Obolno,
Oslica,
Osredek nad Stično,
Peščenik,
Petrušnja vas,
Planina,
Podboršt,
Podbukovje,
Podsmreka pri Višnji Gori,
Pokojnica,
Poljane pri Stični,
Polje pri Višnji Gori,
Potok pri Muljavi,
Praproče pri Temenici,
Primča vas,
Pristava nad Stično,
Pristava pri Višnji Gori,
Pristavlja vas,
Pungert,
Pusti Javor,
Radanja vas,
Radohova vas,
Ravni Dol,
Rdeči Kal,
Sad,
Sela pri Dobu,
Sela pri Sobračah,
Sela pri Višnji Gori,
Selo pri Radohovi vasi,
Sobrače,
Spodnja Draga,
Spodnje Brezovo,
Stari trg,
Stična,
Stranska vas ob Višnjici,
Sušica,
Šentjurje,
Šentpavel na Dolenjskem,
Šentvid pri Stični,
Škoflje,
Škrjanče,
Temenica,
Tolčane,
Trebež,
Trebnja Gorica,
Trnovica,
Valična vas,
Velika Dobrava,
Velike Češnjice,
Velike Dole pri Šentjurju,
Velike Kompolje,
Velike Lese,
Velike Pece,
Velike Rebrce,
Velike Vrhe,
Veliki Kal,
Veliki Korinj,
Veliko Črnelo,
Veliko Globoko,
Videm pri Temenici,
Vir pri Stični,
Višnja Gora,
Višnje,
Vrh pri Sobračah,
Vrh pri Višnji Gori,
Vrhpolje pri Šentvidu,
Zaboršt pri Šentvidu,
Zagradec,
Zavrtače,
Zgornja Draga,
Znojile pri Krki.
 
Sedež Občine Ivančna Gorica je v Ivančni Gorici.
 
52. Izola:
 
Baredi,
Cetore,
Dobrava,
Izola,
Jagodje,
Korte,
Malija,
Nožed,
Šared.
 
Sedež Občine Izola je v Izoli.
 
53. Jesenice:
 
Blejska Dobrava,
Hrušica,
Javorniški Rovt,
Jesenice,
Kočna,
Lipce,
Planina pod Golico,
Plavški Rovt,
Podkočna,
Potoki,
Prihodi.
 
Sedež Občine Jesenice je na Jesenicah.
Prvi občinski svet šteje osemindvajset članov.
 
54. Jezersko:
 
Spodnje Jezersko,
Zgornje Jezersko.
 
Sedež Občine Jezersko je na Zgornjem Jezerskem.
Prvi občinski svet šteje sedem članov.
 
55. Juršinci:
 
Bodkovci,
Dragovič,
Gabrnik,
Gradiščak,
Grlinci,
Hlaponci,
Juršinci,
Kukava,
Mostje,
Rotman,
Sakušak,
Senčak pri Juršincih,
Zagorci.
 
Sedež Občine Juršinci je v Juršincih.
 
56. Kamnik:
 
Bela,
Bela Peč,
Bistričica,
Brezje nad Kamnikom,
Briše,
Buč,
Cirkuše v Tuhinju,
Češnjice v Tuhinju,
Črna pri Kamniku,
Črni Vrh v Tuhinju,
Gabrovnica,
Godič,
Golice,
Gozd,
Gradišče v Tuhinju,
Hrib pri Kamniku,
Hruševka,
Jeranovo,
Kališe,
Kamnik,
Kamniška Bistrica,
Klemenčevo,
Kostanj,
Košiše,
Kregarjevo,
Krivčevo,
Kršič,
Laniše,
Laseno,
Laze v Tuhinju,
Liplje,
Loke v Tuhinju,
Mali Hrib,
Mali Rakitovec,
Markovo,
Mekinje,
Motnik,
Nevlje,
Okrog pri Motniku,
Okroglo,
Oševek,
Pirševo,
Podbreg,
Podgorje,
Podhruška,
Podjelše,
Podlom,
Podstudenec,
Poljana,
Poreber,
Potok,
Potok v Črni,
Praproče v Tuhinju,
Pšajnovica,
Ravne pri Šmartnem,
Rožično,
Rudnik pri Radomljah,
Sela pri Kamniku,
Sidol,
Smrečje v Črni,
Snovik,
Soteska,
Sovinja Peč,
Spodnje Palovče,
Spodnje Stranje,
Srednja vas pri Kamniku,
Stahovica,
Stara sela,
Stebljevek,
Stolnik,
Studenca,
Šmarca,
Šmartno v Tuhinju,
Špitalič,
Trebelno pri Palovčah,
Trobelno,
Tučna,
Tunjice,
Tunjiška Mlaka,
Vaseno,
Velika Lašna,
Velika Planina,
Veliki Hrib,
Veliki Rakitovec,
Vir pri Nevljah,
Vodice nad Kamnikom,
Volčji Potok,
Vranja Peč,
Vrhpolje pri Kamniku,
Zagorica nad Kamnikom,
Zajasovnik-del,
Zakal,
Zavrh pri Črnivcu,
Zduša,
Zgornje Palovče,
Zgornje Stranje,
Zgornji Motnik,
Zgornji Tuhinj,
Znojile,
Žaga,
Žubejevo,
Županje Njive.
 
Sedež Občine Kamnik je v Kamniku.
Prvi občinski svet šteje devetindvajset članov.
 
57. Kanal:
 
Ajba,
Anhovo,
Avče,
Bodrež,
Deskle,
Doblar,
Gorenja vas,
Kal nad Kanalom,
Kambreško,
Kanal,
Kanalski Vrh,
Levpa,
Lig,
Morsko,
Plave,
Ročinj,
Seniški Breg,
Ukanje,
Zapotok.
 
Sedež Občine Kanal je v Kanalu.
 
58. Kidričevo:
 
Apače,
Cirkovce,
Dragonja vas,
Kidričevo,
Kungota pri Ptuju,
Lovrenc na Dravskem polju,
Mihovce,
Njiverce,
Pleterje,
Pongrce,
Spodnje Jablane,
Spodnji Gaj pri Pragerskem,
Starošince,
Stražgonjca,
Strnišče,
Šikole,
Zgornje Jablane,
Župečja vas.
 
Sedež Občine Kidričevo je v Kidričevem.
 
59. Kobarid:
 
Avsa,
Borjana,
Breginj,
Drežnica,
Drežniške Ravne,
Homec,
Idrsko,
Jevšček,
Jezerca,
Kobarid,
Koseč,
Kred,
Krn,
Ladra,
Libušnje,
Livek,
Livške Ravne,
Logje,
Magozd,
Mlinsko,
Perati,
Podbela,
Potoki,
Robič,
Robidišče,
Sedlo,
Smast,
Stanovišče,
Staro selo,
Sužid,
Svino,
Trnovo ob Soči,
Vrsno.
 
Sedež Občine Kobarid je v Kobaridu.
 
60. Kobilje:
 
Kobilje.
 
Sedež Občine Kobilje je v Kobilju. 
 
 
61. Kočevje: 
 
Borovec pri Kočevski Reki, 
Breg pri Kočevju, 
Brezovica pri Predgradu, 
Bukova Gora, 
Cvišlerji, 
Čeplje, 
Črni Potok pri Kočevju, 
Dol, 
Dolga vas, 
Dolnja Briga, 
Dolnje Ložine, 
Gorenje, 
Gornja Briga, 
Gornje Ložine, 
Gotenica, 
Hreljin, 
Hrib pri Koprivniku, 
Jelenja vas, 
Kačji Potok, 
Kleč, 
Klinja vas, 
Knežja Lipa, 
Koblarji, 
Kočarji, 
Koče, 
Kočevje, 
Kočevska Reka, 
Komolec, 
Konca vas, 
Koprivnik, 
Kralji, 
Kuhlarji, 
Laze pri Oneku, 
Laze pri Predgradu, 
Livold, 
Mačkovec, 
Mahovnik, 
Mala Gora, 
Mlaka pri Kočevju, 
Mlaka pri Kočevski Reki, 
Mokri Potok, 
Morava, 
Mozelj, 
Mrtvice, 
Muha vas, 
Nemška Loka, 
Nove Ložine, 
Novi Lazi, 
Ograja, 
Onek, 
Paka pri Predgradu, 
Podlesje, 
Podstene, 
Polom, 
Predgrad, 
Preža, 
Primoži, 
Pugled pri Starem Logu, 
Rajhenav, 
Rajndol, 
Rogati Hrib, 
Sadni Hrib, 
Seč, 
Slovenska vas, 
Smuka, 
Spodnja Bilpa, 
Spodnji Log, 
Stara Cerkev, 
Stari Breg, 
Stari Log, 
Staro Brezje, 
Suhi Potok, 
Svetli Potok, 
Šalka vas, 
Škrilj, 
Štalcerji, 
Topla Reber, 
Trnovec, 
Vimolj pri Predgradu, 
Vrbovec, 
Vrt, 
Zajčje Polje, 
Zdihovo, 
Željne. 
 
Sedež Občine Kočevje je v Kočevju. 
Prvi občinski svet šteje štiriindvajset članov. 
 
 
62. Komen: 
 
Brestovica pri Komnu, 
Brje pri Komnu, 
Coljava, 
Čehovini, 
Čipnje, 
Divči, 
Dolanci, 
Gabrovica pri Komnu, 
Gorjansko, 
Hruševica, 
Ivanji Grad, 
Klanec pri Komnu, 
Kobdilj, 
Kobjeglava, 
Koboli, 
Kodreti, 
Komen, 
Lisjaki, 
Lukovec, 
Mali Dol, 
Nadrožica, 
Preserje pri Komnu, 
Rubije, 
Sveto, 
Šibelji, 
Škofi, 
Škrbina, 
Štanjel, 
Tomačevica, 
Trebižani, 
Tupelče, 
Vale, 
Večkoti, 
Volčji Grad, 
Zagrajec. 
 
Sedež Občine Komen je v Komnu. 
 
 
63. Komenda: 
 
Breg pri Komendi, 
Gmajnica, 
Gora pri Komendi, 
Klanec, 
Komenda, 
Komendska Dobrava, 
Križ, 
Mlaka, 
Moste, 
Nasovče, 
Podboršt pri Komendi, 
Potok pri Komendi, 
Suhadole, 
Žeje pri Komendi. 
 
Sedež Občine Komenda je v Komendi. 
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov. 
 
 
63.a Kostanjevica na Krki: 
 
Avguštine, 
Črešnjevec pri Oštrcu, 
Črneča Vas, 
Dobe, 
Dobrova pri Kostanjevici, 
Dolnja Prekopa, 
Dolšce, 
Globočice pri Kostanjevici, 
Gornja Prekopa, 
Grič, 
Ivanjše, 
Jablance, 
Karelče, 
Kočarija, 
Koprivnik, 
Kostanjevica na Krki, 
Male Vodenice, 
Malence, 
Orehovec, 
Oštrc, 
Podstrm, 
Ržišče, 
Sajevce, 
Slinovce, 
Velike Vodenice, 
Vrbje, 
Vrtača, 
Zaboršt. 
 
Sedež občine Kostanjevica na Krki je v Kostanjevici na Krki. 
Prvi občinski svet šteje deset članov. 
 
 
64. Kostel: 
 
Ajbelj, 
Banjaloka, 
Briga, 
Brsnik, 
Colnarji, 
Delač, 
Dolenja Žaga, 
Dolenji Potok, 
Dren, 
Drežnik, 
Fara, 
Gladloka, 
Gorenja Žaga, 
Gorenji Potok, 
Gotenc, 
Grgelj, 
Grivac, 
Hrib pri Fari, 
Jakšiči, 
Jesenov Vrt, 
Kaptol, 
Kostel, 
Krkovo nad Faro, 
Kuželič, 
Kuželj, 
Laze pri Kostelu, 
Lipovec pri Kostelu, 
Mavrc, 
Nova sela, 
Oskrt, 
Padovo pri Fari, 
Petrina, 
Pirče, 
Planina, 
Poden, 
Podstene pri Kostelu, 
Potok, 
Puc, 
Rajšele, 
Rake, 
Sapnik, 
Selo pri Kostelu, 
Slavski Laz, 
Srednji Potok, 
Srobotnik ob Kolpi, 
Stelnik, 
Stružnica, 
Suhor, 
Štajer, 
Tišenpolj, 
Vas, 
Vimolj, 
Vrh pri Fari, 
Zapuže pri Kostelu. 
 
Sedež Občine Kostel je pri Fari. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
65. Kozje: 
 
Bistrica, 
Buče, 
Dobležiče, 
Drensko Rebro, 
Gorjane, 
Gradišče, 
Gubno, 
Ješovec pri Kozjem, 
Klake, 
Kozje, 
Lesično, 
Ortnice, 
Osredek pri Podsredi, 
Pilštanj, 
Podsreda, 
Poklek pri Podsredi, 
Topolovo, 
Vetrnik, 
Vojsko, 
Vrenska Gorca, 
Zagorje, 
Zdole, 
Zeče pri Bučah. 
 
Sedež Občine Kozje je v Kozjem. 
 
 
66. Kranjska Gora: 
 
Belca, 
Dovje, 
Gozd Martuljek, 
Kranjska Gora, 
Log, 
Mojstrana, 
Podkoren, 
Rateče, 
Srednji Vrh, 
Zgornja Radovna. 
 
Sedež Občine Kranjska Gora je v Kranjski Gori. 
 
 
67. Križevci: 
 
Berkovci, 
Berkovski Prelogi, 
Boreci, 
Bučečovci, 
Dobrava, 
Gajševci, 
Grabe pri Ljutomeru, 
Iljaševci, 
Ključarovci pri Ljutomeru, 
Kokoriči, 
Križevci pri Ljutomeru, 
Logarovci, 
Lukavci, 
Stara Nova vas, 
Vučja vas, 
Zasadi. 
 
Sedež Občine Križevci je v Križevcih pri Ljutomeru. 
Prvi občinski svet šteje trinajst članov. 
 
 
68. Krško: 
 
Anovec, 
Anže, 
Apnenik pri Velikem Trnu, 
Ardro pod Velikim Trnom, 
Ardro pri Raki, 
Armeško, 
Brege, 
Brestanica, 
Brezje pri Dovškem, 
Brezje pri Raki, 
Brezje pri Senušah, 
Brezje v Podbočju, 
Brezovica v Podbočju, 
Brezovska Gora, 
Brlog, 
Brod v Podbočju, 
Bučerca, 
Celine, 
Cesta, 
Cirje, 
Črešnjice nad Pijavškim, 
Čretež pri Krškem, 
Dalce, 
Dedni Vrh, 
Dobrava ob Krki, 
Dobrava pod Rako, 
Dobrova, 
Dol, 
Dolenja Lepa vas, 
Dolenja vas pri Krškem, 
Dolenja vas pri Raki, 
Dolenji Leskovec, 
Dolga Raka, 
Dovško, 
Drenovec pri Leskovcu, 
Drnovo, 
Dunaj, 
Frluga, 
Gmajna, 
Golek, 
Goli Vrh, 
Gora, 
Gorenja Lepa vas, 
Gorenja vas pri Leskovcu, 
Gorenje Dole, 
Gorenji Leskovec, 
Gorica, 
Gorica pri Raztezu, 
Gornje Pijavško, 
Gradec, 
Gradišče pri Raki, 
Gradnje, 
Gržeča vas, 
Gunte, 
Hrastek, 
Ivandol, 
Jelenik, 
Jelše, 
Jelševec, 
Kalce, 
Kalce-Naklo, 
Kališovec, 
Kobile, 
Kočno, 
Koprivnica, 
Koritnica, 
Kostanjek, 
Kremen, 
Krško, 
Kržišče, 
Leskovec pri Krškem, 
Libelj, 
Libna, 
Loke, 
Lokve, 
Lomno, 
Mali Kamen, 
Mali Koren, 
Mali Podlog, 
Mali Trn, 
Malo Mraševo, 
Mikote, 
Mladje, 
Mrčna sela, 
Mrtvice, 
Nemška Gora, 
Nemška vas, 
Nova Gora, 
Osredek pri Trški Gori, 
Pesje, 
Pijana Gora, 
Planina pri Raki, 
Planina v Podbočju, 
Pleterje, 
Podbočje, 
Podlipa, 
Podulce, 
Površje, 
Premagovce, 
Presladol, 
Pristava ob Krki, 
Pristava pod Rako, 
Pristava pri Leskovcu, 
Prušnja vas, 
Raka, 
Ravne pri Zdolah, 
Ravni, 
Ravno, 
Raztez, 
Reštanj, 
Rožno, 
Sela pri Raki, 
Selce pri Leskovcu, 
Selo, 
Senovo, 
Senožete, 
Senuše, 
Slivje, 
Smečice, 
Smednik, 
Spodnja Libna, 
Spodnje Dule, 
Spodnje Pijavško, 
Spodnji Stari Grad, 
Srednje Arto, 
Srednje Pijavško, 
Sremič, 
Stari Grad, 
Stari Grad v Podbočju, 
Stolovnik, 
Stranje, 
Straža pri Krškem, 
Straža pri Raki, 
Strmo Rebro, 
Šedem, 
Šutna, 
Trška Gora, 
Velika vas pri Krškem, 
Veliki Dol, 
Veliki Kamen, 
Veliki Koren, 
Veliki Podlog, 
Veliki Trn, 
Veliko Mraševo, 
Veniše, 
Videm, 
Vihre, 
Volovnik, 
Vrbina, 
Vrh pri Površju, 
Vrhulje, 
Zabukovje pri Raki, 
Zaloke, 
Zdole, 
Žabjek v Podbočju, 
Žadovinek, 
Ženje. 
 
Sedež Občine Krško je v Krškem. 
 
 
69. Kungota: 
 
Ciringa, 
Gradiška, 
Grušena, 
Jedlovnik, 
Jurski Vrh, 
Kozjak nad Pesnico, 
Pesnica, 
Plač, 
Plintovec, 
Podigrac, 
Rošpoh-del, 
Slatina, 
Slatinski Dol, 
Spodnje Vrtiče, 
Svečina, 
Špičnik, 
Vršnik, 
Zgornja Kungota, 
Zgornje Vrtiče. 
 
Sedež Občine Kungota je v Zgornji Kungoti. 
 
 
70. Kuzma: 
 
Dolič, 
Gornji Slaveči, 
Kuzma, 
Matjaševci, 
Trdkova. 
 
Sedež Občine Kuzma je v Kuzmi. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
71. Laško: 
 
Belovo, 
Blatni Vrh, 
Brezno, 
Brodnice, 
Brstnik, 
Brstovnica, 
Bukovca, 
Curnovec, 
Debro, 
Doblatina, 
Dol pri Laškem, 
Gabrno, 
Globoko, 
Govce, 
Gozdec, 
Gračnica, 
Harje, 
Huda Jama, 
Jagoče, 
Jurklošter, 
Kladje, 
Klenovo, 
Konc, 
Kuretno, 
Lahomno, 
Lahomšek, 
Lahov Graben, 
Laška vas, 
Laško, 
Laziše, 
Leskovca, 
Lipni Dol, 
Lokavec, 
Lože, 
Mačkovec, 
Mala Breza, 
Male Grahovše, 
Marija Gradec, 
Marijina vas, 
Modrič, 
Mrzlo Polje, 
Obrežje pri Zidanem Mostu, 
Ojstro, 
Olešče, 
Padež, 
Paneče, 
Plazovje, 
Polana, 
Povčeno, 
Požnica, 
Radoblje, 
Reka, 
Rifengozd, 
Rimske Toplice, 
Sedraž, 
Selo nad Laškim, 
Senožete, 
Sevce, 
Slivno, 
Spodnja Rečica, 
Stopce, 
Strensko, 
Strmca, 
Suhadol, 
Šentrupert, 
Širje, 
Škofce, 
Šmihel, 
Šmohor, 
Tevče, 
Tovsto, 
Trnov Hrib, 
Trnovo, 
Trobni Dol, 
Trojno, 
Udmat, 
Velike Gorelce, 
Velike Grahovše, 
Veliko Širje, 
Vodiško, 
Vrh nad Laškim, 
Zabrež, 
Zgornja Rečica, 
Zidani Most, 
Žigon. 
 
Sedež Občine Laško je v Laškem. 
 
 
72. Lenart: 
 
Črmljenšak, 
Dolge Njive, 
Gradenšak, 
Hrastovec v Slovenskih goricah, 
Lenart v Slovenskih goricah, 
Lormanje, 
Močna, 
Nadbišec, 
Radehova, 
Rogoznica, 
Selce, 
Spodnja Voličina, 
Spodnje Partinje, 
Spodnji Žerjavci, 
Spodnji Porčič, 
Straže, 
Šetarova, 
Vinička vas, 
Zamarkova, 
Zavrh, 
Zgornja Voličina, 
Zgornji Žerjavci. 
 
Sedež Občine Lenart je v Lenartu v Slovenskih goricah. 
Prvi občinski svet šteje devetnajst članov. 
 
 
73. Lendava: 
 
Banuta, 
Benica, 
Brezovec-del, 
Čentiba, 
Dolga vas, 
Dolgovaške Gorice, 
Dolina pri Lendavi, 
Dolnji Lakoš, 
Gaberje, 
Genterovci, 
Gornji Lakoš, 
Hotiza, 
Kamovci, 
Kapca, 
Kot, 
Lendava, 
Lendavske Gorice, 
Mostje, 
Petišovci, 
Pince, 
Pince-Marof, 
Radmožanci, 
Trimlini. 
 
Sedež Občine Lendava je v Lendavi. 
Prvi občinski svet šteje enaindvajset članov. 
Dva člana prvega občinskega sveta izvolijo pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice kot svoja predstavnika. 
 
 
74. Litija: 
 
Berinjek, 
Bistrica, 
Bitiče, 
Boltija, 
Borovak pri Polšniku, 
Breg pri Litiji, 
Brezje pri Kumpolju, 
Brezovo, 
Brglez, 
Cirkuše, 
Čateška Gora, 
Čeplje, 
Dobje, 
Dobovica, 
Dole pri Litiji, 
Dolgo Brdo, 
Gabrovka, 
Gabrska Gora, 
Gobnik, 
Golišče, 
Gorenje Jelenje, 
Gornje Ravne, 
Gradišče – K.o. Št. Lovrenc, 
Hohovica, 
Hude Ravne, 
Javorje pri Gabrovki, 
Jelenska Reber, 
Jesenje, 
Jevnica, 
Ježevec, 
Kal pri Dolah, 
Kamni Vrh, 
Kandrše-del, 
Klanec pri Gabrovki, 
Klenik, 
Konj, 
Konjšica-del, 
Kresnice, 
Kresniške Poljane, 
Kresniški Vrh, 
Kržišče pri Čatežu, 
Kumpolje, 
Laze pri Gobniku, 
Laze pri Vačah, 
Leše, 
Litija, 
Ljubež v Lazih, 
Lukovec, 
Magolnik, 
Mala Goba, 
Mala sela, 
Mamolj, 
Moravče pri Gabrovki, 
Moravška Gora, 
Nova Gora, 
Okrog, 
Pečice, 
Podbukovje pri Vačah, 
Podpeč pod Skalo, 
Podšentjur, 
Pogonik, 
Polšnik, 
Ponoviče, 
Potok pri Vačah, 
Prelesje, 
Prevale, 
Preveg, 
Preženjske Njive, 
Radgonica, 
Ravne, 
Renke, 
Ribče, 
Ržišče, 
Sava, 
Selce, 
Slavina, 
Slivna, 
Sopota, 
Spodnje Jelenje, 
Spodnji Hotič, 
Spodnji Log, 
Stranski Vrh, 
Strmec, 
Suhadole, 
Širmanski Hrib, 
Široka Set, 
Šumnik, 
Tenetiše, 
Tepe, 
Tihaboj, 
Tlaka, 
Tolsti Vrh, 
Vače, 
Velika Goba, 
Velika Preska, 
Veliki Vrh pri Litiji, 
Vernek, 
Vodice pri Gabrovki, 
Vovše, 
Zagorica, 
Zagozd, 
Zapodje, 
Zavrh, 
Zglavnica, 
Zgornja Jevnica, 
Zgornji Hotič, 
Zgornji Log. 
 
Sedež Občine Litija je v Litiji. 
 
 
75. Ljubno: 
 
Juvanje, 
Ljubno ob Savinji, 
Meliše, 
Okonina, 
Planina, 
Primož pri Ljubnem, 
Radmirje, 
Savina, 
Ter. 
 
Sedež Občine Ljubno je v Ljubnem ob Savinji. 
 
 
76. Ljutomer: 
 
Babinci, 
Bodislavci, 
Branoslavci, 
Bučkovci, 
Cezanjevci, 
Cuber, 
Cven, 
Desnjak, 
Drakovci, 
Gresovščak, 
Globoka, 
Godemarci, 
Grlava, 
Ilovci, 
Jeruzalem, 
Krapje, 
Krištanci, 
Kuršinci, 
Ljutomer, 
Mala Nedelja, 
Mekotnjak, 
Moravci v Slovenskih goricah, 
Mota, 
Noršinci pri Ljutomeru, 
Nunska Graba, 
Plešivica, 
Podgradje, 
Precetinci, 
Presika, 
Pristava, 
Radomerje, 
Radomerščak, 
Radoslavci, 
Rinčetova Graba, 
Sitarovci, 
Slamnjak, 
Spodnji Kamenščak, 
Stara Cesta, 
Stročja vas, 
Šalinci, 
Vidanovci, 
Vogričevci, 
Zgornji Kamenščak, 
Železne Dveri. 
 
Sedež Občine Ljutomer je v Ljutomeru. 
Prvi občinski svet šteje enaindvajset članov. 
 
 
77. Logatec: 
 
Grčarevec, 
Hleviše, 
Hlevni Vrh, 
Hotedršica, 
Jakovica, 
Kalce, 
Lavrovec, 
Laze, 
Logatec, 
Medvedje Brdo, 
Novi Svet, 
Petkovec, 
Praprotno Brdo, 
Ravnik pri Hotedršici, 
Rovtarske Žibrše, 
Rovte, 
Vrh Sv. Treh Kraljev, 
Zaplana-del, 
Žibrše. 
 
Sedež Občine Logatec je v Logatcu. 
 
 
77.a Log-Dragomer: 
 
Dragomer, 
Log pri Brezovici, 
Lukovica pri Brezovici. 
 
Sedež občine je v Dragomeru. 
Prvi občinski svet šteje trinajst članov. 
 
 
78. Loška dolina: 
 
Babna Polica, 
Babno Polje, 
Dane, 
Dolenje Poljane, 
Iga vas, 
Klance, 
Knežja Njiva, 
Kozarišče, 
Lož, 
Markovec, 
Nadlesk, 
Podcerkev, 
Podgora pri Ložu, 
Podlož, 
Pudob, 
Stari trg pri Ložu, 
Šmarata, 
Viševek, 
Vrh, 
Vrhnika pri Ložu. 
 
Sedež Občine Loška dolina je v Ložu. 
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov. 
 
 
79. Loški Potok: 
 
Črni Potok pri Dragi, 
Draga, 
Glažuta, 
Hrib-Loški Potok, 
Lazec, 
Mali Log, 
Novi Kot, 
Podplanina, 
Podpreska, 
Pungert, 
Retje, 
Srednja vas pri Dragi, 
Srednja vas-Loški Potok, 
Stari Kot, 
Šegova vas, 
Trava, 
Travnik. 
 
Sedež Občine Loški Potok je v Hribu - Loški Potok. 
 
 
80. Lovrenc na Pohorju: 
 
Činžat, 
Kumen, 
Lovrenc na Pohorju, 
Puščava, 
Recenjak, 
Rdeči Breg-del, 
Ruta. 
 
Sedež Občine Lovrenc na Pohorju je v Lovrencu na Pohorju. 
Prvi občinski svet šteje dvanajst članov. 
 
 
81. Luče: 
 
Konjski Vrh, 
Krnica, 
Luče, 
Podveža, 
Podvolovljek, 
Raduha, 
Strmec. 
 
Sedež Občine Luče je v Lučah. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
82. Lukovica: 
 
Brdo pri Lukovici, 
Brezovica pri Zlatem Polju, 
Bršlenovica, 
Čeplje, 
Češnjice, 
Dupeljne, 
Gabrje pod Špilkom, 
Golčaj, 
Gorenje, 
Gradišče pri Lukovici, 
Hribi, 
Imovica, 
Javorje pri Blagovici, 
Jelša, 
Kompolje, 
Koreno, 
Korpe, 
Krajno Brdo, 
Krašnja, 
Lipa, 
Log, 
Lukovica pri Domžalah, 
Mala Lašna, 
Mali Jelnik, 
Obrše, 
Podgora pri Zlatem Polju, 
Podmilj, 
Podsmrečje, 
Poljane nad Blagovico, 
Preserje pri Lukovici, 
Preserje pri Zlatem Polju, 
Prevalje, 
Prevoje pri Šentvidu, 
Prevoje, 
Prilesje, 
Prvine, 
Rafolče, 
Selce, 
Spodnje Koseze, 
Spodnje Loke, 
Spodnje Prapreče, 
Spodnji Petelinjek, 
Straža, 
Suša, 
Šentožbolt, 
Šentvid pri Lukovici, 
Trnjava, 
Trnovče, 
Trojane, 
Učak, 
V Zideh, 
Veliki Jelnik, 
Videm pri Lukovici, 
Vošce, 
Vranke, 
Vrba, 
Vrh nad Krašnjo, 
Vrhovlje, 
Zavrh pri Trojanah, 
Zgornje Loke, 
Zgornje Prapreče, 
Zgornji Petelinjek, 
Zlatenek, 
Zlato Polje, 
Žirovše. 
 
Sedež Občine Lukovica je v Lukovici pri Domžalah. 
 
 
83. Majšperk: 
 
Bolečka vas, 
Breg, 
Doklece, 
Dol pri Stopercah, 
Grdina, 
Janški Vrh, 
Jelovice, 
Koritno, 
Kupčinji Vrh, 
Lešje, 
Majšperk, 
Medvedce, 
Naraplje, 
Planjsko, 
Podlože, 
Preša, 
Ptujska Gora, 
Sestrže, 
Sitež, 
Skrblje, 
Slape, 
Spodnja Sveča, 
Stanečka vas, 
Stogovci, 
Stoperce, 
Zgornja Sveča. 
 
Sedež Občine Majšperk je v Majšperku. 
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov. 
 
 
83.a Makole 
 
Dežno pri Makolah, 
Jelovec pri Makolah, 
Ložnica, 
Makole, 
Mostečno, 
Pečke, 
Savinsko, 
Stari Grad, 
Stopno, 
Stranske Makole, 
Strug, 
Štatenberg, 
Varoš. 
 
Sedež občine Makole je v Makolah. 
Prvi občinski svet šteje osem članov. 
 
 
84. Markovci: 
 
Borovci, 
Bukovci, 
Markovci, 
Nova vas pri Markovcih, 
Prvenci, 
Sobetinci, 
Stojnci, 
Strelci, 
Zabovci. 
 
Sedež Občine Markovci je v Markovcih. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
85. Medvode: 
 
Belo, 
Brezovica pri Medvodah, 
Dol, 
Dragočajna, 
Golo Brdo, 
Goričane, 
Hraše, 
Ladja, 
Medvode, 
Moše, 
Osolnik, 
Rakovnik, 
Seničica, 
Setnica-del, 
Smlednik, 
Sora, 
Spodnja Senica, 
Spodnje Pirniče, 
Studenčice, 
Tehovec, 
Topol pri Medvodah, 
Trnovec, 
Valburga, 
Vaše, 
Verje, 
Vikrče, 
Zavrh pod Šmarno goro, 
Zbilje, 
Zgornja Senica, 
Zgornje Pirniče, 
Žlebe. 
 
Sedež Občine Medvode je v Medvodah. 
 
 
86. Mengeš: 
 
Dobeno, 
Loka pri Mengšu, 
Mengeš, 
Topole. 
 
Sedež Občine Mengeš je v Mengšu. 
 
 
87. Metlika: 
 
Bereča vas, 
Boginja vas, 
Bojanja vas, 
Boldraž, 
Boršt, 
Božakovo, 
Božič Vrh, 
Brezovica pri Metliki, 
Bušinja vas, 
Čurile, 
Dole, 
Dolnja Lokvica, 
Dolnje Dobravice, 
Dolnji Suhor pri Metliki, 
Drage, 
Dragomlja vas, 
Drašiči, 
Geršiči, 
Gornja Lokvica, 
Gornje Dobravice, 
Gornji Suhor pri Metliki, 
Grabrovec, 
Gradac, 
Grm pri Podzemlju, 
Hrast pri Jugorju, 
Jugorje pri Metliki, 
Kamenica, 
Kapljišče, 
Klošter, 
Krasinec, 
Krašnji Vrh, 
Krivoglavice, 
Križevska vas, 
Krmačina, 
Mačkovec pri Suhorju, 
Malo Lešče, 
Metlika, 
Mlake, 
Okljuka, 
Otok, 
Podzemelj, 
Prilozje, 
Primostek, 
Radoši, 
Radovica, 
Radoviči, 
Rakovec, 
Ravnace, 
Rosalnice, 
Sela pri Jugorju, 
Slamna vas, 
Svržaki, 
Škemljevec, 
Škrilje, 
Trnovec, 
Vidošiči, 
Zemelj, 
Želebej, 
Železniki. 
 
Sedež Občine Metlika je v Metliki. 
 
 
88. Mežica: 
 
Breg, 
Lom, 
Mežica, 
Onkraj Meže, 
Plat, 
Podkraj pri Mežici. 
 
Sedež Občine Mežica je v Mežici. 
 
 
89. Miklavž na Dravskem polju: 
 
Dobrovce, 
Dravski Dvor, 
Miklavž na Dravskem polju, 
Skoke. 
 
Sedež Občine Miklavž na Dravskem polju je v Miklavžu na Dravskem polju. 
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov. 
 
 
90. Miren-Kostanjevica: 
 
Bilje, 
Hudi Log, 
Korita na Krasu, 
Kostanjevica na Krasu, 
Lipa, 
Lokvica, 
Miren, 
Nova vas, 
Novelo, 
Opatje selo, 
Orehovlje, 
Sela na Krasu, 
Temnica, 
Vojščica, 
Vrtoče. 
 
Sedež Občine Miren-Kostanjevica je v Mirnu. 
 
 
91. Mirna Peč: 
 
Biška vas, 
Čemše, 
Dolenja vas pri Mirni Peči, 
Dolenji Globodol, 
Dolenji Podboršt, 
Globočdol, 
Golobinjek, 
Gorenji Globodol, 
Gorenji Podboršt, 
Goriška vas, 
Grč Vrh, 
Hmeljčič, 
Hrastje pri Mirni Peči, 
Jablan, 
Jelše, 
Jordankal, 
Malenska vas, 
Mali Kal, 
Mali Vrh, 
Mirna Peč, 
Orkljevec, 
Poljane pri Mirni Peči, 
Selo pri Zagorici, 
Srednji Globodol, 
Šentjurij na Dolenjskem, 
Veliki Kal, 
Vrhovo pri Mirni Peči, 
Vrhpeč. 
 
Sedež Občine Mirna Peč je v Mirni Peči. 
Prvi občinski svet šteje deset članov. 
 
 
92. Mislinja: 
 
Dovže, 
Gornji Dolič, 
Kozjak, 
Mala Mislinja, 
Mislinja, 
Paka-del, 
Razborca, 
Srednji Dolič, 
Šentilj pod Turjakom, 
Tolsti Vrh pri Mislinji, 
Završe. 
 
Sedež Občine Mislinja je v Mislinji. 
 
 
92.a Mokronog-Trebelno: 
 
Beli Grič, 
Bitnja vas, 
Bogneča vas, 
Brezje pri Trebelnem, 
Brezovica pri Trebelnem, 
Bruna vas, 
Cerovec pri Trebelnem, 
Cikava, 
Češnjice pri Trebelnem, 
Čilpah, 
Čužnja vas, 
Dolenje Laknice, 
Dolenje Zabukovje, 
Drečji Vrh, 
Gorenja vas pri Mokronogu, 
Gorenje Laknice, 
Gornje Zabukovje, 
Gorenji Mokronog, 
Hrastovica, 
Jagodnik, 
Jelševec, 
Križni Vrh, 
Log, 
Maline, 
Martinja vas pri Mokronogu, 
Mirna vas, 
Mokronog, 
Most, 
Ornuška vas, 
Ostrožnik, 
Podturn, 
Pugled pri Mokronogu, 
Puščava, 
Radna vas, 
Ribjek, 
Roje pri Trebelnem, 
Slepšek, 
Srednje Laknice, 
Sv. Vrh, 
Štatenberk, 
Trebelno, 
Velika Strmica, 
Vrh pri Trebelnem. 
 
Sedež občine Mokronog-Trebelno je v Mokronogu. 
Prvi občinski svet šteje enajst članov. 
 
 
93. Moravče: 
 
Češnjice pri Moravčah, 
Dešen, 
Dole pod Sv. Trojico, 
Dole pri Krašcah, 
Drtija, 
Dvorje, 
Gabrje pod Limbarsko Goro, 
Gora pri Pečah, 
Gorica, 
Goričica pri Moravčah, 
Hrastnik, 
Hrib nad Ribčami, 
Imenje, 
Katarija, 
Krašce, 
Križate, 
Limbarska Gora, 
Moravče, 
Mošenik, 
Negastrn, 
Peče, 
Ples, 
Podgorica pri Pečah, 
Podstran, 
Pogled, 
Pretrž, 
Prikrnica, 
Rudnik pri Moravčah, 
Selce pri Moravčah, 
Selo pri Moravčah, 
Serjuče, 
Soteska pri Moravčah, 
Spodnja Dobrava, 
Spodnja Javoršica, 
Spodnji Prekar, 
Spodnji Tuštanj, 
Stegne, 
Straža pri Moravčah, 
Sveti Andrej, 
Velika vas, 
Vinje pri Moravčah, 
Vrhpolje pri Moravčah, 
Zalog pri Kresnicah, 
Zalog pri Moravčah, 
Zgornja Dobrava, 
Zgornja Javoršica, 
Zgornje Koseze, 
Zgornji Prekar, 
Zgornji Tuštanj. 
 
Sedež Občine Moravče je v Moravčah. 
 
 
94. Moravske Toplice: 
 
Andrejci, 
Berkovci, 
Bogojina, 
Bukovnica, 
Čikečka vas, 
Filovci, 
Fokovci, 
Ivanci, 
Ivanjševci, 
Ivanovci, 
Kančevci, 
Krnci, 
Lončarovci, 
Lukačevci, 
Martjanci, 
Mlajtinci, 
Moravske Toplice, 
Motvarjevci, 
Noršinci, 
Pordašinci, 
Prosenjakovci, 
Ratkovci, 
Sebeborci, 
Selo, 
Središče, 
Suhi Vrh, 
Tešanovci, 
Vučja Gomila. 
 
Sedež Občine Moravske Toplice je v Moravskih Toplicah. 
 
 
95. Mozirje: 
 
Brezje, 
Dobrovlje pri Mozirju, 
Lepa Njiva, 
Ljubija, 
Loke pri Mozirju, 
Mozirje, 
Radegunda, 
Šmihel nad Mozirjem. 
 
Sedež Občine Mozirje je v Mozirju. 
 
 
96. Muta: 
 
Gortina, 
Mlake, 
Muta, 
Pernice, 
Sv. Primož nad Muto, 
Sv. Jernej nad Muto. 
 
Sedež Občine Muta je na Muti. 
 
 
97. Naklo: 
 
Bistrica, 
Cegelnica, 
Gobovce, 
Malo Naklo, 
Naklo, 
Okroglo, 
Podbrezje, 
Polica, 
Spodnje Duplje, 
Strahinj, 
Zadraga, 
Zgornje Duplje, 
Žeje. 
 
Sedež Občine Naklo je v Naklem. 
 
 
98. Nazarje: 
 
Brdo, 
Čreta pri Kokarjah, 
Dobletina, 
Kokarje, 
Lačja vas, 
Nazarje, 
Potok, 
Prihova, 
Pusto Polje, 
Rovt pod Menino, 
Spodnje Kraše, 
Šmartno ob Dreti, 
Volog, 
Zavodice, 
Žlabor. 
 
Sedež Občine Nazarje je v Nazarjah. 
 
 
99. Odranci: 
 
Odranci. 
 
Sedež Občine Odranci je v Odrancih. 
 
 
100. Oplotnica: 
 
Božje, 
Brezje, 
Čadram, 
Dobriška vas, 
Dobrova, 
Gorica, 
Koritno, 
Kovaški Vrh, 
Lačna Gora, 
Malahorna, 
Markečica, 
Okoška Gora, 
Oplotnica, 
Pobrež, 
Prihova, 
Raskovec, 
Straža, 
Ugovec, 
Zgornje Grušovje, 
Zlogona Gora, 
Zlogona vas. 
 
Sedež Občine Oplotnica je v Oplotnici. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
101. Ormož: 
 
Bresnica, 
Cerovec Stanka Vraza, 
Cvetkovci, 
Dobrava, 
Dobrovščak, 
Drakšl, 
Frankovci, 
Gomila pri Kogu, 
Hajndl, 
Hardek, 
Hermanci, 
Hujbar, 
Hum pri Ormožu, 
Ivanjkovci, 
Jastrebci, 
Kajžar, 
Kog, 
Krčevina, 
Lačaves, 
Lahonci, 
Lešnica, 
Lešniški Vrh, 
Libanja, 
Litmerk, 
Loperšice, 
Lunovec, 
Mali Brebrovnik, 
Mihalovci, 
Mihovci pri Veliki Nedelji, 
Miklavž pri Ormožu, 
Ormož, 
Osluševci, 
Pavlovci, 
Pavlovski Vrh, 
Podgorci, 
Preclava, 
Pušenci, 
Ritmerk, 
Runeč, 
Senešci, 
Sodinci, 
Spodnji Ključarovci, 
Stanovno, 
Strezetina, 
Strjanci, 
Strmec pri Ormožu, 
Šardinje, 
Trgovišče, 
Veličane, 
Velika Nedelja, 
Veliki Brebrovnik, 
Vičanci, 
Vinski Vrh, 
Vitan, 
Vodranci, 
Vuzmetinci, 
Zasavci, 
Žerovinci, 
Žvab. 
 
Sedež Občine Ormož je v Ormožu. 
 
 
102. Osilnica: 
 
Belica, 
Bezgarji, 
Bezgovica, 
Bosljiva Loka, 
Grintovec pri Osilnici, 
Križmani, 
Ložec, 
Malinišče, 
Mirtoviči, 
Osilnica, 
Padovo pri Osilnici, 
Papeži, 
Podvrh, 
Ribjek, 
Sela, 
Spodnji Čačič, 
Strojiči, 
Zgornji Čačič, 
Žurge. 
 
Sedež Občine Osilnica je v Osilnici. 
 
 
103. Pesnica: 
 
Dolnja Počehova, 
Dragučova, 
Drankovec, 
Flekušek, 
Gačnik, 
Jareninski Dol, 
Jareninski Vrh, 
Jelenče, 
Kušernik, 
Ložane, 
Mali Dol, 
Pernica, 
Pesnica pri Mariboru, 
Pesniški Dvor, 
Počenik, 
Polička vas, 
Polički Vrh, 
Ranca, 
Ročica, 
Slatenik, 
Spodnje Dobrenje, 
Spodnje Hlapje, 
Spodnji Jakobski Dol, 
Vajgen, 
Vosek, 
Vukovje, 
Vukovski Dol, 
Vukovski Vrh, 
Zgornje Hlapje, 
Zgornji Jakobski Dol. 
 
Sedež Občine Pesnica je v Pesnici pri Mariboru. 
 
 
104. Piran: 
 
Bužini, 
Dragonja, 
Lucija, 
Mlini, 
Nova vas nad Dragonjo, 
Padna, 
Parecag, 
Piran, 
Portorož, 
Seča, 
Sečovlje, 
Strunjan, 
Sv. Peter, 
Škodelin, 
Škrile. 
 
Sedež Občine Piran je v Piranu. 
 
 
105. Pivka: 
 
Buje, 
Čepno, 
Dolnja Košana, 
Drskovče, 
Gornja Košana, 
Gradec, 
Jurišče, 
Kal, 
Klenik, 
Mala Pristava, 
Nadanje selo, 
Narin, 
Neverke, 
Nova Sušica, 
Palčje, 
Parje, 
Petelinje, 
Pivka, 
Ribnica, 
Selce, 
Slovenska vas, 
Stara Sušica, 
Suhorje, 
Šmihel, 
Tabor nad Knežakom, 
Trnje, 
Velika Pristava, 
Volče, 
Zagorje. 
 
Sedež Občine Pivka je v Pivki. 
 
 
106. Podčetrtek: 
 
Brezovec pri Polju, 
Cmereška Gorca, 
Golobinjek ob Sotli, 
Gostinca, 
Imeno, 
Imenska Gorca, 
Jerčin, 
Lastnič, 
Nezbiše, 
Olimje, 
Pecelj, 
Podčetrtek, 
Polje ob Sotli, 
Prelasko, 
Pristava pri Lesičnem, 
Pristava pri Mestinju, 
Roginska Gorca, 
Rudnica, 
Sedlarjevo, 
Sela, 
Sodna vas, 
Sv. Ema, 
Verače, 
Vidovica, 
Virštanj, 
Vonarje. 
 
Sedež Občine Podčetrtek je v Podčetrtku. 
Prvi občinski svet šteje dvanajst članov. 
 
 
107. Podlehnik: 
 
Dežno pri Podlehniku, 
Gorca, 
Jablovec, 
Kozminci, 
Ložina, 
Podlehnik, 
Rodni Vrh, 
Sedlašek, 
Spodnje Gruškovje, 
Stanošina, 
Strajna, 
Zakl, 
Zgornje Gruškovje. 
 
Sedež Občine Podlehnik je v Podlehniku. 
Prvi občinski svet šteje osem članov. 
 
 
108. Podvelka: 
 
Brezno, 
Janževski Vrh, 
Javnik, 
Kozji Vrh, 
Lehen na Pohorju, 
Ožbalt, 
Podvelka, 
Rdeči Breg-del, 
Spodnja Kapla, 
Vurmat-del, 
Zgornja Kapla. 
 
Sedež Občine Podvelka je v Podvelki. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
108.a Poljčane: 
 
Brezje pri Poljčanah, 
Čadramska vas, 
Globoko ob Dravinji, 
Hrastovec pod Bočem, 
Krasna, 
Križeča vas, 
Ljubično, 
Lovnik, 
Lušečka vas, 
Modraže, 
Novake, 
Podboč, 
Poljčane, 
Spodnja Brežnica, 
Spodnje Poljčane, 
Stanovsko, 
Studenice, 
Zgornje Poljčane. 
 
Sedež občine Poljčane je v Poljčanah. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
109. Polzela: 
 
Andraž nad Polzelo, 
Breg pri Polzeli, 
Dobrič, 
Ločica ob Savinji, 
Orova vas, 
Podvin pri Polzeli, 
Polzela, 
Založe. 
 
Sedež Občine Polzela je v Polzeli. 
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov. 
 
 
110. Postojna: 
 
Belsko, 
Brezje pod Nanosom, 
Bukovje, 
Dilce, 
Gorenje, 
Goriče, 
Grobišče, 
Hrašče, 
Hrenovice, 
Hruševje, 
Koče, 
Landol, 
Liplje, 
Lohača, 
Mala Brda, 
Mali Otok, 
Malo Ubeljsko, 
Matenja vas, 
Orehek, 
Planina, 
Postojna, 
Predjama, 
Prestranek, 
Rakitnik, 
Rakulik, 
Razdrto, 
Sajevče, 
Slavina, 
Slavinje, 
Stara vas, 
Strane, 
Strmca, 
Studenec, 
Studeno, 
Šmihel pod Nanosom, 
Velika Brda, 
Veliki Otok, 
Veliko Ubeljsko, 
Zagon, 
Žeje. 
 
Sedež Občine Postojna je v Postojni. 
 
 
111. Prebold: 
 
Dolenja vas, 
Kaplja vas, 
Latkova vas, 
Marija Reka, 
Matke, 
Prebold, 
Sv. Lovrenc, 
Šešče pri Preboldu. 
 
Sedež Občine Prebold je v Preboldu. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
112. Preddvor: 
 
Bašelj, 
Breg ob Kokri, 
Hraše pri Preddvoru, 
Hrib, 
Kokra, 
Mače, 
Možjanca, 
Nova vas, 
Potoče, 
Preddvor, 
Spodnja Bela, 
Srednja Bela, 
Tupaliče, 
Zgornja Bela. 
 
Sedež Občine Preddvor je v Preddvoru. 
Prvi občinski svet šteje enajst članov. 
 
 
113. Prevalje: 
 
Belšak, 
Breznica, 
Dolga Brda, 
Jamnica, 
Kot pri Prevaljah, 
Leše, 
Lokovica, 
Poljana, 
Prevalje, 
Suhi Vrh, 
Šentanel, 
Zagrad. 
 
Sedež Občine Prevalje je na Prevaljah. 
Prvi občinski svet šteje sedemnajst članov. 
 
 
114. Puconci: 
 
Beznovci, 
Bodonci, 
Bokrači, 
Brezovci, 
Dankovci, 
Dolina, 
Gorica, 
Kuštanovci, 
Lemerje, 
Mačkovci, 
Moščanci, 
Otovci, 
Pečarovci, 
Poznanovci, 
Predanovci, 
Prosečka vas, 
Puconci, 
Puževci, 
Strukovci, 
Šalamenci, 
Vadarci, 
Vaneča, 
Zenkovci. 
 
Sedež Občine Puconci je v Puconcih. 
 
 
115. Rače-Fram: 
 
Brezula, 
Fram, 
Ješenca, 
Kopivnik, 
Loka pri Framu, 
Morje, 
Planica, 
Podova, 
Požeg, 
Rače, 
Ranče, 
Spodnja Gorica, 
Zgornja Gorica. 
 
Sedež Občine Rače-Fram je v Račah. 
 
 
116. Radeče: 
 
Brunk, 
Brunška Gora, 
Čimerno, 
Dobrava, 
Goreljce, 
Hotemež, 
Jagnjenica, 
Jelovo, 
Log pri Vrhovem, 
Loška Gora, 
Močilno, 
Njivice, 
Obrežje, 
Počakovo, 
Prapretno, 
Radeče, 
Rudna vas, 
Stari Dvor, 
Svibno, 
Vrhovo, 
Zagrad, 
Zavrate, 
Žebnik. 
 
Sedež Občine Radeče je v Radečah. 
 
 
117. Radenci: 
 
Boračeva, 
Hrastje-Mota, 
Hrašenski Vrh, 
Janžev Vrh, 
Kapelski Vrh, 
Kobilščak, 
Kocjan, 
Melanjski Vrh, 
Murski Vrh, 
Murščak, 
Okoslavci, 
Paričjak, 
Rački Vrh, 
Radenci, 
Radenski Vrh, 
Rihtarovci, 
Spodnji Kocjan, 
Šratovci, 
Turjanci, 
Turjanski Vrh, 
Zgornji Kocjan, 
Žrnova. 
 
Sedež Občine Radenci je v Radencih. 
 
 
118. Radlje ob Dravi: 
 
Brezni Vrh, 
Dobrava, 
Radelca, 
Radlje ob Dravi, 
Remšnik, 
Spodnja Orlica, 
Spodnja Vižinga, 
Sv. Anton na Pohorju, 
Sv. Trije Kralji, 
Št. Janž pri Radljah, 
Vas, 
Vuhred, 
Zgornja Vižinga, 
Zgornji Kozji Vrh. 
 
Sedež Občine Radlje ob Dravi je v Radljah ob Dravi. 
 
 
119. Radovljica: 
 
Begunje na Gorenjskem, 
Brda, 
Brezje, 
Brezovica, 
Češnjica pri Kropi, 
Črnivec, 
Dobravica, 
Dobro polje, 
Dvorska vas, 
Globoko, 
Gorica, 
Hlebce, 
Hraše, 
Kamna Gorica, 
Kropa, 
Lancovo, 
Lesce, 
Lipnica, 
Ljubno, 
Mišače, 
Mlaka, 
Mošnje, 
Noše, 
Nova vas pri Lescah, 
Otoče, 
Ovsiše, 
Peračica, 
Podnart, 
Poljče, 
Poljšica pri Podnartu, 
Posavec, 
Praproče, 
Prezrenje, 
Radovljica, 
Ravnica, 
Rovte, 
Slatna, 
Spodnja Dobrava, 
Spodnja Lipnica, 
Spodnji Otok, 
Srednja Dobrava, 
Srednja vas, 
Studenčice, 
Vošče, 
Vrbnje, 
Zadnja vas, 
Zaloše, 
Zapuže, 
Zgornja Dobrava, 
Zgornja Lipnica, 
Zgornji Otok, 
Zgoša. 
 
Sedež Občine Radovljica je v Radovljici. 
 
 
120. Ravne na Koroškem: 
 
Brdinje, 
Dobja vas, 
Dobrije, 
Koroški Selovec, 
Kotlje, 
Navrški Vrh, 
Podgora, 
Podkraj, 
Preški Vrh, 
Ravne na Koroškem, 
Sele-del, 
Stražišče, 
Strojna, 
Tolsti Vrh p. R. na K.-del, 
Uršlja Gora, 
Zelen Breg. 
 
Sedež Občine Ravne je na Ravnah na Koroškem. 
Prvi občinski svet šteje dvaindvajset članov. 
 
 
121. Razkrižje: 
 
Gibina, 
Kopriva, 
Razkrižje, 
Šafarsko, 
Šprinc, 
Veščica. 
 
Sedež Občine Razkrižje je v Šafarskem. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
121.a Rečica ob Savinji: 
 
Dol-Suha, 
Grušovlje, 
Homec, 
Nizka, 
Poljane, 
Rečica ob Savinji, 
Spodnja Rečica, 
Spodnje Pobrežje, 
Šentjanž, 
Trnovec, 
Varpolje, 
Zgornje Pobrežje. 
 
Sedež občine je na Rečici ob Savinji. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
121.b Renče-Vogrsko: 
 
Bukovica, 
Dombrava, 
Oševljek, 
Renče, 
Vogrsko, 
Volčja Draga. 
 
Sedež občine Renče-Vogrsko je v Bukovici. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
122. Ribnica: 
 
Andol, 
Blate, 
Breg pri Ribnici na Dolenjskem, 
Breže, 
Brinovščica, 
Bukovec pri Poljanah, 
Bukovica, 
Črnec, 
Črni Potok pri Velikih Laščah, 
Dane, 
Dolenja vas, 
Dolenje Podpoljane, 
Dolenji Lazi, 
Dule, 
Finkovo, 
Gašpinovo, 
Gorenje Podpoljane, 
Gorenji Lazi, 
Goriča vas, 
Graben, 
Grčarice, 
Grčarske Ravne, 
Grebenje, 
Grič, 
Hojče, 
Hrovača, 
Hudi Konec, 
Jelendol, 
Jelenov Žleb, 
Junčje, 
Jurjevica, 
Kot pri Rakitnici, 
Kot pri Ribnici, 
Krnče, 
Levstiki, 
Lipovec, 
Makoše, 
Marolče, 
Maršiči, 
Nemška vas, 
Ortnek, 
Otavice, 
Perovo, 
Praproče, 
Prigorica, 
Pugled pri Karlovici, 
Pusti Hrib, 
Rakitnica, 
Ribnica, 
Rigelj pri Ortneku, 
Sajevec, 
Slatnik, 
Sušje, 
Sv. Gregor, 
Škrajnek, 
Velike Poljane, 
Vintarji, 
Vrh pri Poljanah, 
Zadniki, 
Zadolje, 
Zapuže pri Ribnici, 
Zlati Rep, 
Žlebič, 
Žukovo. 
 
Sedež Občine Ribnica je v Ribnici. 
Prvi občinski svet šteje devetnajst članov. 
 
 
123. Ribnica na Pohorju: 
 
Hudi Kot, 
Josipdol, 
Ribnica na Pohorju, 
Zgornja Orlica, 
Zgornji Janževski Vrh, 
Zgornji Lehen na Pohorju. 
 
Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v Ribnici na Pohorju. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
124. Rogašovci: 
 
Fikšinci, 
Kramarovci, 
Nuskova, 
Ocinje, 
Pertoča, 
Rogašovci, 
Ropoča, 
Serdica, 
Sotina, 
Sveti Jurij, 
Večeslavci. 
 
Sedež Občine Rogašovci je v Rogašovcih. 
 
 
125. Rogaška Slatina: 
 
Brestovec, 
Brezje pri Podplatu, 
Cerovec pod Bočem, 
Ceste, 
Čača vas, 
Drevenik, 
Gabrce, 
Gabrovec pri Kostrivnici, 
Gradiški Dol, 
Irje, 
Kačji Dol, 
Kamence, 
Kamna Gorca, 
Male Rodne, 
Nimno, 
Plat, 
Podplat, 
Podturn, 
Pristavica, 
Prnek, 
Rajnkovec, 
Ratanska vas, 
Rjavica, 
Rogaška Slatina, 
Spodnja Kostrivnica, 
Spodnje Negonje, 
Spodnje Sečovo, 
Spodnji Gabrnik, 
Strmec pri Sv. Florijanu, 
Sv. Florijan, 
Tekačevo, 
Topole, 
Tržišče, 
Tuncovec, 
Velike Rodne, 
Vinec, 
Zagaj pod Bočem, 
Zgornja Kostrivnica, 
Zgornje Negonje, 
Zgornje Sečovo, 
Zgornji Gabrnik. 
 
Sedež Občine Rogaška Slatina je v Rogaški Slatini. 
 
 
126. Rogatec: 
 
Brezovec pri Rogatcu, 
Dobovec pri Rogatcu, 
Donačka Gora, 
Log, 
Rogatec, 
Sv. Jurij, 
Tlake, 
Trlično, 
Žahenberc. 
 
Sedež Občine Rogatec je v Rogatcu. 
 
 
127. Ruše: 
 
Bezena, 
Bistrica ob Dravi, 
Fala Grad, 
Lobnica, 
Log, 
Ruše, 
Smolnik. 
 
Sedež Občine Ruše je v Rušah. 
Prvi občinski svet šteje osemnajst članov. 
 
 
128. Selnica ob Dravi: 
 
Črešnjevec ob Dravi, 
Fala, 
Gradišče na Kozjaku, 
Janževa Gora, 
Selnica ob Dravi, 
Spodnja Selnica, 
Spodnji Boč, 
Spodnji Slemen, 
Sv. Duh na Ostrem Vrhu, 
Veliki Boč, 
Vurmat-del, 
Zgornja Selnica, 
Zgornji Boč, 
Zgornji Slemen-del. 
 
Sedež Občine Selnica ob Dravi je v Selnici ob Dravi. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
 
 
129. Semič: 
 
Blatnik pri Črmošnjicah, 
Brezje pri Rožnem Dolu, 
Brezje pri Vinjem Vrhu, 
Brezova Reber, 
Brezovica pri Črmošnjicah, 
Brstovec, 
Cerovec pri Črešnjevcu, 
Coklovca, 
Črešnjevec pri Semiču, 
Črmošnjice, 
Gaber pri Črmošnjicah, 
Gaber pri Semiču, 
Gornje Laze, 
Gradnik, 
Hrib pri Cerovcu, 
Hrib pri Rožnem Dolu, 
Kal, 
Kašča, 
Komarna vas, 
Kot pri Semiču, 
Krupa, 
Krvavčji Vrh, 
Lipovec, 
Maline pri Štrekljevcu, 
Mašelj, 
Mladica, 
Moverna vas, 
Nestoplja vas, 
Omota, 
Oskoršnica, 
Osojnik, 
Planina, 
Podreber, 
Potoki, 
Praproče, 
Praprot, 
Preloge, 
Pribišje, 
Pugled, 
Rožni Dol, 
Sadinja vas, 
Sela pri Semiču, 
Sela pri Vrčicah, 
Semič, 
Sodji Vrh, 
Sredgora, 
Srednja vas, 
Starihov Vrh, 
Stranska vas pri Semiču, 
Štrekljevec, 
Trata, 
Trebnji Vrh, 
Vavpča vas, 
Vinji Vrh pri Semiču, 
Vrčice, 
Vrtača pri Semiču. 
 
Sedež Občine Semič je v Semiču. 
 
 
130. Sevnica: 
 
Apnenik pri Boštanju, 
Arto, 
Birna vas, 
Blanca, 
Boštanj, 
Breg, 
Brezovo, 
Budna vas, 
Cerovec, 
Čanje, 
Čelovnik, 
Češnjice, 
Dedna Gora, 
Dolenji Boštanj, 
Dolnje Brezovo, 
Dolnje Impolje, 
Dolnje Orle, 
Drožanje, 
Drušče, 
Gabrijele, 
Gabrje, 
Gornje Brezovo, 
Gornje Impolje, 
Gornje Orle, 
Goveji Dol, 
Hinje, 
Hudo Brezje, 
Jablanica, 
Jelovec, 
Jeperjek, 
Kal pri Krmelju, 
Kamenica, 
Kaplja vas, 
Kladje nad Blanco, 
Kladje pri Krmelju, 
Koludrje, 
Kompolje, 
Konjsko, 
Krajna Brda, 
Križ, 
Krmelj, 
Krsinji Vrh, 
Laze pri Boštanju, 
Ledina, 
Leskovec v Podborštu, 
Log, 
Loka pri Zidanem Mostu, 
Lončarjev Dol, 
Lukovec, 
Mala Hubajnica, 
Malkovec, 
Metni Vrh, 
Mrtovec, 
Mrzla Planina, 
Novi Grad, 
Okroglice, 
Orehovo, 
Orešje nad Sevnico, 
Osredek pri Hubajnici, 
Osredek pri Krmelju, 
Otavnik, 
Pavla vas, 
Pečje, 
Pijavice, 
Podboršt, 
Podgorica, 
Podgorje ob Sevnični, 
Podvrh, 
Poklek nad Blanco, 
Polje pri Tržišču, 
Ponikve pri Studencu, 
Preska, 
Prešna Loka, 
Primož, 
Račica, 
Radež, 
Radna, 
Razbor, 
Rogačice, 
Rovišče pri Studencu, 
Selce nad Blanco, 
Sevnica, 
Skrovnik, 
Slančji Vrh, 
Slap, 
Spodnje Mladetiče, 
Spodnje Vodale, 
Srednik, 
Stržišče, 
Studenec, 
Svinjsko, 
Šentjanž, 
Šentjur na Polju, 
Škovec, 
Šmarčna, 
Štajngrob, 
Telče, 
Telčice, 
Trnovec, 
Trščina, 
Tržišče, 
Velika Hubajnica, 
Veliki Cirnik, 
Vranje, 
Vrh pri Boštanju, 
Vrhek, 
Zabukovje nad Sevnico, 
Zavratec, 
Zgornje Mladetiče, 
Zgornje Vodale, 
Znojile pri Studencu, 
Žigrski Vrh, 
Žirovnica, 
Žurkov Dol. 
 
Sedež Občine Sevnica je v Sevnici. 
 
 
131. Sežana: 
 
Avber, 
Bogo, 
Brestovica pri Povirju, 
Brje pri Koprivi, 
Dane pri Sežani, 
Dobravlje, 
Dol pri Vogljah, 
Dolenje, 
Dutovlje, 
Filipčje Brdo, 
Godnje, 
Gorenje pri Divači, 
Gradišče pri Štjaku, 
Gradnje, 
Grahovo Brdo, 
Griže, 
Hribi, 
Jakovce, 
Kazlje, 
Kopriva, 
Kosovelje, 
Krajna vas, 
Kregolišče, 
Kreplje, 
Križ, 
Krtinovica, 
Lipica, 
Lokev, 
Mahniči, 
Majcni, 
Merče, 
Nova vas, 
Orlek, 
Plešivica, 
Pliskovica, 
Podbreže, 
Poljane pri Štjaku, 
Ponikve, 
Povir, 
Prelože pri Lokvi, 
Pristava, 
Raša, 
Ravnje, 
Razguri, 
Sela, 
Selo, 
Senadolice, 
Sežana, 
Skopo, 
Stomaž, 
Šepulje, 
Šmarje pri Sežani, 
Štjak, 
Štorje, 
Tabor, 
Tomaj, 
Tublje pri Komnu, 
Utovlje, 
Veliki Dol, 
Veliko Polje, 
Voglje, 
Vrabče, 
Vrhovlje, 
Žirje. 
 
Sedež Občine Sežana je v Sežani. 
 
 
132. Slovenska Bistrica: 
 
Bojtina, 
Brezje pri Slovenski Bistrici, 
Bukovec, 
Cezlak, 
Cigonca, 
Črešnjevec, 
Devina, 
Dolgi Vrh, 
Drumlažno, 
Farovec, 
Fošt, 
Frajhajm, 
Gabrnik, 
Gaj, 
Gladomes, 
Hošnica, 
Ješovec, 
Jurišna vas, 
Kalše, 
Kebelj, 
Klopce, 
Kočno ob Ložnici, 
Kočno pri Polskavi, 
Korplje, 
Kostanjevec, 
Kot, 
Kovača vas, 
Križni Vrh, 
Laporje, 
Leskovec, 
Levič, 
Lokanja vas, 
Lukanja, 
Malo Tinje, 
Modrič, 
Nadgrad, 
Ogljenšak, 
Ošelj, 
Planina pod Šumikom, 
Podgrad, 
Pokoše, 
Pragersko, 
Preloge, 
Prepuž, 
Pretrež, 
Razgor, 
Rep, 
Ritoznoj, 
Sele pri Polskavi, 
Sevec, 
Slovenska Bistrica, 
Smrečno, 
Spodnja Ložnica, 
Spodnja Nova vas, 
Spodnja Polskava, 
Spodnje Prebukovje, 
Stari Log, 
Šentovec, 
Šmartno na Pohorju, 
Tinjska Gora, 
Trnovec, 
Turiška vas na Pohorju, 
Urh, 
Veliko Tinje, 
Videž, 
Vinarje, 
Visole, 
Vrhloga, 
Vrhole pri Laporju, 
Vrhole pri Slovenskih Konjicah, 
Zgornja Bistrica, 
Zgornja Brežnica, 
Zgornja Ložnica, 
Zgornja Nova vas, 
Zgornja Polskava, 
Zgornje Prebukovje, 
Žabljek. 
 
Sedež Občine Slovenska Bistrica je v Slovenski Bistrici. 
Prvi občinski svet šteje enaintrideset članov. 
 
 
133. Slovenske Konjice: 
 
Bezina, 
Blato, 
Brdo, 
Breg pri Konjicah, 
Brezje pri Ločah, 
Dobrava pri Konjicah, 
Dobrnež, 
Draža vas, 
Gabrovlje, 
Gabrovnik, 
Jernej pri Ločah, 
Kamna Gora, 
Klokočovnik, 
Koble, 
Kolačno, 
Konjiška vas, 
Kraberk, 
Kravjek, 
Ličenca, 
Lipoglav, 
Loče pri Poljčanah, 
Mali Breg, 
Mlače, 
Nova vas pri Konjicah, 
Novo Tepanje, 
Ostrožno pri Ponikvi-del, 
Penoje, 
Perovec, 
Petelinjek, 
Podob, 
Podpeč ob Dravinji, 
Polene, 
Preloge pri Konjicah, 
Prežigal, 
Selski Vrh, 
Slovenske Konjice, 
Sojek, 
Spodnja Pristava, 
Spodnje Grušovje, 
Spodnje Laže, 
Spodnje Preloge, 
Stare Slemene, 
Strtenik, 
Suhadol, 
Škalce, 
Škedenj, 
Špitalič pri Slovenskih Konjicah, 
Tepanje, 
Tepanjski Vrh, 
Tolsti Vrh, 
Vešenik, 
Zbelovo, 
Zbelovska Gora, 
Zeče, 
Zgornja Pristava, 
Zgornje Laže, 
Žiče. 
 
Sedež Občine Slovenske Konjice je v Slovenskih Konjicah. 
 
 
134. Sodražica: 
 
Betonovo, 
Brlog-del, 
Globel, 
Janeži, 
Jelovec, 
Kotel, 
Kračali, 
Kržeti, 
Lipovšica, 
Nova Štifta, 
Novi Pot, 
Petrinci, 
Podklanec, 
Preska, 
Ravni Dol, 
Sinovica, 
Sodražica, 
Vinice, 
Zamostec, 
Zapotok, 
Žimarice. 
 
Sedež Občine Sodražica je v Sodražici. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
135. Solčava: 
 
Logarska Dolina, 
Podolševa, 
Robanov Kot, 
Solčava. 
 
Sedež Občine Solčava je v Solčavi. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
135.a Središče ob Dravi: 
 
Godeninci, 
Grabe, 
Obrež, 
Središče ob Dravi, 
Šalovci. 
 
Sedež občine Središče ob Dravi je v Središču ob Dravi. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
136. Starše: 
 
Brunšvik, 
Loka, 
Marjeta na Dravskem polju, 
Prepolje, 
Rošnja, 
Starše, 
Trniče, 
Zlatoličje. 
 
Sedež Občine Starše je v Staršah. 
 
 
136.a Straža: 
 
Dolnje Mraševo, 
Drganja Sela, 
Jurka vas, 
Loke, 
Podgora, 
Potok, 
Prapreče pri Straži, 
Rumanja vas, 
Straža, 
Vavta vas, 
Zalog. 
 
Sedež občine Straža je v Straži. 
Prvi občinski svet šteje trinajst članov. 
 
 
137. Sveta Ana: 
 
Dražen Vrh-del, 
Froleh, 
Kremberk, 
Krivi vrh, 
Ledinek, 
Lokavec, 
Rožengrunt, 
Sveta Ana v Slovenskih goricah, 
Zgornja Bačkova, 
Zgornja Ročica, 
Zgornja Ščavnica, 
Žice. 
 
Sedež Občine Sveta Ana je v Sveti Ani v Slovenskih goricah. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
137.a Sveta Trojica v Slovenskih goricah: 
 
Gočova, 
Osek, 
Spodnja Senarska, 
Spodnje Verjane, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 
Zgornja Senarska, 
Zgornje Verjane, 
Zgornji Porčič. 
 
Sedež občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. 
Prvi občinski svet šteje osem članov. 
 
 
138. Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
 
Drbetinci, 
Gibina, 
Hvaletinci, 
Novinci, 
Rjavci, 
Slavšina, 
Vitomarci. 
 
Sedež Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je v Vitomarcih. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
139. Sveti Jurij: 
 
Biserjane, 
Blaguš, 
Bolehnečici, 
Brezje, 
Čakova, 
Dragotinci, 
Gabrc, 
Galušak, 
Grabonoš, 
Grabšinci, 
Jamna, 
Kočki Vrh, 
Kokolajnščak, 
Kraljevci, 
Kupetinci, 
Kutinci, 
Mali Moravščak, 
Rožički Vrh, 
Selišči, 
Slaptinci, 
Sovjak, 
Stanetinci, 
Stara Gora, 
Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Terbegovci, 
Ženik, 
Žihlava. 
 
Sedež Občine Sveti Jurij je v Svetem Juriju ob Ščavnici. 
 
 
139.a Sveti Jurij v Slovenskih goricah: 
 
Jurovski Dol, 
Malna, 
Spodnji Gasteraj, 
Srednji Gasteraj, 
Varda, 
Zgornje Partinje, 
Zgornji Gasteraj, 
Žitence. 
 
Sedež občine je v Jurovskem Dolu. 
Prvi občinski svet šteje osem članov. 
 
 
139.b Sveti Tomaž: 
 
Bratonečice, 
Gornji Ključarovci, 
Gradišče pri Ormožu, 
Hranjigovci, 
Koračice, 
Mala vas pri Ormožu, 
Mezgovci, 
Pršetinci, 
Rakovci, 
Rucmanci, 
Savci, 
Sejanci, 
Senčak, 
Senik, 
Sveti Tomaž, 
Trnovci, 
Zagorje. 
 
Sedež občine Sveti Tomaž je v Svetem Tomažu. 
Prvi občinski svet šteje osem članov. 
 
 
140. Šalovci: 
 
Budinci, 
Čepinci, 
Dolenci, 
Domanjševci, 
Markovci, 
Šalovci. 
 
Sedež Občine Šalovci je v Šalovcih. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo enega predstavnika v prvi občinski svet. 
 
 
141. Šempeter-Vrtojba: 
 
Šempeter pri Gorici, 
Vrtojba. 
 
Sedež Občine Šempeter-Vrtojba je v Šempetru pri Gorici. 
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov. 
 
 
142. Šenčur: 
 
Hotemaže, 
Luže, 
Milje, 
Olševek, 
Prebačevo, 
Srednja vas pri Šenčurju, 
Šenčur, 
Trboje, 
Visoko, 
Voglje, 
Voklo, 
Žerjavka. 
 
Sedež Občine Šenčur je v Šenčurju. 
 
 
143. Šentilj: 
 
Ceršak, 
Cirknica, 
Dražen Vrh-del, 
Jurjevski Dol, 
Kaniža, 
Kozjak pri Ceršaku, 
Kresnica, 
Plodršnica, 
Selnica ob Muri, 
Sladki Vrh, 
Spodnja Velka, 
Srebotje, 
Stara Gora pri Šentilju, 
Svečane, 
Šentilj v Slovenskih goricah, 
Šomat, 
Štrihovec, 
Trate, 
Vranji Vrh, 
Zgornja Velka, 
Zgornje Dobrenje, 
Zgornje Gradišče. 
 
Sedež Občine Šentilj je v Šentilju v Slovenskih goricah. 
 
 
144. Šentjernej: 
 
Apnenik, 
Breška vas, 
Brezje pri Šentjerneju, 
Cerov Log, 
Čadraže, 
Čisti Breg, 
Dobravica, 
Dolenja Brezovica, 
Dolenja Stara vas, 
Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, 
Dolenje Mokro Polje, 
Dolenje Vrhpolje, 
Dolenji Maharovec, 
Drama, 
Drča, 
Gorenja Brezovica, 
Gorenja Gomila, 
Gorenja Stara vas, 
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, 
Gorenje Mokro Polje, 
Gorenje Vrhpolje, 
Gorenji Maharovec, 
Groblje pri Prekopi, 
Gruča, 
Hrastje, 
Hrvaški Brod, 
Imenje, 
Javorovica, 
Ledeča vas, 
Loka, 
Mali Ban, 
Mihovica, 
Mihovo, 
Mršeča vas, 
Orehovica, 
Ostrog, 
Polhovica, 
Prapreče pri Šentjerneju, 
Pristava pri Šentjerneju, 
Pristavica, 
Rakovnik, 
Razdrto, 
Roje, 
Sela pri Šentjerneju, 
Šentjakob, 
Šentjernej, 
Šmalčja vas, 
Šmarje, 
Tolsti Vrh, 
Veliki Ban, 
Volčkova vas, 
Vratno, 
Vrbovce, 
Vrh pri Šentjerneju, 
Zameško, 
Zapuže, 
Žerjavin, 
Žvabovo. 
 
Sedež Občine Šentjernej je v Šentjerneju. 
 
 
145. Šentjur: 
 
Bezovje pri Šentjurju, 
Bobovo pri Ponikvi, 
Boletina, 
Botričnica, 
Brdo, 
Brezje ob Slomu, 
Bukovje pri Slivnici, 
Cerovec, 
Črnolica, 
Dobje pri Lesičnem, 
Dobovec pri Ponikvi, 
Dobrina, 
Dole, 
Dolga Gora, 
Doropolje, 
Dramlje, 
Drobinsko, 
Golobinjek pri Planini, 
Gorica pri Slivnici, 
Goričica, 
Grobelno-del, 
Grušce, 
Hotunje, 
Hrastje, 
Hruševec, 
Hrušovje, 
Jakob pri Šentjurju, 
Jarmovec, 
Javorje, 
Jazbin Vrh, 
Jazbine, 
Jelce, 
Kalobje, 
Kameno, 
Kostrivnica, 
Košnica, 
Krajnčica, 
Krivica, 
Laze pri Dramljah, 
Loka pri Žusmu, 
Lokarje, 
Loke pri Planini, 
Lopaca, 
Lutrje, 
Marija Dobje, 
Okrog, 
Osredek, 
Ostrožno pri Ponikvi-del, 
Paridol, 
Planina pri Sevnici, 
Planinca, 
Planinska vas, 
Planinski Vrh, 
Pletovarje, 
Podgaj, 
Podgrad, 
Podlešje, 
Podlog pod Bohorjem, 
Podpeč nad Marofom, 
Podpeč pri Šentvidu, 
Podvine, 
Ponikva, 
Ponkvica, 
Prapretno, 
Primož pri Šentjurju, 
Proseniško, 
Rakitovec, 
Razbor, 
Repno, 
Rifnik, 
Sele, 
Slatina pri Ponikvi, 
Slivnica pri Celju, 
Sotensko pod Kalobjem, 
Spodnje Slemene, 
Srževica, 
Stopče, 
Straška Gorca, 
Straža na Gori, 
Svetelka, 
Šedina, 
Šentjur, 
Šentvid pri Planini, 
Šibenik, 
Tajhte, 
Tratna ob Voglajni, 
Tratna pri Grobelnem, 
Trno, 
Trnovec pri Dramljah, 
Trška Gorca, 
Turno, 
Uniše, 
Vejice, 
Vezovje, 
Visoče, 
Vodice pri Kalobju, 
Vodice pri Slivnici, 
Vodruž, 
Voduce, 
Vodule, 
Voglajna, 
Vrbno, 
Zagaj pri Ponikvi, 
Zalog pod Uršulo, 
Zgornje Selce, 
Zgornje Slemene, 
Zlateče pri Šentjurju, 
Žegar. 
 
Sedež Občine Šentjur je v Šentjurju. 
Prvi občinski svet šteje šestindvajset članov. 
 
 
145.a Šentrupert: 
 
Bistrica, 
Brinje, 
Dolenje Jesenice, 
Draga pri Šentrupertu, 
Gorenje Jesenice, 
Hom, 
Hrastno, 
Kamnje, 
Kostanjevica, 
Mali Cirnik pri Šentjanžu, 
Okrog, 
Prelesje, 
Rakovnik pri Šentrupertu, 
Ravne nad Šentrupertom, 
Ravnik, 
Roženberk, 
Slovenska vas, 
Straža, 
Šentrupert, 
Škrljevo, 
Trstenik, 
Vesela Gora, 
Vrh, 
Zabukovje, 
Zaloka. 
 
Sedež občine je v Šentrupertu. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
146. Škocjan: 
 
Bučka, 
Čučja Mlaka, 
Dobrava pri Škocjanu, 
Dobruška vas, 
Dolenje Dole, 
Dolenje Radulje, 
Dolnja Stara vas, 
Dule, 
Gabrnik, 
Gorenje Dole, 
Gorenje Radulje, 
Goriška Gora, 
Goriška vas pri Škocjanu, 
Gornja Stara vas, 
Grmovlje, 
Hrastulje, 
Hudenje, 
Jarčji Vrh, 
Jelendol, 
Jerman Vrh, 
Klenovik, 
Mačkovec pri Škocjanu, 
Male Poljane, 
Močvirje, 
Osrečje, 
Ruhna vas, 
Segonje, 
Stara Bučka, 
Stopno, 
Stranje pri Škocjanu, 
Škocjan, 
Štrit, 
Tomažja vas, 
Velike Poljane, 
Zaboršt, 
Zagrad, 
Zalog pri Škocjanu, 
Zavinek, 
Zloganje. 
 
Sedež Občine Škocjan je v Škocjanu. 
 
 
147. Škofja Loka: 
 
Binkelj, 
Bodovlje, 
Breznica pod Lubnikom, 
Brode, 
Bukov Vrh nad Visokim, 
Bukovica, 
Bukovščica, 
Crngrob, 
Dorfarje, 
Draga, 
Florjan nad Zmincem, 
Forme, 
Gabrk, 
Gabrovo, 
Gabrška Gora, 
Godešič, 
Gorenja vas-Reteče, 
Gosteče, 
Grenc, 
Hosta, 
Knape, 
Kovski Vrh, 
Križna Gora, 
Lenart nad Lušo, 
Lipica, 
Log nad Škofjo Loko, 
Moškrin, 
Na Logu, 
Papirnica, 
Pevno, 
Podpulfrca, 
Pozirno, 
Praprotno, 
Pungert, 
Puštal, 
Reteče, 
Rovte v Selški dolini, 
Sopotnica, 
Spodnja Luša, 
Staniše, 
Stara Loka, 
Stirpnik, 
Strmica, 
Suha, 
Sv. Andrej, 
Sv. Barbara, 
Sv. Duh, 
Sv. Lenart, 
Sv. Petra Hrib, 
Sv. Ožbolt, 
Ševlje, 
Škofja Loka, 
Tomaž nad Praprotnem, 
Trata, 
Trnje, 
Valterski Vrh, 
Vešter, 
Vincarje, 
Virlog, 
Virmaše, 
Visoko pri Poljanah, 
Zgornja Luša, 
Zminec. 
 
Sedež Občine Škofja Loka je v Škofji Loki. 
 
 
148. Škofljica: 
 
Dole pri Škofljici, 
Drenik, 
Glinek, 
Gorenje Blato, 
Gradišče nad Pijavo Gorico, 
Gumnišče, 
Klada, 
Lanišče, 
Lavrica, 
Orle, 
Pijava Gorica, 
Pleše, 
Reber pri Škofljici, 
Smrjene, 
Škofljica, 
Vrh nad Želimljami, 
Zalog pri Škofljici, 
Želimlje. 
 
Sedež Občine Škofljica je v Škofljici. 
 
 
149. Šmarje pri Jelšah: 
 
Babna Brda, 
Babna Gora, 
Babna Reka, 
Beli Potok pri Lembergu, 
Belo, 
Bezgovica, 
Bobovo pri Šmarju, 
Bodrež, 
Bodrišna vas, 
Brecljevo, 
Brezje pri Lekmarju, 
Bukovje v Babni Gori, 
Cerovec pri Šmarju, 
Dol pri Pristavi, 
Dol pri Šmarju, 
Dragomilo, 
Dvor, 
Gaj, 
Globoko pri Šmarju, 
Gornja vas, 
Grliče, 
Grobelno-del, 
Grobelce, 
Hajnsko, 
Jazbina, 
Jerovska vas, 
Ješovec pri Šmarju, 
Kamenik, 
Konuško, 
Koretno, 
Korpule, 
Kristan Vrh, 
Krtince, 
Laše, 
Lekmarje, 
Lemberg pri Šmarju, 
Lipovec, 
Mala Pristava, 
Mestinje, 
Močle, 
Nova vas pri Šmarju, 
Orehovec, 
Pečica, 
Pijovci, 
Platinovec, 
Polžanska Gorca, 
Polžanska vas, 
Predel, 
Predenca, 
Preloge pri Šmarju, 
Pustike, 
Rakovec, 
Senovica, 
Sladka Gora, 
Sotensko pri Šmarju, 
Spodnja Ponkvica, 
Spodnje Mestinje, 
Spodnje Selce, 
Spodnje Tinsko, 
Stranje, 
Strtenica, 
Sveti Štefan, 
Šentvid pri Grobelnem, 
Šerovo, 
Škofija, 
Šmarje pri Jelšah, 
Topolovec, 
Vinski Vrh pri Šmarju, 
Vodenovo, 
Vrh, 
Vršna vas, 
Zadrže, 
Zastranje, 
Završe pri Grobelnem, 
Zgornje Tinsko, 
Zibika, 
Zibiška vas. 
 
Sedež Občine Šmarje pri Jelšah je v Šmarju pri Jelšah. 
 
 
149.a Šmarješke Toplice: 
 
Bela Cerkev, 
Brezovica, 
Čelevec, 
Dol pri Šmarjeti, 
Dolenje Kronovo, 
Draga, 
Družinska vas, 
Gorenja Vas pri Šmarjeti, 
Gradenje, 
Grič pri Klevevžu, 
Hrib, 
Koglo, 
Mala Strmica, 
Orešje, 
Radovlja, 
Sela, 
Sela pri Zburah, 
Strelac, 
Šmarješke Toplice, 
Šmarjeta, 
Vinica pri Šmarjeti, 
Vinji Vrh, 
Zbure, 
Žaloviče. 
 
Sedež občine Šmarješke Toplice je v Šmarjeti. 
Prvi občinski svet šteje enajst članov. 
 
 
149.b Šmartno pri Litiji 
 
Bogenšperk, 
Bukovica pri Litiji, 
Cerovica, 
Črni Potok, 
Dolnji Vrh, 
Dragovšek, 
Dvor, 
Gornji Vrh, 
Gozd-Reka, 
Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, 
Gradišče pri Litiji, 
Gradiške Laze, 
Jablaniške Laze, 
Jablaniški Potok, 
Jastrebnik, 
Javorje, 
Jelša, 
Ježce, 
Ježni Vrh, 
Kamni Vrh pri Primskovem, 
Koške Poljane, 
Leskovica pri Šmartnem, 
Liberga, 
Lupinica, 
Mala Kostrevnica, 
Mala Štanga, 
Mihelca, 
Mišji Dol, 
Mulhe, 
Obla Gorica, 
Podroje, 
Poljane pri Primskovem, 
Preska nad Kostrevnico, 
Primskovo, 
Račica, 
Razbore – k.o. Ježni Vrh, 
Razbore – k.o. Poljane del, 
Riharjevec, 
Selšek, 
Sevno, 
Spodnja Jablanica, 
Stara Gora pri Velikem Gabru, 
Ščit, 
Šmartno pri Litiji, 
Štangarske Poljane, 
Velika Kostrevnica, 
Velika Štanga, 
Vinji Vrh, 
Vintarjevec, 
Višnji Grm, 
Volčja Jama, 
Vrata, 
Zagrič, 
Zavrstnik, 
Zgornja Jablanica. 
 
Sedež občine Šmartno pri Litiji je v Šmartnem pri Litiji. 
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov. 
 
150. Šmartno ob Paki: 
 
Gavce, 
Gorenje, 
Mali Vrh, 
Paška vas, 
Podgora, 
Rečica ob Paki, 
Skorno, 
Slatina, 
Šmartno ob Paki, 
Veliki Vrh. 
 
Sedež Občine Šmartno ob Paki je v Šmartnem ob Paki. 
 
 
151. Šoštanj: 
 
Bele Vode, 
Družmirje, 
Florjan, 
Gaberke, 
Lokovica, 
Ravne, 
Skorno pri Šoštanju, 
Šentvid pri Zavodnju, 
Šoštanj, 
Topolšica, 
Zavodnje. 
 
Sedež Občine Šoštanj je v Šoštanju. 
 
 
152. Štore: 
 
Draga, 
Javornik, 
Kanjuce, 
Kompole, 
Laška vas pri Štorah, 
Ogorevc, 
Pečovje, 
Prožinska vas, 
Svetina, 
Svetli Dol, 
Šentjanž nad Štorami, 
Štore. 
 
Sedež Občine Štore je v Štorah. 
 
 
153. Tabor: 
 
Črni Vrh, 
Kapla, 
Loke, 
Miklavž pri Taboru, 
Ojstriška vas, 
Pondor, 
Tabor. 
 
Sedež Občine Tabor je v Taboru. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
154. Tišina: 
 
Borejci, 
Gederovci, 
Gradišče, 
Krajna, 
Murski Črnci, 
Murski Petrovci, 
Petanjci, 
Rankovci, 
Sodišinci, 
Tišina, 
Tropovci, 
Vanča vas. 
 
Sedež Občine Tišina je v Tišini. 
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov. 
 
 
155. Tolmin: 
 
Bača pri Modreju, 
Bača pri Podbrdu, 
Bukovski Vrh, 
Čadrg, 
Čiginj, 
Daber, 
Dolenja Trebuša, 
Dolgi Laz, 
Dolje, 
Drobočnik, 
Gabrje, 
Gorenja Trebuša, 
Gorenji Log, 
Gorski Vrh, 
Grahovo ob Bači, 
Grant, 
Grudnica, 
Hudajužna, 
Idrija pri Bači, 
Kal, 
Kamno, 
Kanalski Lom, 
Klavže, 
Kneške Ravne, 
Kneža, 
Koritnica, 
Kozaršče, 
Kozmerice, 
Kuk, 
Lisec, 
Ljubinj, 
Logaršče, 
Loje, 
Modrej, 
Modrejce, 
Most na Soči, 
Obloke, 
Pečine, 
Petrovo Brdo, 
Podbrdo, 
Podmelec, 
Polje, 
Poljubinj, 
Ponikve, 
Porezen, 
Postaja, 
Prapetno, 
Prapetno Brdo, 
Roče, 
Rut, 
Sela nad Podmelcem, 
Sela pri Volčah, 
Selce, 
Selišče, 
Slap ob Idrijci, 
Stopnik, 
Stržišče, 
Šentviška Gora, 
Temljine, 
Tolmin, 
Tolminske Ravne, 
Tolminski Lom, 
Trtnik, 
Volarje, 
Volčanski Ruti, 
Volče, 
Zadlaz-Čadrg, 
Zadlaz-Žabče, 
Zakraj, 
Zatolmin, 
Znojile, 
Žabče. 
 
Sedež Občine Tolmin je v Tolminu. 
 
 
156. Trbovlje: 
 
Čebine, 
Čeče-del, 
Dobovec, 
Gabrsko, 
Ključevica, 
Knezdol, 
Ojstro, 
Ostenk, 
Partizanski Vrh, 
Planinska vas, 
Prapreče-del, 
Prapretno pri Hrastniku-del, 
Škofja Riža, 
Trbovlje, 
Vrhe-del, 
Završje, 
Župa. 
 
Sedež Občine Trbovlje je v Trbovljah. 
 
 
157. Trebnje: 
 
Arčelca, 
Artmanja vas, 
Babna Gora, 
Belšinja vas, 
Benečija, 
Bič, 
Blato, 
Breza, 
Brezovica pri Mirni, 
Cesta, 
Cirnik, 
Čatež, 
Češnjevek, 
Debenec, 
Dečja vas, 
Dobrava, 
Dobravica pri Velikem Gabru, 
Dobrnič, 
Dol pri Trebnjem, 
Dolenja Dobrava, 
Dolenja Nemška vas, 
Dolenja vas pri Čatežu, 
Dolenje Kamenje pri Dobrniču, 
Dolenje Medvedje selo, 
Dolenje Ponikve, 
Dolenje Selce, 
Dolenji Podboršt pri Trebnjem, 
Dolenji Podšumberk, 
Dolenji Vrh, 
Dolga Njiva pri Šentlovrencu, 
Dolnje Prapreče, 
Glinek, 
Goljek, 
Gombišče, 
Gomila, 
Gorenja Dobrava, 
Gorenja Nemška vas, 
Gorenja vas, 
Gorenja vas pri Čatežu, 
Gorenja vas pri Mirni, 
Gorenje Kamenje pri Dobrniču, 
Gorenje Medvedje selo, 
Gorenje Ponikve, 
Gorenje Selce, 
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, 
Gorenji Podšumberk, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gornje Prapreče, 
Gradišče pri Trebnjem, 
Grič pri Trebnjem, 
Grm, 
Grmada, 
Hudeje, 
Jezero, 
Kamni Potok, 
Knežja vas, 
Korenitka, 
Korita, 
Kriška Reber, 
Križ, 
Krtina, 
Krušni Vrh, 
Kukenberk, 
Lipnik, 
Lisec, 
Log pri Žužemberku, 
Lokve pri Dobrniču, 
Lukovek, 
Luža, 
Mačji Dol, 
Mačkovec, 
Mala Loka, 
Mala Ševnica, 
Male Dole pri Stehanji vasi, 
Mali Gaber, 
Mali Videm, 
Martinja vas, 
Medvedjek, 
Meglenik, 
Migolica, 
Migolska Gora, 
Mirna, 
Mrzla Luža, 
Muhabran, 
Občine, 
Odrga, 
Orlaka, 
Pekel, 
Pluska, 
Podlisec, 
Potok, 
Praprotnica, 
Preska pri Dobrniču, 
Primštal, 
Pristavica pri Velikem Gabru, 
Račje selo, 
Ravne, 
Razbore-del, 
Rdeči Kal, 
Repče, 
Replje, 
Reva, 
Rihpovec, 
Rodine pri Trebnjem, 
Roje pri Čatežu, 
Roženpelj, 
Rožni Vrh, 
Sajenice, 
Sejenice, 
Sela pri Šumberku, 
Selo pri Mirni, 
Selska Gora, 
Stan, 
Stara Gora, 
Stehanja vas, 
Stranje pri Dobrniču, 
Stranje pri Velikem Gabru, 
Studenec, 
Svetinja, 
Šahovec, 
Šentlovrenc, 
Ševnica, 
Škovec, 
Škrjanče, 
Šmaver, 
Štefan pri Trebnjem, 
Trbinc, 
Trebanjski Vrh, 
Trebnje, 
Trnje, 
Vavpča vas pri Dobrniču, 
Velika Loka, 
Velika Ševnica, 
Velike Dole, 
Veliki Gaber, 
Veliki Videm, 
Volčja Jama, 
Volčje Njive, 
Vrbovec, 
Vrhovo pri Šentlovrencu, 
Vrhtrebnje, 
Vrtače, 
Zabrdje, 
Zagorica, 
Zagorica pri Čatežu, 
Zagorica pri Dobrniču, 
Zagorica pri Velikem Gabru, 
Zavrh, 
Zidani Most, 
Žabjek, 
Železno, 
Žubina. 
 
Sedež Občine Trebnje je v Trebnjem. 
 
 
158. Trnovska vas: 
 
Biš, 
Bišečki Vrh, 
Črmlja, 
Ločič, 
Sovjak, 
Trnovska vas, 
Trnovski Vrh. 
 
Sedež Občine Trnovska vas je v Trnovski vasi. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
159. Trzin: 
 
Trzin. 
 
Sedež Občine Trzin je v Trzinu. 
Prvi občinski svet šteje enajst članov. 
 
 
160. Tržič: 
 
Bistrica pri Tržiču, 
Brdo, 
Breg ob Bistrici, 
Brezje pri Tržiču, 
Čadovlje pri Tržiču, 
Dolina, 
Gozd, 
Grahovše, 
Hudi Graben, 
Hudo, 
Hušica, 
Jelendol, 
Kovor, 
Križe, 
Leše, 
Loka, 
Lom pod Storžičem, 
Novake, 
Paloviče, 
Podljubelj, 
Popovo, 
Potarje, 
Pristava, 
Retnje, 
Ročevnica, 
Sebenje, 
Senično, 
Slap, 
Spodnje Vetrno, 
Tržič, 
Vadiče, 
Visoče, 
Zgornje Vetrno, 
Zvirče, 
Žiganja vas. 
 
Sedež Občine Tržič je v Tržiču. 
 
 
161. Turnišče: 
 
Gomilica, 
Nedelica, 
Renkovci, 
Turnišče. 
 
Sedež Občine Turnišče je v Turnišču. 
 
 
162. Velika Polana: 
 
Brezovica, 
Mala Polana, 
Velika Polana. 
 
Sedež Občine Velika Polana je v Veliki Polani. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
163. Velike Lašče: 
 
Adamovo, 
Bane, 
Bavdek, 
Borovec pri Karlovici, 
Boštetje, 
Brankovo, 
Brlog-del, 
Bukovec, 
Centa, 
Četež pri Turjaku, 
Dednik, 
Dolenje Kališče, 
Dolnje Retje, 
Dolščaki, 
Dvorska vas, 
Gorenje Kališče, 
Gornje Retje, 
Gradež, 
Gradišče, 
Grm, 
Hlebče, 
Hrustovo, 
Jakičevo, 
Javorje, 
Kaplanovo, 
Karlovica, 
Knej, 
Kot pri Veliki Slevici, 
Krkovo pri Karlovici, 
Krvava Peč, 
Kukmaka, 
Laporje, 
Laze, 
Logarji, 
Lužarji, 
Mački, 
Mala Slevica, 
Male Lašče, 
Mali Ločnik, 
Mali Osolnik, 
Marinčki, 
Medvedjek, 
Mohorje, 
Naredi, 
Opalkovo, 
Osredek, 
Pečki, 
Plosovo, 
Podhojni Hrib, 
Podkogelj, 
Podkraj, 
Podlog, 
Podsmreka pri Velikih Laščah, 
Podstrmec, 
Podulaka, 
Podžaga, 
Polzelo, 
Poznikovo, 
Prazniki, 
Prhajevo, 
Prilesje, 
Purkače, 
Pušče, 
Rašica, 
Rob, 
Rupe, 
Sekirišče, 
Selo pri Robu, 
Sloka Gora, 
Srnjak, 
Srobotnik pri Velikih Laščah, 
Stope, 
Strletje, 
Strmec, 
Škamevec, 
Škrlovica, 
Ščurki, 
Tomažini, 
Turjak, 
Ulaka, 
Uzmani, 
Velika Slevica, 
Velike Lašče, 
Veliki Ločnik, 
Veliki Osolnik, 
Vrh, 
Zgonče, 
Žaga. 
 
Sedež Občine Velike Lašče je v Velikih Laščah. 
 
 
164. Veržej: 
 
Banovci, 
Bunčani, 
Veržej. 
 
Sedež Občine Veržej je v Veržeju. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
165. Videm: 
 
Barislovci, 
Belavšek, 
Berinjak, 
Dolena, 
Dravci, 
Dravinjski Vrh, 
Gradišče, 
Jurovci, 
Lancova vas, 
Ljubstava, 
Majski Vrh, 
Mala Varnica, 
Pobrežje, 
Popovci, 
Repišče, 
Sela, 
Skorišnjak, 
Soviče, 
Spodnji Leskovec, 
Strmec pri Leskovcu, 
Šturmovci, 
Trdobojci, 
Trnovec, 
Tržec, 
Vareja, 
Velika Varnica, 
Veliki Okič, 
Videm pri Ptuju, 
Zgornja Pristava, 
Zgornji Leskovec. 
 
Sedež Občine Videm je v Vidmu pri Ptuju. 
Prvi občinski svet šteje šestnajst članov. 
 
 
166. Vipava: 
 
Duplje, 
Erzelj, 
Goče, 
Gradišče pri Vipavi, 
Hrašče, 
Lozice, 
Lože, 
Manče, 
Nanos, 
Orehovica, 
Podbreg, 
Podgrič, 
Podnanos, 
Podraga, 
Poreče, 
Sanabor, 
Slap, 
Vipava, 
Vrhpolje, 
Zemono. 
 
Sedež Občine Vipava je v Vipavi. 
 
 
167. Vitanje: 
 
Brezen, 
Hudinja, 
Ljubnica, 
Paka-del, 
Skomarje-del, 
Spodnji Dolič, 
Stenica, 
Vitanje. 
 
Sedež Občine Vitanje je v Vitanju. 
 
 
168. Vodice: 
 
Bukovica pri Vodicah, 
Dobruša, 
Dornice, 
Koseze, 
Polje pri Vodicah, 
Povodje, 
Repnje, 
Selo pri Vodicah, 
Skaručna, 
Šinkov Turn, 
Torovo, 
Utik, 
Vesca, 
Vodice, 
Vojsko, 
Zapoge. 
 
Sedež Občine Vodice je v Vodicah. 
 
 
169. Vojnik: 
 
Arclin, 
Beli Potok pri Frankolovem, 
Bezenškovo Bukovje, 
Bezovica, 
Bovše, 
Brdce, 
Čreškova, 
Črešnjevec, 
Črešnjice, 
Dol pod Gojko, 
Frankolovo, 
Gabrovec pri Dramljah, 
Globoče, 
Gradišče pri Vojniku, 
Homec, 
Hrastnik, 
Hrenova, 
Ilovca, 
Ivenca, 
Jankova, 
Kladnart, 
Koblek, 
Konjsko, 
Landek, 
Lemberg pri Novi Cerkvi, 
Lešje, 
Lindek, 
Lipa pri Frankolovem, 
Male Dole, 
Nova Cerkev, 
Novake, 
Podgorje pod Čerinom, 
Polže, 
Pristava, 
Rakova Steza, 
Razdelj, 
Razgor, 
Razgorce, 
Rove, 
Selce, 
Socka, 
Straža pri Dolu, 
Straža pri Novi Cerkvi, 
Stražica, 
Tomaž nad Vojnikom, 
Trnovlje pri Socki, 
Velika Raven, 
Verpete, 
Vine, 
Višnja vas, 
Vizore, 
Vojnik, 
Zabukovje, 
Zlateče, 
Želče. 
 
Sedež Občine Vojnik je v Vojniku. 
Prvi občinski svet šteje osemnajst članov. 
 
 
170. Vransko: 
 
Brode, 
Čeplje, 
Čreta, 
Jeronim, 
Limovce, 
Ločica pri Vranskem, 
Prapreče, 
Prekopa, 
Selo pri Vranskem, 
Stopnik, 
Tešova, 
Vologa, 
Vransko, 
Zahomce, 
Zajasovnik - del, 
Zaplanina. 
 
Sedež Občine Vransko je na Vranskem. 
Prvi občinski svet šteje devet članov. 
 
 
171. Vrhnika: 
 
Bevke, 
Bistra, 
Blatna Brezovica, 
Drenov Grič, 
Lesno Brdo-del, 
Mala Ligojna, 
Mirke, 
Padež, 
Podlipa, 
Pokojišče, 
Sinja Gorica, 
Smrečje, 
Stara Vrhnika, 
Velika Ligojna, 
Verd, 
Vrhnika, 
Zaplana-del, 
Zavrh pri Borovnici. 
 
Sedež Občine Vrhnika je na Vrhniki. 
 
 
172. Vuzenica: 
 
Dravče, 
Sv. Primož na Pohorju, 
Sv. Vid, 
Šentjanž nad Dravčami, 
Vuzenica. 
 
Sedež Občine Vuzenica je v Vuzenici. 
 
 
173. Zagorje ob Savi: 
 
Blodnik, 
Borje, 
Borje pri Mlinšah, 
Borovak pri Podkumu, 
Brezje, 
Breznik, 
Briše, 
Čemšenik, 
Čolnišče, 
Dobrljevo, 
Dolenja vas, 
Dolgo Brdo pri Mlinšah, 
Družina, 
Golče, 
Gorenja vas, 
Hrastnik pri Trojanah, 
Izlake, 
Jablana, 
Jarše, 
Jelenk, 
Jelševica, 
Jesenovo, 
Kandrše-del, 
Kisovec, 
Kolk, 
Kolovrat, 
Konjšica-del, 
Kostrevnica, 
Kotredež, 
Log pri Mlinšah, 
Loke pri Zagorju, 
Mali Kum, 
Medija, 
Mlinše, 
Mošenik, 
Orehovica, 
Osredek, 
Padež, 
Podkraj pri Zagorju, 
Podkum, 
Podlipovica, 
Polšina, 
Potoška vas, 
Požarje, 
Prapreče-del, 
Ravenska vas, 
Ravne pri Mlinšah, 
Razbor pri Čemšeniku, 
Razpotje, 
Rodež, 
Rove, 
Rovišče, 
Rtiče, 
Ržiše, 
Selo pri Zagorju, 
Senožeti, 
Šemnik, 
Šentgotard, 
Šentlambert, 
Šklendrovec, 
Tirna, 
Vine, 
Vrh, 
Vrh pri Mlinšah, 
Vrhe-del, 
Zabava, 
Zabreznik, 
Zagorje ob Savi, 
Zavine, 
Zgornji Prhovec, 
Znojile, 
Žvarulje. 
 
Sedež Občine Zagorje ob Savi je v Zagorju ob Savi. 
 
 
174. Zavrč: 
 
Belski Vrh, 
Drenovec, 
Gorenjski Vrh, 
Goričak, 
Hrastovec, 
Korenjak, 
Pestike, 
Turški Vrh, 
Zavrč. 
 
Sedež Občine Zavrč je v Zavrču. 
 
 
175. Zreče: 
 
Bezovje nad Zrečami, 
Boharina, 
Bukovlje pri Stranicah, 
Črešnova, 
Dobrovlje, 
Gorenje pri Zrečah, 
Gračič, 
Koroška vas na Pohurju, 
Križevec, 
Loška Gora pri Zrečah, 
Osredek pri Zrečah, 
Padeški Vrh, 
Planina na Pohorju, 
Radana vas, 
Resnik, 
Rogla, 
Skomarje, 
Stranice, 
Zlakova, 
Zreče. 
 
Sedež Občine Zreče je v Zrečah. 
 
 
176. Žalec: 
 
Arja vas, 
Brnica, 
Dobriša vas, 
Dobrteša vas, 
Drešinja vas, 
Galicija, 
Gotovlje, 
Griže, 
Hramše, 
Kale, 
Kasaze, 
Levec, 
Liboje, 
Ložnica pri Žalcu, 
Mala Pirešica, 
Migojnice, 
Novo Celje, 
Pernovo, 
Petrovče, 
Podkraj, 
Podlog v Savinjski dolini, 
Podvin, 
Pongrac, 
Ponikva pri Žalcu, 
Ruše, 
Spodnje Roje, 
Spodnje Grušovlje, 
Studence, 
Šempeter v Savinjski dolini, 
Velika Pirešica, 
Vrbje, 
Zabukovica, 
Zalog pri Šempetru, 
Zaloška Gorica, 
Zavrh pri Galiciji, 
Zgornje Grušovlje, 
Zgornje Roje, 
Žalec, 
Železno. 
 
Sedež Občine Žalec je v Žalcu. 
Prvi občinski svet šteje osemindvajset članov. 
 
 
177. Železniki: 
 
Davča, 
Dolenja vas, 
Dražgoše, 
Golica, 
Kališe, 
Martinj Vrh, 
Ojstri Vrh, 
Osojnik, 
Podlonk, 
Podporezen, 
Potok, 
Prtovč, 
Ravne, 
Rudno, 
Selca, 
Selške Lajše, 
Smoleva, 
Spodnja Sorica, 
Spodnje Danje, 
Studeno, 
Topolje, 
Torka, 
Zabrdo, 
Zabrekve, 
Zala, 
Zali Log, 
Zgornja Sorica, 
Zgornje Danje, 
Železniki. 
 
Sedež Občine Železniki je v Železnikih. 
 
 
178. Žetale: 
 
Čermožiše, 
Dobrina, 
Kočice, 
Nadole, 
Žetale. 
 
Sedež Občine Žetale je v Žetalah. 
Prvi občinski svet šteje sedem članov. 
 
 
179. Žiri: 
 
Brekovice, 
Breznica pri Žireh, 
Goropeke, 
Izgorje, 
Jarčja Dolina, 
Koprivnik, 
Ledinica, 
Mrzli Vrh, 
Opale, 
Osojnica, 
Podklanec, 
Račeva, 
Ravne pri Žireh, 
Selo, 
Sovra, 
Zabrežnik, 
Žiri, 
Žirovski Vrh. 
 
Sedež Občine Žiri je v Žireh. 
 
 
180. Žirovnica: 
 
Breg, 
Breznica, 
Doslovče, 
Moste, 
Rodine, 
Selo pri Žirovnici, 
Smokuč, 
Vrba, 
Zabreznica, 
Žirovnica. 
 
Sedež Občine Žirovnica je v Žirovnici. 
Prvi občinski svet šteje štirinajst članov. 
 
 
181. Žužemberk: 
 
Boršt pri Dvoru, 
Brezova reber pri Dvoru, 
Budganja vas, 
Dešeča vas, 
Dolnji Ajdovec, 
Dolnji Kot, 
Dolnji Križ, 
Dršča vas, 
Dvor, 
Gornji Ajdovec, 
Gornji Kot, 
Gornji Križ, 
Gradenc, 
Hinje, 
Hrib pri Hinjah, 
Jama pri Dvoru, 
Klečet, 
Klopce, 
Lašče, 
Lazina, 
Lopata, 
Mačkovec pri Dvoru, 
Mali Lipovec, 
Malo Lipje, 
Pleš, 
Plešivica, 
Podgozd, 
Podlipa, 
Poljane pri Žužemberku, 
Prapreče, 
Prevole, 
Ratje, 
Reber, 
Sadinja vas pri Dvoru, 
Sela pri Ajdovcu, 
Sela pri Hinjah, 
Srednji Lipovec, 
Stavča vas, 
Šmihel pri Žužemberku, 
Trebča vas, 
Veliki Lipovec, 
Veliko Lipje, 
Vinkov Vrh, 
Visejec, 
Vrh pri Hinjah, 
Vrh pri Križu, 
Vrhovo pri Žužemberku, 
Zafara, 
Zalisec, 
Žužemberk, 
Žvirče. 
 
Sedež Občine Žužemberk je v Žužemberku. 
Prvi občinski svet šteje petnajst članov. 
3. člen 
Kot mestne občine se ustanovijo: 
 
 
1. Celje: 
 
Brezova, 
Bukovžlak, 
Celje, 
Dobrova, 
Glinsko, 
Gorica pri Šmartnem, 
Jezerce pri Šmartnem, 
Košnica pri Celju, 
Lahovna, 
Leskovec, 
Lipovec pri Škofji vasi, 
Ljubečna, 
Loče, 
Lokrovec, 
Lopata, 
Medlog, 
Osenca, 
Otemna, 
Pečovnik, 
Pepelno, 
Prekorje, 
Rožni Vrh, 
Runtole, 
Rupe, 
Slance, 
Slatina v Rožni dolini, 
Šentjungert, 
Škofja vas, 
Šmarjeta pri Celju, 
Šmartno v Rožni dolini, 
Šmiklavž pri Škofji vasi, 
Teharje, 
Tremerje, 
Trnovlje pri Celju, 
Vrhe, 
Začret, 
Zadobrova, 
Zvodno, 
Žepina. 
 
Sedež Občine Celje je v Celju. 
 
 
2. Koper: 
 
Abitanti, 
Ankaran, 
Babiči, 
Barizoni, 
Belvedur, 
Bertoki, 
Bezovica, 
Bočaji, 
Bonini, 
Boršt, 
Bošamarin, 
Brezovica pri Gradinu, 
Brežec pri Podgorju, 
Brič, 
Butari, 
Cepki, 
Cerej, 
Čentur, 
Čežarji, 
Črni Kal, 
Črnotiče, 
Dekani, 
Dilici, 
Dol pri Hrastovljah, 
Dvori, 
Fijeroga, 
Gabrovica pri Črnem Kalu, 
Galantiči, 
Gažon, 
Glem, 
Gračišče, 
Gradin, 
Grinjan, 
Grintovec, 
Hrastovlje, 
Hrvatini, 
Jelarji, 
Kampel, 
Karli, 
Kastelec, 
Kolomban, 
Koper, 
Koromači-Boškini, 
Kortine, 
Koštabona, 
Kozloviči, 
Krkavče, 
Krnica, 
Kubed, 
Labor, 
Loka, 
Lopar, 
Lukini, 
Manžan, 
Marezige, 
Maršiči, 
Močunigi, 
Montinjan, 
Movraž, 
Olika, 
Osp, 
Peraji, 
Pisari, 
Plavje, 
Pobegi, 
Podgorje, 
Podpeč, 
Poletiči, 
Pomjan, 
Popetre, 
Prade, 
Praproče, 
Predloka, 
Pregara, 
Premančan, 
Puče, 
Rakitovec, 
Rižana, 
Rožar, 
Sirči, 
Smokvica, 
Socerb, 
Sočerga, 
Sokoliči, 
Spodnje Škofije, 
Srgaši, 
Stepani, 
Sv. Anton, 
Šalara, 
Šeki, 
Škocjan, 
Šmarje, 
Tinjan, 
Topolovec, 
Trebeše, 
Triban, 
Trsek, 
Truške, 
Tuljaki, 
Vanganel, 
Zabavlje, 
Zanigrad, 
Zazid, 
Zgornje Škofije, 
Župančiči. 
 
Sedež Občine Koper je v Kopru. 
 
 
3. Kranj: 
 
Babni Vrt, 
Bobovek, 
Breg ob Savi, 
Britof, 
Čadovlje, 
Čepulje, 
Golnik, 
Goriče, 
Hrastje 
Ilovka, 
Jama, 
Jamnik, 
Javornik, 
Kokrica, 
Kranj, 
Lavtarski Vrh, 
Letenice, 
Mavčiče, 
Meja, 
Mlaka pri Kranju, 
Nemilje, 
Njivica, 
Orehovlje, 
Pangršica, 
Planica, 
Podblica, 
Podreča, 
Povlje, 
Praše, 
Predoslje, 
Pševo, 
Rakovica, 
Spodnja Besnica, 
Spodnje Bitnje, 
Srakovlje, 
Srednja vas-Goriče, 
Srednje Bitnje, 
Suha pri Predosljah, 
Sveti Jošt nad Kranjem, 
Šutna, 
Tatinec, 
Tenetiše, 
Trstenik, 
Zabukovje, 
Zalog, 
Zgornja Besnica, 
Zgornje Bitnje, 
Žablje, 
Žabnica. 
 
Sedež Občine Kranj je v Kranju. 
 
 
4. Ljubljana: 
 
Besnica, 
Brezje pri Lipoglavu, 
Češnjica, 
Črna vas, 
Dolgo Brdo, 
Dvor, 
Gabrje pri Jančah, 
Janče, 
Javor, 
Lipe, 
Ljubljana, 
Mali Lipoglav, 
Mali Vrh pri Prežganju, 
Malo Trebeljevo, 
Medno, 
Pance, 
Podgrad, 
Podlipoglav, 
Podmolnik, 
Prežganje, 
Rašica, 
Ravno Brdo, 
Repče, 
Sadinja vas, 
Selo pri Pancah, 
Spodnje Gameljne, 
Srednje Gameljne, 
Stanežiče, 
Šentpavel, 
Toško Čelo, 
Tuji Grm, 
Veliki Lipoglav, 
Veliko Trebeljevo, 
Vnajnarje, 
Volavlje, 
Zagradišče, 
Zgornja Besnica, 
Zgornje Gameljne. 
 
Sedež Občine Ljubljana je v Ljubljani. 
 
 
5. Maribor: 
 
Brestrnica, 
Celestrina, 
Dogoše, 
Gaj nad Mariborom, 
Grušova, 
Hrastje, 
Hrenca, 
Jelovec, 
Kamnica, 
Košaki, 
Laznica, 
Limbuš, 
Malečnik, 
Maribor, 
Meljski Hrib, 
Metava, 
Nebova, 
Pekel, 
Pekre, 
Počehova, 
Razvanje, 
Ribniško selo, 
Rošpoh-del, 
Ruperče, 
Srednje, 
Šober, 
Trčova, 
Vinarje, 
Vodole, 
Vrhov Dol, 
Za Kalvarijo, 
Zgornji Slemen-del, 
Zrkovci. 
 
Sedež Občine Maribor je v Mariboru. 
Prvi občinski svet šteje štirideset članov. 
 
 
6. Murska Sobota: 
 
Bakovci, 
Černelavci, 
Krog, 
Kupšinci, 
Markišavci, 
Murska Sobota, 
Nemčavci, 
Polana, 
Rakičan, 
Satahovci, 
Veščica. 
 
Sedež Občine Murska Sobota je v Murski Soboti. 
 
 
7. Nova Gorica: 
 
Ajševica, 
Arčoni, 
Banjšice, 
Bate, 
Branik, 
Brdo, 
Budihni, 
Čepovan, 
Dornberk, 
Draga, 
Gradišče nad Prvačino, 
Grgar, 
Grgarske Ravne, 
Kromberk, 
Lazna, 
Loke, 
Lokovec, 
Lokve, 
Lukežiči, 
Martinuči, 
Merljaki, 
Mohorini, 
Nemci, 
Nova Gorica, 
Osek, 
Ozeljan, 
Podgozd, 
Potok pri Dornberku, 
Preserje, 
Pristava, 
Prvačina, 
Ravnica, 
Renški Podkraj, 
Rožna Dolina, 
Saksid, 
Solkan, 
Spodnja Branica, 
Stara Gora, 
Steske, 
Šempas, 
Šmaver, 
Šmihel, 
Tabor, 
Trnovo, 
Vitovlje, 
Voglarji, 
Zalošče, 
Žigoni. 
 
Sedež Občine Nova Gorica je v Novi Gorici. 
Prvi občinski svet šteje dvaintrideset članov. 
 
 
8. Novo mesto: 
 
Birča vas, 
Boričevo, 
Brezje, 
Brezovica pri Stopičah, 
Češča vas, 
Črešnjice, 
Črmošnjice pri Stopičah, 
Daljni Vrh, 
Dobova, 
Dolenja vas, 
Dolenje Grčevje, 
Dolenje Kamenje, 
Dolenje Karteljevo, 
Dolenje Lakovnice, 
Dolenji Suhadol, 
Dolna Težka Voda, 
Dolž, 
Gabrje, 
Golušnik, 
Gorenje Grčevje, 
Gorenje Kamence, 
Gorenje Kamenje, 
Gorenje Karteljevo, 
Gorenje Kronovo, 
Gorenje Lakovnice, 
Gorenje Mraševo, 
Gorenji Suhadol, 
Gornja Težka Voda, 
Gumberk, 
Herinja vas, 
Hrib pri Orehku, 
Hrušica, 
Hudo, 
Iglenik, 
Jama, 
Jelše pri Otočcu, 
Jugorje, 
Jurna vas, 
Konec, 
Koroška vas, 
Koti, 
Križe, 
Kuzarjev Kal, 
Laze, 
Leskovec, 
Lešnica, 
Lutrško selo, 
Mala Cikava, 
Male Brusnice, 
Mali Cerkovec, 
Mali Orehek, 
Mali Podljuben, 
Mali Slatnik, 
Mihovec, 
Novo mesto, 
Otočec, 
Paha, 
Pangrč Grm, 
Petane, 
Petelinje, 
Plemberk, 
Podgrad, 
Potov Vrh, 
Prečna, 
Pristava, 
Rajnovšče, 
Rakovnik pri Birčni vasi, 
Ratež, 
Sela pri Ratežu, 
Sela pri Štavberku, 
Sela pri Zajčjem Vrhu, 
Sevno, 
Smolenja vas, 
Srebrniče, 
Srednje Grčevje, 
Stopiče, 
Stranska vas, 
Suhor, 
Šentjošt, 
Škrjanče pri Novem mestu, 
Štravberk, 
Travni dol, 
Trška Gora, 
Uršna sela, 
Velike Brusnice, 
Veliki Cirovec, 
Veliki Orehek, 
Veliki Podljuben, 
Veliki Slatnik, 
Verdun, 
Vinja vas, 
Vrh pri Ljubnu, 
Vrh pri Pahi, 
Vrhe, 
Zagrad pri Otočcu, 
Zajčji Vrh pri Stopičah, 
Ždinja vas, 
Žihovo selo. 
 
Sedež Občine Novo mesto je v Novem mestu. 
Prvi občinski svet šteje dvaintrideset članov. 
 
 
9. Ptuj: 
 
Grajena, 
Grajenščak, 
Kicar, 
Krčevina pri Vurbergu, 
Mestni Vrh, 
Pacinje, 
Podvinci, 
Ptuj, 
Spodnji Velovlek, 
Spuhlja. 
 
Sedež Občine Ptuj je na Ptuju. 
Prvi občinski svet šteje devetindvajset članov. 
 
 
10. Slovenj Gradec: 
 
Brda, 
Gmajna, 
Golavabuka, 
Gradišče, 
Graška Gora, 
Legen, 
Mislinjska Dobrava, 
Pameče, 
Podgorje, 
Raduše, 
Sele-del, 
Slovenj Gradec, 
Spodnji Razbor, 
Stari trg, 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
Šmiklavž, 
Tomaška vas, 
Troblje, 
Turiška vas, 
Vodriž, 
Vrhe, 
Zgornji Razbor. 
 
Sedež Občine Slovenj Gradec je v Slovenj Gradcu. 
 
 
11. Velenje: 
 
Arnače, 
Bevče, 
Črnova, 
Hrastovec, 
Janškovo selo, 
Kavče, 
Laze, 
Lipje, 
Lopatnik, 
Lopatnik pri Velenju, 
Ložnica, 
Paka pri Velenju, 
Paški Kozjak, 
Pirešica, 
Plešivec, 
Podgorje, 
Podkraj pri Velenju, 
Prelska, 
Silova, 
Šenbric, 
Škale, 
Škalske Cirkovce, 
Šmartinske Cirkovce, 
Velenje, 
Vinska Gora. 
 
Sedež Občine Velenje je v Velenju.
4. člen
Krajevne skupnosti in ožji deli občin, na območju novih občin, ustanovljenih s tem zakonom, prenehajo s svojim delovanjem. Z dnem ustanovitve občine krajevnim skupnostim in ožjim delom občin preneha pravna subjektiviteta in se ukinejo njihovi žiro računi. Premoženje in delavce krajevnih skupnosti in ožjih delov prevzame novoustanovljena občina.
Občinski sveti odločijo o notranji členitvi nove občine in njihovo delovanje uredijo s statutom občine v skladu z zakonom o lokalni samoupravi.
5. člen
Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran.
6. člen
Odloke o določitvi volilnih enot v novoustanovljenih občinah sprejmejo občinski sveti, ki v skladu z zakonom imenujejo občinske volilne komisije v novoustanovljenih občinah.
Če občinski svet ne sprejme odloka iz prejšnjega odstavka, se volitve izvedejo v občini kot eni volilni enoti.
6.a člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na območja zaselkov Bužini, Škodelin in Škrile se ne uporabljajo do določitve meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94) vsebuje naslednji končni določbi:
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 30/90).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ZUODNO-A (Uradni list RS, št. 69/94) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-B (Uradni list RS, št. 56/98) vsebuje tudi 6. člen ter prehodni in končno določbo:
6. člen
Posebno volilno pravico na podlagi 40. člena zakona o lokalni samoupravi uresničujejo državljani, ki so vpisani v splošni občinski volilni imenik, niso pa vpisani v posebni občinski volilni imenik občanov – pripadnikov narodne skupnosti. Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja volilnega imenika in drugih vprašanj, ki niso posebej urejene s tem zakonom in zakonom o lokalnih volitvah, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice.
Volitve iz prejšnjega odstavka vodi občinska volilna komisija.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Glede števila članov občinskih svetov se volitve v občinske svete v letu 1998 v novoustanovljenih občinah in v občinah, ki se jim je s tem zakonom spremenilo območje, izvedejo v skladu z določbama 2. in 3. člena zakona, v vseh ostalih občinah pa v skladu z njihovimi statuti.
8. člen
Občinski sveti novoustanovljenih občin oziroma občin, katerih območje se je spremenilo, sprejmejo akt o ustanovitvi enega ali več organov skupne občinske uprave v roku, ki je v zakonu določen za sprejem akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Delavce občinske uprave občine, katere območje se je razdelilo ali se je spremenilo, prevzamejo organi skupne občinske uprave.
Če niso ustanovljeni organi skupne občinske uprave, sprejmejo župani občin iz prejšnjega odstavka sporazum o razporeditvi delavcev občinske uprave občine, katere območje se je razdelilo ali se je spremenilo, v občinske uprave novoustanovljenih občin v skladu s številom prebivalcev občin.
Sporazum iz prejšnjega odstavka se sklene pred izdajo akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi novoustanovljene občine.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-C (Uradni list RS, št. 75/98) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-D (Uradni list RS, št. 52/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-E (Uradni list RS, št. 27/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-F (Uradni list RS, št. 61/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost