Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4443. Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve, stran 10524.

Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve
1. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo dodatno koncesijsko dajatev na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega navodila.
2. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun dodatne koncesijske dajatve pristojnemu davčnemu organu do 18. v mesecu za pretekli mesec, če je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.
3. člen
Obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve se nakaže na dan predložitve obračuna pristojnemu davčnemu organu, in sicer na:
– podračun številka 01100-1006238554 s sklicem na številko odobritve: model 19 davčna številka – 08834 – za pravne osebe,
– prehodne podračune davčnih organov – za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-85/2006/6
Ljubljana, dne 15. septembra 2006
EVA 2006-1611-0128
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost