Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005

Kazalo

3197. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 7654.

Na podlagi 2. člena Aneksa št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/05), Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepata pogodbeni stranki kot predstavniki delodajalcev Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za varstvo okolja Slovenije, kot predstavniki delojemalcev Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
A N E K S Š T. 2 K T A R I F N I P R I L O G I
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
komunalnih dejavnosti
1. člen
Znesek uskladitve za leto 2005 znaša 6.600 SIT.
2. člen
Plača delavcev za katere velja ta kolektivna pogodba se prvič poveča za znesek uskladitve iz 1. člena te kolektivne pogodbe za delo opravljeno v mesecu avgustu 2005.
3. člen
Znesek uskladitve iz 1. člena se mesečno izplačuje dokler ni vključen v sistem plač.
4. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 8. 2005 dalje.
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
Podpisniki delodajalcev
Združenje delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Podpisniki delojemalcev
Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l. r.
 
Republiški odbor sindikata
komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l. r.
 
GZS Združenje
za varstvo okolja Slovenije
Marijan Jedovnicki l. r.
 
KNSS – Neodvisnost
Vladimir Klobas l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 15. 7. 2005 pod zaporedno številko 65/2 in št. spisa 02047-2/2005/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti