Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 5999.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04 in 35/05) se v šesti alinei 13. člena črta besedilo »Direktorat za migracije«.
2. člen
V osmem odstavku 50. člena se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Delo na položaju se lahko opravlja tudi v za eno stopnjo višjem nazivu, kot ga določa razvrstitev položajev, če je nanj premeščen uradnik, ki je bil v višji naziv imenovan že na dosedanjem delovnem mestu.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve se s spremembo te uredbe uskladi v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2005/5
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-3111-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost