Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2627. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, stran 5938.

Na podlagi 3., 6. in 7. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05), četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo), četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) in 9. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1. člen
V Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04 in 7/05), se v dosedanjem besedilu 2. člena, ki postane prvi odstavek, besedilo »do višine 1200 tolarjev« nadomesti z besedilom »do višine 1300 tolarjev«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 163 tolarjev za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.«
2. člen
V 3. členu se v petem odstavku beseda »objektivnih« nadomesti z besedo »utemeljenih«.
3. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višin in pod pogoji, ki so določeni v 2. členu te uredbe.«
4. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za določanje oddaljenosti iz prvega odstavka tega člena se upošteva najkrajša običajna cestna povezava.«
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-16/2005/18
Ljubljana, dne 20. junija 2005.
EVA 2005-1611-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti