Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1395. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, stran 3721.

Na podlagi 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/654 EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (UL L št. 393, z dne 30. 12. 1989, str. 1) določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest.«
2. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.«
3. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za razsvetljavo na delovnih mestih.«
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 37. člena se za besedama »morajo biti« doda besedilo »trdne in pritrjene,«.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »Tla« doda vejica in besedilo »stene, stropi in strehe«.
5. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedilom »deli sten, ki so« doda besedilo »v delovnih prostorih ali«.
6. člen
V prvem in drugem stavku prvega odstavka 41. člena se za besedo »površine« doda beseda »tal,«.
7. člen
V četrtem odstavku 52. člena se za besedo »neravnine« doda beseda »na«.
8. člen
V tretjem odstavku 60. člena se številka »800« nadomesti s številko »80° «.
9. člen
V tretjem odstavku 66. člena se za besedami »vendar ne več kot« doda beseda »za«.
10. člen
V tretjem odstavku 69. člena se na koncu besedila doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Tudi v takšnih prostorih mora delodajalec zagotoviti ukrepe, ki varujejo nekadilce pred tobačnim dimom.«
11. člen
Na koncu drugega odstavka 89. člena se za besedo »nosili« pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »ki morajo biti delavcem lahko dostopna.«.
12. člen
V drugem odstavku 93. člena se členi »45., 46., 47. in 48.« nadomestijo s členi »52., 54., 55., 61., 62. in 63.«.
V četrtem odstavku se v črki a) za besedo »vplivi« doda besedilo »in če je potrebno tudi pred padajočimi predmeti«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zahteve iz 53., 56., 57., 58., 59. in 60. člena tega pravilnika veljajo tudi za delovna mesta na prostem.«
13. člen
V drugem odstavku 94. člena se v črki a) za besedama »vremenskimi vplivi« doda besedilo »in če je potrebno tudi pred padajočimi predmeti«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-16/2005
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EVA 2005-2611-0063
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti