Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1249. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, stran 3348.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00- Zkme in 37/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o navajanju surovinske sestave
in o tekstilnih imenih
1. člen
V Pravilniku o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, št. 109/99, 92/02 in 34/04) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/74/ES z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (UL L 32 z dne 3. 2. 1997, str. 38), nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/34/ES z dne 23. marca 2004 o spremembi Priloge I in Priloge II Direktive 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (UL L 89 z dne 26. 3. 2004, str. 35).«
2. člen
V Prilogi I se za zaporedno številko 33. doda nova zaporedna številka 33.a, ki se glasi:
+-----+----------+-----------------------------------------------------------+
|   |     |Vlakno, oblikovano iz linearnih makromolekul, ki imajo v  |
|»33.a|Polilaktid|molekuli najmanj 85 utežnih odstotkov estrov mlečne    |
|   |     |kisline, nastalih iz naravnih sladkorjev in ki ima talilno |
|   |     |temperaturo najmanj 135 ° C.«               |
+-----+----------+-----------------------------------------------------------+
3. člen
V Prilogi II se za zaporedno številko 33. doda nova zaporedna številka33a., ki se glasi:
+---------------+-----------------------------------+------------------------+
|»33.a     |Polilaktid             |1,50«          |
+---------------+-----------------------------------+------------------------+
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002-22
Ljubljana, dne 18. marca 2005.
EVA 2005-2111-0003
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost