Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005

Kazalo

546. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 1375.

Na podlagi XI. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03 in 17/04) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I
V III. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02 in 19/03; v nadaljnjem besedilu: sklep), se znesek »1.056« nadomesti z zneskom »1.116«.
II
V prvem in drugem odstavku IV. točke sklepa se znesek »1.583« nadomesti z zneskom »1.673«.
III
V V. točki sklepa se znesek »1.583« nadomesti z zneskom »1.673«.
IV
V VI. točki sklepa se znesek »2.111« nadomesti z zneskom »2.231«. Za besedo »zapora« se črta besedilo »ki niso obvezno zavarovane po 24. členu zakona«.
V
V VII. točki sklepa se znesek »5.278« nadomesti z zneskom »5.579«.
VI
V IX. točki sklepa se znesek »528« nadomesti z zneskom »558«.
VII
Besedilo X. točke sklepa se črta in se nadomesti z besedilom:
»Prispevke iz III., IV., VI., VII. in IX. točke sklepa plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zaključena aktivnost iz III., IV., VI., VII. ali IX. točke sklepa.
Če zavarovanci iz IV. točke sklepa prejmejo plačilo za praktično delo oziroma delovno prakso, zavezanci prispevke iz IV. točke sklepa plačajo na dan izplačila tega plačila.
Prispevke iz V. točke sklepa obračunajo zavezanci za koledarsko leto, in sicer ob prvem izplačilu prejemka v koledarskem letu, plačajo pa na dan prvega izplačila tega prejemka.
Prispevke iz VIII. točke tega sklepa obračunajo zavezanci ob vsakokratnem izplačilu prejemka iz pravnega razmerja na dan izplačila tega prejemka.«
VIII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2005 dalje.
Št. 1000/2005-46
Ljubljana, dne 22. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik