Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5540. Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F), stran 14109.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2005.
Št. 001-22-136/05
Ljubljana, dne 28. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se 54. člen spremeni tako, da se glasi:
“Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 2% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500.”.
2. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 2% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500.”.
3. člen
Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, se glede števila potrebnih podpisov volivcev za določitev kandidata uporablja določba prvega odstavka 68. člena tega zakona, ob upoštevanju, da je volilna enota za volitve župana občina.".
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/47
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 524-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti