Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5540. Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F)
5541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5542. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
5543. Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije

Sklepi

5544. Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

5545. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
5546. Količnik za preračun katastrskega dohodka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5547. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
5548. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
5549. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5550. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2006
5551. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

5552. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006

Jesenice

5553. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v Občini Jesenice

Kozje

5554. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006
5555. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2006
5556. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za leto 2006

Križevci

5557. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2006

Ljubljana

5558. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ravne na Koroškem

5561. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III

Videm

5559. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006

Vrhnika

5560. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO3)
2. Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
3. Popravek Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
4. Popravek Sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006
5. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
6. Popravek Odloka o spremembi Odloka o občinskih cestah
7. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
8. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
9. Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

78. Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (MKSKP)
79. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (BUSPPEU)
80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (BUSIEU)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o recipročnem nudenju brezplačne zdravstvene zaščite diplomatsko-konzularnemu osebju
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah

Popravki

4. Popravek navedbe številke Uradnega lista RS v glavi Uradnega lista RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/05
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti