Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4237. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov, stran 11655.

Na podlagi 34. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
1. člen
V pravilniku o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 60/01 in 59/03) se v 4. členu črta besedilo druge alinee.
2. člen
V 5. členu se črta besedilo prvega odstavka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V pogodbi o zaposlitvi pripravnika iz tretje alinee prejšnjega člena se določi, da je pripravnik, ki ne opravi programa pripravništva in strokovnega izpita v predvidenem roku, dolžan povrniti stroške pripravništva.«
3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec je dolžan redno poročati Ministrstvu za zdravje o zaposlitvah oziroma prekinitvah pripravništva posameznih pripravnikov in ob koncu leta izdelati končno poročilo ter ga predložiti Ministrstvu za zdravje.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2004.
Št. 0220-48/2004-1
Ljubljana, dne 17. avgusta 2004.
EVA 2004-2711-0088
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina