Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4221. Sklep o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic, stran 11524.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 1. do 3. točke in 9. točke 109. člena, 1. do 3. točke 139. člena, 140. člena, 2. točke 256. člena ter 2. in 3. točke drugega odstavka 354. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 31/2000 – ZP-1, 91/2000 – popr., 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1. člen
V sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04) se v 14. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pozavarovalnica lahko do uskladitve zakona o zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov z direktivo o pozavarovanju, vendar največ pet let od dne uveljavitve tega sklepa, upošteva postavke iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 8. člena tega sklepa v skupnem obsegu do višine zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer le v primeru, da je temeljni kapital najmanj štirikrat večji od zahtevanega minimalnega kapitala.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. avgusta 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.