Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4210. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo, stran 11501.

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04) se za 6. členom doda nov 6 a. člen, ki se glasi:
»6 a. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 22.110 izdajanje knjig
– 22.130 urejanje revij in periodike
– 72.220 oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– 72.300 obdelava podatkov
– 72.400 omrežne podatkovne storitve
– 73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– 74.110 pravno svetovanje
– 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 75.110 splošna dejavnost javne uprave
– 75.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– 99.000 eksteritorialne organizacije in združenja.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-26/2001-11
Ljubljana, dne 23. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0251
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost