Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3846. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-E), stran 10427.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-E)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-158/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-E)
1. člen
V prehodnih določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 110/02) se v prvem odstavku 27. člena besedilo »10.500,000.000 tolarjev (deset milijard petsto milijonov tolarjev)« nadomesti z besedilom »12.700,000.000 tolarjev (dvanajst milijard sedemsto milijonov tolarjev)«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/13
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1432-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost