Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, stran 6965.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03) se v drugi alinei drugega odstavka 152. člena za besedami »glede na prerez« doda naslednja formula:
2. člen
Prvi odstavek 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do dovoljene vrednosti koncentracije metana, določene v rudarskih predpisih, lahko obratujejo vse električne naprave, navedene v prejšnjem členu.«.
3. člen
V prilogi A se tabela št. 4 nadomesti z naslednjo tabelo:
»
---------------------------------------------------------------
 Iv (a)   1,5 s   0,8 s   0,4 s    0,2 s    0,1 s
---------------------------------------------------------------
   2    7,2    7,8    8,5     9,4     11,0
   4   17,0    19,0   23,0    25,0     28,0
   6   24,0    32,0   35,0    40,0     46,0
   10   45,0    51,0   57,0    66,0     78,0
   15   85,0    95,0   115,0    130,0    145,0
   20   115,0   135,0   145,0    175,0    195,0
   25   150,0   170,0   190,0    225,0    250,0
   32   160,0   215,0   245,0    275,0    325,0
   35   190,0   220,0   250,0    280,0    330,0
   36   210,0   225,0   255,0    285,0    335,0
   40   260,0   245,0   275,0    305,0    355,0
   50   295,0   325,0   365,0    420,0    465,0
   63   400,0   450,0   515,0    570,0    650,0
   80   510,0   565,0   625,0    700,0    800,0
  100   660,0   740,0   840,0    950,0    1150,0
  125   850,0   935,0  1.100,0   1.250,0    1450,0
  160  1.150,0  1.300,0  1.450,0   1.700,0    1900,0
  200  1.500,0  1.700,0  1.850,0   2.250,0    2550,0
  225  1.700,0  1.750,0  2.200,0   2.500,0    2900,0
  250  1.900,0  2.200,0  2.500,0   2.800,0    3150,0
  280  2.150,0  2.400,0  2.800,0   3.100,0    3500,0
  300  2.300,0  2.600,0  3.100,0   3.500,0    4000,0
  315  2.600,0  2.900,0  3.400,0   3.850,0    4450,0
  355  3.000,0  3.400,0  4.000,0   4.500,0    5000,0
  400  3.350,0  3.800,0  4.500,0   5.200,0    5800,0
  425  3.700,0  4.100,0  4.700,0   5.500,0    6200,0
  450  4.000,0  4.500,0  5.200,0   6.000,0    7000,0
  500  4.500,0  5.200,0  5.850,0   6.900,0    8000,0
  560  5.100,0  6.000,0  7.000,0   8.200,0   10000,0
  630  6.000,0  7.000,0  8.500,0  10.000,0   12450,0
  710  7.000,0  8.000,0  9.500,0  12.000,0   14000,0
  800  7.900,0  9.200,0 11.000,0  13.000,0   15000,0
  900  9.000,0  11.000,0 13.000,0  15.000,0   17500,0
  1000 10.500,0  12.500,0 14.500,0  17.500,0   20000,0
---------------------------------------------------------------
                               «
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-03-23/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0007
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost