Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2244. Pravilnik o označbi tradicionalnega ugleda Prek­murska gibanica, stran 6291.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označbi tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica
1. člen
Ta pravilnik določa tradicionalne surovine, tradicionalno sestavo in tradicionalni način priprave za gibanico z označbo tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica.
2. člen
(1) Označbo tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica ima lahko gibanica pripravljena na tradicionalni način, s tradicionalnimi surovinami in tradicionalno sestavo, ki so določeni v specifikaciji za Prekmursko gibanico in jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Prekmursko gibanico iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
3. člen
Gibanica z označbo tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica, mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil in s tem pravilnikom.
4. člen
Označbo tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica lahko uporablja pripravljalec gibanice, ki pridobi certifikat za to gibanico v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za gibanico z označbo tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica pridobi pripravljalec gibanice v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Pridelovalci oziroma predelovalci Prekmurske gibanice, ki so do uveljavitve tega pravilnika uporabljali oziroma navajali ime Prekmurska gibanica za svoje proizvode, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika, sicer tega imena ne smejo uporabljati oziroma navajati na svojih proizvodih.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-22/2003
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0253
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost