Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2226. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov, stran 6256.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04-odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01, 56/02 in 84/02) se v prilogi 2 z naslovom "Mejne vrednosti parametrov odpadne vode" v tretjem stolpcu "Enota" na vseh mestih oznaka »Mg/l« nadomesti z oznako »mg/l«, razen v zadnji vrstici "Dioksini in furani (a)«, ko se oznaka "Mg/l" nadomesti z oznako "ng/l".
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-33/2001-4
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost