Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1675. Pravilnik o omejitvah operacij določenih zrakoplovov, stran 4751.

Na podlagi 9. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
1. člen
S tem pravilnikom se prevzema ureditev iz:
1. Direktive Sveta 89/629/EGS z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal (UL L 363, 13. 12. 1989) in
2. Direktive Sveta 92/14/EGS z dne 2. marca 1992 o omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L 76, 23. 3. 1992), kot je bila spremenjena z:
– Direktivo Sveta 98/20/ES z dne 30. marca 1998 (UL L 107, 7. 4. 1998),
– Direktivo Komisije 1999/28/ES z dne 21. aprila 1999 (UL L 118, 6. 5. 1999) in
– Uredbo Komisije (ES) št. 991/2001 z dne 21. maja 2001 (UL L 138, 22. 5. 2001), in sicer glede obveščanja ter priznavanja izjem, ki jih glede hrupa zrakoplovov dovolijo druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica).
2. člen
(1) »Letalski prevoznik Skupnosti – Community air carrer« pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo izda država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov.
(2) »Skupna flota civilnih podzvočnih reaktivnih letal – total civil subsonic jet fleet« pomeni skupno floto civilnih podzvočnih reaktivnih letal, ki jih ima na voljo letalski prevoznik, kot lastnik ali na podlagi katerokoli vrste pogodbe o zakupu letala, sklenjene za obdobje, ki ni krajše od enega leta.
3. člen
(1) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: URSCL) obvesti pristojne organe držav članic in Komisijo o dejstvu, da je dovolila izjemo glede omejevanja hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal v skladu z določbami pravilnika o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00 in 18/01).
(2) URSCL prizna izjeme, ki jih glede hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal dovolijo druge države članice.
4. člen
(1) URSCL obvesti pristojne organe držav članic in Komisijo o dejstvu, da je dovolila izjemo glede omejevanja uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988), in o razlogih za svojo odločitev.
(2) URSCL prizna izjeme, ki jih glede omejevanja uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) dovoli druga država članica za zrakoplove, ki so vpisani v njen register civilnih zrakoplovov.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati prvi odstavek 3. člena in drugi odstavek 15. člena pravilnika o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00 in 18/01).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 2630-2/2002/20
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0024
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost