Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1337. Pravilnik o dehidriranem konzerviranem mleku, stran 3606.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o dehidriranem konzerviranem mleku*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje minimalne kakovosti, ki jih mora izpolnjevati delno ali v celoti dehidrirano konzervirano mleko (v nadaljnjem besedilu: izdelki).
(2) Pogoji minimalne kakovosti izdelkov in pogoji zdravstvene ustreznosti izdelkov so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Izdelkom navedenim v prilogi 1 tega pravilnika se lahko dodajajo vitamini v skladu s predpisom, ki ureja označevanje hranilne vrednosti živil.
3. člen
Izdelki navedeni v prilogi 1 tega pravilnika morajo poleg pogojev iz predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, izpolnjevati še naslednje pogoje glede označevanja:
1. imena izdelkov navedena v prilogi 1 tega pravilnika se uporabljajo samo za izdelke iz te priloge, in se brez poseganja v 2. točko tega odstavka, uporabijo v prometu za njihovo poimenovanje;
2. za izdelke iz priloge 1 tega pravilnika se uporabljajo posebna imena izdelkov navedena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Ta imena se lahko uporabijo v jeziku in pod pogoji, določenimi v tej prilogi;
3. oznaka mora navajati odstotek mlečne maščobe, izražen z maso glede na končni izdelek, razen v primeru izdelkov navedenih v d. in g. 1. točke in d. 2. točke iz priloge 1 tega pravilnika, in odstotek ekstrakta mleka v prahu brez maščobe v primeru izdelkov, navedenih v 1. točki priloge 1 tega pravilnika. Ti podatki se navedejo poleg imena oziroma trgovskega imena;
4. v primeru izdelkov, navedenih v 2. točki priloge 1 tega pravilnika, mora oznaka navajati priporočila glede metode razredčevanja ali rekonstitucije, vključno s podrobnostmi o vsebnosti maščobe v tako razredčenem ali rekonstituiranem izdelku;
5. kadar se izdelki, ki tehtajo manj kot 20 g na enoto, pakirajo v zunanjo embalažo, se morajo podatki iz tega člena navesti samo na zunanji embalaži, razen označbe imena iz 1. točke tega člena;
6. izdelki navedeni v 2. točki priloge 1 tega pravilnika morajo vsebovati oznako, da izdelek »ni namenjen za prehrano dojenčkov, mlajših od 12 mesecev«.
4. člen
Oznake iz prejšnjega člena morajo biti vidne in čitljive.
5. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
6. člen
Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni v skladu s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03) do 17. julija 2004, so lahko v prometu do porabe zalog.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03), ki se nanašajo na zgoščeno mleko, in sicer zgoščeno nesladkano mleko (evapurirano mleko), zgoščeno sladkano mleko (kondenzirano mleko) in druge zgoščene izdelke (instant, in drugo).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-19/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 1998-2311-0017
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2001/114/ES.
                                    PRILOGA 1
              IMENA IZDELKOV IN DEFINICIJE

  1. Delno dehidrirano mleko
  Pomeni tekoč izdelek, sladkan ali ne, pridobljen neposredno z delno
odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali delno posnetega mleka ali mešanice
teh izdelkov, ki lahko vsebujejo smetano ali v celoti dehidrirano mleko ali oboje,
pri čemer v končnem izdelku, dodano v celoti dehidrirano mleko, ne presega 25%
skupne suhe snovi mleka.

  – Vrste nesladkanega kondeziranega mleka:
  a. kondenzirano mleko z visoko vsebnostjo maščobe
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 15% (m/m) maščobe in najmanj
26,5% skupne suhe snovi mleka;
  b. kondenzirano mleko
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 7,5% (m/m) maščobe in najmanj 25%
skupne suhe snovi mleka;
  c. kondenzirano mleko, delno posneto
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 1% (m/m) in manj kot 7,5% (m/m)
maščobe ter najmanj 20% skupne suhe snovi mleka;
  d. kondenzirano mleko, posneto
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1% (m/m) maščobe in najmanj 20%
skupne suhe snovi mleka;

  – Vrste sladkanega kondeziranega mleka:
  e. sladkano kondenzirano mleko
  Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor
ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 8% (m/m) maščobe in najmanj 28%
skupne suhe snovi mleka;
  f. sladkano kondenzirano mleko, delno posneto
  Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor
ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 1% (m/m) in manj kot 8% (m/m) maščobe
ter najmanj 24% skupne suhe snovi mleka;
  g. sladkano kondenzirano mleko, posneto
  Desno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor
ali ekstra beli sladkor). ki vsebuje največ 1% (m/m) maščobe in najmanj 24% skupne
suhe snovi mleka.
  2. V celoti dehidrirano mleko
  Pomeni izdelek v trdni obliki, katerega vsebnost vode ne presega 5% (m/m)
končnega izdelka, pridobljenega neposredno z odstranitvijo vode iz mleka, iz v
celoti ali delno posnetega mleka, iz smetane ali mešanice teh izdelkov.
  a. Sušeno mleko z visoko vsebnostjo maščobe ali mleko v prahu z visoko
vsebnostjo maščobe
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 42% (m/m) maščobe;
  b. sušeno polno mleko, ali polno mleko v prahu.
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 26% (m/m) in manj kot 42% (m/m)
maščobe;
  c. sušeno delno posneto mleko, ali delno posneto mleko v prahu.
  Dehidrirano mleko z vsebnostjo maščobe več kot 1,5% (m/m) in manj kot 26%
(m/m);
  d) sušeno posneto mleko ali posneto mleko v prahu.
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1,5% (m/m) maščobe.
  3. Postopki obdelave
  a. Dodatna količina laktoze, ki ni večja kot 0,03% (m/m) končnega izdelka, se
dovoli za proizvodnjo izdelkov navedenih v e. do g. 1. točke te priloge;
  b. izdelki na osnovi mleka navedeni v 1. in 2. točki te priloge se morajo
konzervirati:
  – s toplotno obdelavo (sterilizacija, UVT, itd.) za izdelke od a. do d. iz 1.
točke te priloge;
  – z dodajanjem saharoze za izdelke iz e. do g. 1. točke te priloge; in
  – z dehidracijo za izdelke iz 2. točke te priloge.
  4. Dovoljeni dodatki
  Izdelkom, navedenim v tej prilogi, je v skladu z 2. členom tega pravilnika,
dovoljeno dodajati vitamine.
                                    PRILOGA 2
 POSEBNA POIMENOVANJA ZA NEKATERE IZDELKE, NAVEDENE V PRILOGI 1 TEGA PRAVILNIKA

  a. Angleški izraz "evaporated milk" pomeni izdelek, naveden v b. 1. točki
priloge 1 tega pravilnika, ki vsebuje najmanj 9% (m/m) maščobe in 31% skupne suhe
snovi mleka;
  b. Francoska izraza "lait demie écrémé concentré" in "lait demie écrémé
concentré non sucré", španski izraz "leche evaporada semi desnatada", nizozemska
izraza "geëvaporeerde halfvolle melk" ali "halfvolle koffimelk" in angleški izraz
"evaporated semi-skimmed milk" pomenijo izdelek, naveden v c. 1. točke iz priloge
1 tega pravilnika, ki vsebuje med 4% (m/m) in 4,5% (m/m) maščobe in najmanj 24%
skupne suhe snovi mleka;
  c. Danski izraz "kondenseret kaffeflode" in nemški izraz "kondesierte
Kaffeesahne" pomenita izdelek, naveden v a. 1. točke priloge 1 tega pravilnika;
  d. Danski izraz "fodepulver", nemška izraza "Rahmpulver" in "Sahnepulver",
francoski izraz "creme en poudre", nizozemski izraz "roompoeder", švedski izraz
"gräddpulver" in finski izraz "kermajauhe" pomenijo izdelek, naveden v a. 2. točki
priloge 1 tega pravilnika;
  e. Francoski izraz "lait demie écrémé concentré sucré", španski izraz "leche
condensada semi desnatada" in nizozemski izraz "gecondenseerde halfvolle melk met
suiker" pomenijo izdelek, naveden v f. 1. točki priloge 1 tega pravilnika, ki
vsebuje med 4% (m/m) in 4,5% (m/m) maščobe in najmanj 28% skupne suhe snovi mleka.
  f. Francoski izraz "lait demie écrémé en poudre", nizozemski izraz " halfvolle
melkpoeder" in angleška izraza "semi-skimmed milk powder" ali "dried semi-skimmed
milk" pomenijo izdelek, naveden v c. 2. točki priloge 1 tega pravilnika, z
vsebnostjo maščobe med 14 in 16%;
  g. Portugalski izraz "leite em pó meio gordo" pomeni proizvod, naveden v c. 2.
točke priloge 1 tega pravilnika, z vsebnostjo maščobe med 13 in 26%.;
  h. Nizozemski izraz "koffimelk" pomeni izdelek, naveden v b. 1. točki priloge
1 tega pravilnika;
  i. Finski izraz "rasvaton maitojauhe" pomeni izdelek, naveden v d. 2 točki
priloge 1 tega pravilnika;
  j. Španski izraz "leche en polvo semidesnatada" pomeni izdelek, naveden v c.
2. točki priloge 1 tega pravilnika, z vsebnostjo maščobe med 10 in 16%.

AAA Zlata odličnost