Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 3231.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01) se v besedilu druge alinee 1. člena črta:
»pridelanih oziroma proizvedenih v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Besedilo 20. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zaščitni znak podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež s hišno številko in enotno matično številko občana oziroma matična številka);
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, za katerega vlagatelj zaproša za zaščitni znak;
– potrdilo (certifikat) organizacije za ugotavljanje skladnosti, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz predpisa o postopkih za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Evidenco o podeljenih zaščitnih znakih vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Š. 324-01-22/2004
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0161
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

AAA Zlata odličnost