Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

83. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načelih dobre laboratorijske prakse, stran 263.

Na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načelih dobre laboratorijske prakse
1. člen
V pravilniku o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00) se v napovednem stavku prvega odstavka točke 10.1 3. člena besedilo "Do izteka 30 let po podpisu zaključnega poročila" nadomesti z besedilom "Do preteka dveh let po prenehanju dajanja snovi ali pripravka v promet".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0065
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
 
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano