Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

631. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B), stran 1593.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B)
Razglašam Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 2004.
Št. 001-22-2/04
Ljubljana, dne 6. februarja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-B)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) se v drugem odstavku 116. člena črta besedilo "v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona", za besedilom "minister, pristojen za pravosodje" pa se doda vejica in besedilo "v roku enega leta od uveljavitve tega podzakonskega predpisa".
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/27
Ljubljana, dne 28. januarja 2004.
EPA 1041-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti