Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5345. Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, stran 15285.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
1. člen
Ta odlok določa lovišča v Republiki Sloveniji in njihove meje.
2. člen
Lovišča po posameznih lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji so naslednja:
1. v novomeškem lovsko upravljavskem območju: Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki gaber, Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž;
2. v gorenjskem lovsko upravljavskem območju: Pšata, Mengeš, Jesenice, Dovje, Kranjska gora, Stol-Žirovnica, Komenda, Jošt-Kranj, Jezersko, Storžič, Šenčur, Udenboršt, Šmarna gora, Vodice, Toško čelo, Dobrova, Horjul, Polhov gradec, Šentjošt, Kropa, Nomenj-Gorjuše, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Bled, Begunjščica, Jelovica-Ribno, Poljane, Sovodenj, Selca, Železniki, Tržič, Dobrča, Krvavec, Gorenja vas, Medvode, Sorica, Sorško polje, Križna gora, Škofja Loka in Žiri;
3. v kočevsko-belokranjskem lovsko upravljavskem območju: Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika, Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama;
4. v notranjskem lovsko upravljavskem območju: Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj;
5. v primorskem lovsko upravljavskem območju: Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj-Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero-Komen, Dolce-Komen, Raša-Štorje, Tabor Sežana, Žabnik-Obrov, Kras-Dutovlje, Vrhe-Vrabče, Videž-Kozina, Slavnik-Materija, Štanjel, Gaberk-Divača, Timav-Vreme, Senožeče, Kojnik-Podgorje, Rižana, Dekani, Istra-Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče-Košana, Brje-Erzelj in Tabor-Dornberk;
6. v pohorskem lovsko upravljavskem območju: Dravograd, Libeliče, Orlica, Muta, Radlje, Remšnik, Zeleni vrh, Bistra, Jamnica, Strojna, Golavabuka, Dolič, Gradišče, Mislinja, Kapla, Janžev vrh, Oplotnica, Boč na Kozjaku, Vurmat, Hoče, Fram, Zreče, Gaj nad Mariborom, Podvelka, Puščava, Ruše, Radvanje, Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Bukovje, Koprivna, Peca, Podgorje, Pogorevc, Prežihovo in Slovenj Gradec;
7. v posavskem lovsko upravljavskem območju: Artiče, Mokrice, Globoko, Dobova, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Brežice, Pišece, Senovo, Veliki Kamen, Brestanica, Raka, Veliki Podlog, Krško, Kostanjevica na Krki, Podbočje, Sevnica, Loka pri Zidanem mostu, Boštanj, Studenec-Veliki Trn, Zabukovje, Bizeljsko, Bučka, Kapele in Videm ob Savi;
8. v pomurskem lovsko upravljavskem območju: Bakovci-Lipovci, Bogojina, Brezovci, Cankova, Dolina, Grad Kuzma, Ivanovci, Križevci v Prekmurju, Lendava, Mala Nedelja, Mlajtinci, Moravci, Murska Sobota, Pečarovci, Petišovci, Radenci, Radovci, Rankovci, Rogašovci, Tišina, Velika Polana, Videm ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona, Negova, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Prosenjakovci, Dobrovnik in Kobilje;
9. v savinjsko-kozjanskem lovsko upravljavskem območju: Hum-Celje, Dobrna, Kajuh-Šmartno, Bojansko-Štore, Vojnik, Grmada-Celje, Jurklošter, Rečica pri Laškem, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Bohor-Planina, Dramlje, Loka pri Žusmu, Handil-Dobje, Šentjur pri Celju, Ponikva, Bistrica ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju, Šmarje pri Jelšah, Log-Šentvid, Podčetrtek, Škale, Velenje, Gozdnik-Griže, Prebold, Tabor, Žalec, Loče, Oljka, Podsreda in Polzela;
10. v slovensko goriškem lovsko upravljavskem območju: Sveti Jurij-Jurovski dol, Sveta Ana, Lenart v Slovenskih Goricah, Voličina, Benedikt, Cigonca, Črešnjevec, Laporje, Polskava, Velka, Jakob, Pernica, Duplek, Starše, Rače, Pobrežje, Šentilj v Slovenskih Goricah, Pesnica-Jarenina, Paloma-Sladki vrh, Kungota, Košaki-Malečnik, Kamnica in Dobrava v Slovenskih Goricah;
11. v triglavskem lovsko upravljavskem območju: Ljubinj, Tolmin, Smast, Kobarid, Soča, Čezsoča, Log pod Mangrtom, Drežnica, Bovec, Planota, Podbrdo, Volče, Otavnik in Porezen;
12. v zahodno visoko kraškem lovsko upravljavskem območju: Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice;
13. v zasavskem lovsko upravljavskem območju: Šentvid pri Stični, Ivančna Gorica, Višnja gora, Moravče, Dobovec, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Kresnice, Laze, Mlinše, Podkum, Polšnik, Radeče, Šentlambert, Trbovlje, Zagorje, Pugled, Dole pri Litiji, Gabrovka, Litija, Šmartno pri Litiji, Vače, Čemšenik in Izlake;
14. v kamniško-savinjskem lovsko upravljavskem območju: Kamnik, Sela pri Kamniku, Trojane-Ožbolt, Domžale, Lukovica, Mozirje, Solčava, Dreta, Rečica ob Savinji, Ljubno, Velunja, Braslovče, Vransko, Gornji Grad, Luče, Motnik-Špitalič, Smrekovec, Stahovica in Tuhinj;
15. v ptujsko-ormoškem lovsko upravljavskem območju: Ivanjkovci, Tomaž pri Ormožu, Ormož, Velika Nedelja, Juršinci, Stoperce, Makole, Rogatec, Rogaška Slatina, Trnovska vas, Dravinja-Majšperk, Cirkovce, Markovci, Žetale, Podlehnik, Boč, Boris Kidrič, Bresnica-Podgorci, Cirkulane, Destrnik, Jože Lacko-Ptuj, Leskovec v Halozah, Poljčane, Ptuj, Središče, Sveta Marjeta niže Ptuja, Kog-Vinski vrhovi, Zavrč, Vitomarci in Dornava-Polenšak.
3. člen
Lovišča po lovsko upravljavskih območjih in njihove razmejitve so določeni na karti merila 1:1,000.000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen
Lovišča iz tega odloka in njihove podrobne razmejitve so razvidni iz kart v merilu 1:25.000 v katastru lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije in je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana ter po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije. Izvod katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom se hrani tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-05/2001-8
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0379
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost