Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5254. Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter o načinu in rokih predložitve obrazca davčnemu organu, stran 15040.

Na podlagi drugega odstavka 284. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za priglasitev ugotavljanja dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov
in odhodkov ter o načinu in rokih predložitve obrazca davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za priglasitev ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov po določbah petega in šestega odstavka 35. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr. in 80/04) ter način in roki predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanec – nosilec dejavnosti lahko predloži obrazec davčnemu organu kadarkoli v letu, z ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov pa lahko začne s prvim dnem naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe.
(2) Podatki se posredujejo na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-93/2004/1
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0213
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance