Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4713. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004, stran 13586.

Na podlagi 5., 6. in 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004
1. člen
V Uredbi o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004 (Uradni list RS, št. 49/04) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »konca meseca oktobra« nadomesti z besedilom »15. novembra«.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo Čebelarske zveze Slovenije o ustreznosti predloženih strokovnih podlag za kataster čebelje paše iz prejšnjega člena,«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-37/2004-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0365
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost