Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4075. Uredba o spremembah uredbe o energetski infrastrukturi, stran 13008.

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o energetski infrastrukturi
1. člen
V uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Infrastruktura za prenos zemeljskega plina so prenosno plinovodno omrežje, kompresorske postaje, dispečerski center, MRP in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju prenosa zemeljskega plina, ter njihovi sestavni deli.
Objekti, naprave in omrežja, ki so infrastruktura za prenos zemeljskega plina, so podrobneje določeni v Prilogi 1.
Meja med infrastrukturo za prenos zemeljskega plina in infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina oziroma med objekti in napravami končnih odjemalcev, je praviloma prirobnica, ki se nahaja 1 m izven MRP v smeri distribucijskega omrežja ali končnega odjemalca na prenosnem plinovodnem omrežju.«.
2. člen
V Prilogi 1 se v oddelku »PLINOVODNI SISTEM« pod »DEFINICIJE« prvi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»Prenosno plinovodno omrežje je plinsko omrežje od sosednjih prenosnih omrežij do vključno ločitvenega elementa distribucijskega omrežja ali končnega odjemalca.«.
Drugi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Merilno regulacijska postaja je postaja, kjer se izmeri predana količina zemeljskega plina za enega ali več odjemalcev in je opremljena z napravami ter opremo za čiščenje, merjenje in regulacijo pretoka, tlaka in temperature zemeljskega plina.«.
Pod »INFRASTRUKTURA SO NASLEDNJI OBJEKTI, OMREŽJA ALI NAPRAVE« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prenosno plinovodno omrežje;
Kompresorske postaje;
Dispečerski center s pripadajočim teleinformacijskim in telemetrijskim sistemom;
Regulacijske in merilno regulacijske postaje na prenosnem plinovodnem omrežju.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-39/2003-2
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0135
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti