Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3809. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003, stran 11843.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor
za pripravo kmetijskih pridelkov in živil
za zunanji trg za obdobje od 1. julija
do 31. decembra 2003
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 62/03) se v Prilogi 1 za tarifno oznako 0102 10 10 doda naslednje besedilo:
»0102 90   - Druge:
       - - domačih pasem:
       - - - z maso nad 300 kg:
       - - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
0102 90 51  - - - - - za zakol         30,00 SIT/kg ž.m.**
       - - - - krave:
0102 90 61  - - - - - za zakol        30,00 SIT/kg ž.m.**
       - - - - druge:
0102 90 71  - - - - - za zakol         75,00 SIT/kg ž.m.**«.
Za opombo, ki sledi tarifni oznaki 0102 10 10, se doda opomba, ki se glasi:
»** Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-20
Ljubljana, dne 12. avgusta 2003.
EVA 2003-2311-0239
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost