Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3760. Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj, stran 11762.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program Maturitetni tečaj, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 45. seji dne 18. oktobra 2001.
2. člen
Izobraževalni program Maturitetni tečaj objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-125/2003-2
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0136
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost
in šport