Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3509. Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A), stran 11044.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2003.
Št. 001-22-68/03
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-A)
1. člen
V zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002 in 110/2002 – ZDT-B) se v 52. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se višina uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec avgust 2003 in januar 2004 lahko spremeni samo z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/18
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 888-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti