Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3251. Popravni sklep odločbe US, stran 10461.

Na podlagi 47. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) izdajam
P O P R A V N I S K L E P
V 2. točki izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-283/99-28 z dne 20. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) ter v prvem stavku 1. točke, tretjem stavku 17. točke, zadnjem stavku 18. točke in prvem stavku 22. točke obrazložitve te odločbe se beseda “četrti” nadomesti z besedo: “peti”.
O b r a z l o ž i t e v
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prišlo v 2. točki izreka ter v prvem stavku 1. točke, v tretjem stavku 17. točke, v zadnjem stavku 18. točke in v prvem stavku 22. točke obrazložitve navedene odločbe do očitne pomote pri navajanju ustreznega odstavka 22. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99 – v nadaljevanju: ZKGZ). Tako je ustavno sodišče pomotoma navajalo četrti odstavek 22. člena ZKGZ, pravilno pa bi bilo treba navajati peti odstavek 22. člena ZKGZ. Ker gre za očitno pomoto, predsednica ustavnega sodišča na podlagi 47. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije izdaja ta sklep.
Št. U-I-283/99-30
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.