Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3239. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 10413.

Na podlagi 95. in 96. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02 in 87/02 se I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Jože Romšek, dr. Aleš Horvat, mag. Tatja Kostnapfel Rihtar in mag. Zoran Kovač;
– za člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo Mihaela Bastar, Danilo Senič, Srečko Zajc in mag. Aleš Brecelj.
II
II. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje Zoran Mušič.
III
III. točka se dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Rudolf Krajnc, Nataša Gerkeš Lednik, Darko Koželj in Dušan Naglič;
– v Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujejo dr. Aleš Krajnc, Viktor Štokojnik, Franc Finkšt, Samo Marinc, Andreja Petrovič in Dušan Marat.
IV
IV. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje Leopold Pogačar.
V
V. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje Alojzij Mohar.
VI
VII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo Dorijan Maršič in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo Zvezdan Božič;
– imenuje se poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo Zvezdan Božič in namestnica poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo Breda Ferš;
– v Štab Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje Milan Lušina.
VII
VIII. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje Franc Prašnikar.
VIII
IX. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Koroško Milan Prša in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Koroško Silvester Ozimic;
– imenuje se poveljnik Civilne zaščite za Koroško Boris Balant in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Koroško Benjamin Kotnik;
– v Štab Civilne zaščite za Koroško se imenujejo Maksimilijan Novak, Nada Jeseničnik, Alojz Jazbec in Rajko Meh.
IX
XI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje Ivan Kos in Andrej Coklin;
– v Štab Civilne zaščite za Pomurje se imenujejo Arpad Norčič, Slavko Škerlak, Filip Matko Ficko in Jože Dominko.
X
XII. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Posavje se imenuje Stanislav Preskar.
XI
XIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Civilne zaščite za Zasavje Valentin Boltin;
– imenuje se namestnica poveljnika Civilne zaščite za Zasavje Urška Koren Grošelj;
– v Štab Civilne zaščite za Zasavje se imenuje Miran Bokalič.
XII
XIV. točka se dopolni v naslednjem:
– v Štab Civilne zaščite za Podravje se imenuje Darko Najvirt.
XIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-01/2001-4
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-1911-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister