Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

18. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali, stran 42.

Na podlagi druge alinee 40. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu prevoza živali (Uradni list RS, št. 86/00, 108/00 in 64/01) se v drugem odstavku 2. člena za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“- ki ga opravljajo skrbniki živali z uporabo lastnih prevoznih sredstev, kadar so takšni prevozi krajši od 50 km;”.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
2. člen
V 47. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
“Pri VURS se registrira tudi prevoznik, ki opravlja prevoz za lastne potrebe z lastnim, izposojenim ali najetim prevoznim sredstvom, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V tem primeru vlogi ni potrebno priložiti dokazila o upravičenosti do uporabe prevoznega sredstva ter overjene kopije licence za opravljanje dejavnosti s konkretnim prevoznim sredstvom.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-334/00-3
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.
mag Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost