Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2003 z dne 4. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2003 z dne 4. 12. 2003

Kazalo

5181. Uredba o dopolnitvi uredbe o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A", MO Murska Sobota, stran 16068.

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02 ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o rudarski pravici
za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta »A«, MO Murska Sobota
1. člen
V uredbi o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta »A«, MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 99/01) se v drugem odstavku 1. člena pred piko doda besedilo »in parceli št. 1830/6, k.o. Rakičan«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-20/2001-4
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0192
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost