Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002

Kazalo

4787. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, stran 10439.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, št. 04-32/99 z dne 27. decembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Kamniška Bistrica, ki meri 6.142,33 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Kamnik, oziroma v k.o. Županje Njive.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.385,98 ha,
– lesna zaloga: 186,50 m3/ha, od tega 73,0 m3/ha iglavcev in 113,5 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 2,96 m3/ha, od tega 1,29 m3/ha iglavcev in 1,67 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 56.572 m3, od tega 30.975 m3 iglavcev in 25.597 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 277,46 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 117,65 ha,
– varstvena dela na površini 0,50 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška c. 21, Kamnik, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-6/00/5
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost