Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002

Kazalo

4786. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči, stran 10439.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Most na Soči, št. 01-06/01 z dne 8. 7. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Most na Soči, ki meri 12.146,63 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Tolmin in Nova Gorica, oziroma v katastrskih občinah Ponikve, Most na Soči, Tolminski Lom, Kanalski Lom, Idrija pri Bači, Slap ob Idrijci, Pečine, Šentviška Gora, Prapetno Brdo, Gorenja Trebuša, Lazna in Utre.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Most na Soči je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 8.820,96 ha,
– lesna zaloga: 208,5 m3/ha, od tega 38,3 m3/ha iglavcev in 170,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 3,96 m3/ha, od tega 0,78 m3/ha iglavcev in 3,18 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Most na Soči za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 243.117 m3, od tega 53.156 m3 iglavcev in 189.961 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 909,63 ha,
– varstvena dela na površini 5,85 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Most na Soči, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Most na Soči, Tumov drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-3/2001/8
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.